The geographical index

На главную

 

 Wykaz nazw geograficznych i nazw osobowych do książki Dmitra Drozda „Właściciele gruntуw ziemskich guberni mińskiej w latach 1861 -1900” («Ziemianie guberni mińskiej 1861 – 1900»)Abramowka, urocziszcze, Reczicki ujezd, *, *
Awgustowo, Borisowski ujezd, *
Awdejewiczi, imenije, Połocki ujezd Witebskaja gub., *
Awsimowiczi, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Awtjutewiczi, Reczicki ujezd, *
Adamarin, imenije, Borisowski ujezd, *
Adamarin, imenije, Minski ujezd, *
Adamowiczi, Słucki ujezd, *
Adamowka, Borisowski ujezd, *, *, *, *
Adamowo, fołwark, Minski ujezd, *, *
Adamowo, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Adamowo, chutor, Słucki ujezd, *
Adelin, Słucki ujezd, *
Azariczi, Bobrujski ujezd, *
Azariczi, Reczicki ujezd, *
Akimowka, imenije, Minski ujezd, *
Akrespoł / Okraspoł, fołwark, Igumenski ujezd, *
Aksakowszczina, derewnja, Minski ujezd, *
Ałeksandrija, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Ałeksandrowka, derewnja, Reczicki ujezd, *, *
Ałeksandrowka, imenije, fołwark, Igumenski ujezd,*, *
Ałeksandrowka, fołwark, Słucki ujezd, *
Ałeksandrowo, derewnja, zastenok, Minski ujezd, *, *
Ałeksandrowo, imenije, Bobrujski ujezd, *
Ałeksandrowo, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Ałeksandrowo, fołwark, Igumenski ujezd, *
Ałeksandrowskaja, uł., g. Minsk, *
Ałeksejewka, fołwark, Igumenski ujezd, *
Ałeksejewka, fołwark, Minski ujezd, *
Ałeksejewszczina, Minski ujezd, *
Ałeksiczi, imenije, Reczicki ujezd, *
Ałekszicy, derewnja, Minski ujezd, *
Ałoizberg, Borisowski ujezd, *
Ałoizowka, imenije, Mozyrski ujezd, *
Ałba, Słucki ujezd, *
Ałbinsk, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *
Ałbrechtowo, imenije, Bobrujski ujezd, *
Ałbrechtowo, imenije, Pinski ujezd, *, *, *
Ałpy, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Ałfonsow, imenije, Minski ujezd, *
Ałchimowszczina, Borisowski ujezd, *, *
Amełkowszczina, Reczicki ujezd, *
Aminowiczi, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Aminowo, fołwark, Borisowski ujezd, *
Amcherino, fołwark, Borisowski ujezd, *
Andrejaszki, imenije, Minski ujezd, *, *
Andrusi, zastenok, Igumenski ujezd, *
Andrusowszczizna, chutor, Słucki ujezd, *
Anelin, Reczicki ujezd, *, *
Anetowo, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Anisowiczi, derewnja, Reczicki ujezd, *
Annopoł, imenije, urocziszcze, Minski ujezd, *, *, *, *
Anopoł / Janopoł, Słucki ujezd, *
Anopołje, derewnja, Igumenski ujezd, *
Antolin, Reczicki ujezd, *
Antonino, Borisowski ujezd, *
Antoninowo, ili Seliszcze, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Antoniszki, fołwark, Minski ujezd, *
Antonowka, Bobrujski ujezd, *
Antonowka, ili Zagałje, Bobrujski ujezd, *, *
Antonowka, imenije, Mozyrski ujezd, *, *, *
Antonowka, imenije, Słucki ujezd, *
Antonowka, Reczicki ujezd, *
Antonowo, Borisowski ujezd, *, *
Antonowo, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Antonowo, imenije, Minski ujezd, *
Antonowszczizna, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Antonowszczina, derewnja, Minski ujezd, *
Antonopoł, Borisowski ujezd, *, *
Antopoł, Borisowski ujezd, *
Antopoł, Reczicki ujezd, *
Antopoł, Słucki ujezd, *
Antopołje, imenije, Minski ujezd, *
Antopołje, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Antosin, imenije, Minski ujezd, *, *
Antosin, chutor, Bobrujski ujezd, *
Antosino, derewnja, Minski ujezd, *
Anusino, imenije, Minski ujezd, *
Apołłonowka, Igumenski ujezd, *
Arabinowszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Aronowa Słoboda, derewnja, Minski ujezd,*
Archijerejskij Dom, ekonomija, *
Archimowszczina, Borisowski ujezd, *
Archipowka, fołwark, Igumenski ujezd, *
Asanowka, fołwark, Słucki ujezd, *
Assarewiczi, Reczicki ujezd, *
Astrachimowka, Borisowski ujezd, *
Atoliwo, urocziszcze, Minski ujezd, *
Afanasjewo, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Achrimowiczi, zastenok, Słucki ujezd, *
Achrimowiczi, fołwark, Igumenski ujezd, *
Babin / Bobin, imenije, urocziszcze, chutor, Bobrujski ujezd, *, *, *
Babin Ostrow, imenije, urocziszcze, Reczicki ujezd, *, *, *
Babinka, ili Kozłowyj Bereg, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Babinowka, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Babirow, Bobrujski ujezd, *
Babiczi, imenije, Reczicki ujezd, *
Babicz-Łjazo, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Babki, derewnja, Słucki ujezd, *
Babkowszczina, Bobrujski ujezd, *
Babstok, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Babuniczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Babunowa Grjada, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Babczin, seło, Reczicki ujezd, *
Bawozowszczina, derewnja, Minski ujezd, *
Bagricowszczizna, derewnja, Minski ujezd, *
Bażantarnja, Słucki ujezd, *
Bakanow, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Bakcza, Minski ujezd, *
Bałandiczi, imenije, Pinski ujezd, *, *
Bałaszowka, fołwark, Reczicki ujezd, *
Bałda, Bobrujski ujezd, *
Balica / Belica, imenije, Igumenski ujezd, *
Bałbinowo, Borisowski ujezd, *
Bankruciszki, ili Gneck, imenije, Minski ujezd, *
Bancerowszczizna / Bancerowszczina, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *, *
Bankowszczina, Minski ujezd, *
Barawiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Baran Nowina, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Baranowiczi, imenije, Bobrujski ujezd, *, *, *, *
Baranowiczi, imenije, mesteczko, Nowogrudski ujezd, *, *
Baranowka, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Baranowszczizna, urocziszcze, Minski ujezd, *, *, *
Baraskowina, Igumenski ujezd, *
Baratyczi, imenije, Igumenski ujezd, *
Baracin, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Baraszek, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Barbarow, Reczicki ujezd, *
Barbarowo, Bobrujski ujezd, *
Barbarowo, derewnja, Igumenski ujezd, *
Barbarowo, fołwark, Borisowski ujezd, *, *
Barsuki / Borsuki, urocziszcze, fołwark, Minski ujezd, *, *, *
Bartniki, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Bartoszi, Słucki ujezd, *
Bartoszuny, imenije, Oszmjanski ujezd, *
Barszczewka / Borszczewka, Reczicki ujezd, *, *, *, *, *
Barszczewnik, Borisowski ujezd, *
Basin, imenije, chutor, Nowogrudski ujezd, *, *
Basin, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Basławcy, imenije, Słucki ujezd, *
Batałjonnaja, uł., g. Minsk, *
Baturowo, derewnja, Minski ujezd, *
Bacharewiczi / Bachurowiczi, imenije, Igumenski ujezd, *
Bacharowka, fołwark, Borisowski ujezd, *
Bacewiczi, seło, Bobrujski ujezd, *
Begliczi, urocziszcze, Minski ujezd, *
Bedzin / Bedin, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Bedka, Igumenski ujezd, *
Bezwerchowiczi, derewnja, Słucki ujezd, *, *
Bezzubiki, Słucki ujezd, *
Bezstrosk, imenije, Mozyrski ujezd, *
Bezstrosk, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Beławszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Bełew, imenije, Mozyrski ujezd, *
Bełewiczi, Słucki ujezd, *
Beli, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Belica, Bobrujski ujezd, *
Belica, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Belica, imenije, Minski ujezd, *
Belickowszczina, imenije, Minski ujezd, *
Beliczany, okolica, Igumenski ujezd, *, *, *, *, *
Beliczi, Słucki ujezd, *
Bełowszczina, fołwark, Minski ujezd, *
Bełoguszi, okolica, Pinski ujezd, *
Bełoje Bołoto, derewnja, Minski ujezd, *
Bełoje Bołoto, zastenok, Słucki ujezd, *
Bełoje, Borisowski ujezd, *
Bełołesje, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Bełoruczje, imenije, Minski ujezd, *
Beło-Soroka, Reczicki ujezd, *, *
Beło-Ciołkowiczskaja łesnaja dacza, Pinski ujezd, *
Bełye Berega, imenije, Mozyrski ujezd, *
Bełye Łużi, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Bełkowszczina, Bobrujski ujezd, *
Bełczicy, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Bełczo, Bobrujski ujezd, *, *
Bełjawszczizna, urocziszcze, Minski ujezd, *
Bełjaki, seło, Borisowski ujezd, *
Bełjany, derewnja, Minski ujezd, *
Bełjany, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Bełjany, imenije, Słucki ujezd, *
Benin, Nowogrudski ujezd, *
Berwy, zastenok, Bobrujski ujezd, *
Berduny, imenije, Pinski ujezd, *
Berewica, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Beregowaja Słoboda, Reczicki ujezd, *
Bereże, fołwark, Minski ujezd, *
Bereżki, okolica, Bobrujski ujezd, *, *, *, *
Bereżnaja Wołja, Pinski ujezd, *
Bereżnica, zastenok, Borisowski ujezd, *
Bereżnicy, imenije, Igumenski ujezd, *
Bereżnoje, imenije, Pinski ujezd, *, *
Bereżcy, okolica, Pinski ujezd, *
Bereżcy, fołwark, Mozyrski ujezd, *, *
Berezbołoto, derewnja, zastenok, Słucki ujezd, *, *
Berezina, imenije, Igumenski ujezd, *
Berezina, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Berezinka, zastenok, Bobrujski ujezd, *
Bereziczi, derewnja, Pinski ujezd, *
Bereziczi, imenije, Pinski ujezd, *, *
Berjozki, fołwark, Borisowski ujezd, *, *
Bereznjak, Pinski ujezd, *, *
Berezowaja Łjada, imenije, Min.u, *
Berezowec / Berezowcy, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Berjozowka, zastenok, Słucki ujezd, *
Berjozowka, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Berjozowka, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Berjozowka, imenije, okolica, Minski ujezd, *, *, *
Berjozowka, imenije, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *, *, *, *, *, *
Berjozowka, Reczicki ujezd, *, *
Berjozowka, urocziszcze, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Beresnewiczi, Słucki ujezd, *
Beresnewka, Borisowski ujezd, *
Beresni, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Berespoł, Borisowski ujezd, *, *
Berest, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Berestnowszczizna, Minski ujezd, *
Berecznew, derewnja, Reczicki ujezd, *
Bernatowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *
Bestrosk, Borisowski ujezd, *
Besjady, Borisowski ujezd, *
Betłejem, Słucki ujezd, *
Bibkowszczizna, Bobrujski ujezd, *, *
Biżerewiczi, Pinski ujezd, *
Biordo, Bobrujski ujezd, *
Birbaszi, Nowogrudski ujezd, *
Birłejczew-Rog / Bejriczew-Rog, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Bircza, Bobrujski ujezd, *
Birczuki, imenije, Igumenski ujezd, *
Biskupka, Igumenski ujezd, *
Błon, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Błon, imenije, mesteczko, Igumenski ujezd, *, *
Błuże, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Błjaczin, imenije, Słucki ujezd, *, *
Bobki, derewnja, Minski ujezd, *
Bobowenka, zastenok, Słucki ujezd, *
Bobowka, urocziszcze, g. Bobrujsk, *
Bobownja, imenije, mesteczko, Słucki ujezd, *, *, *
Bobownja, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *
Bobowje, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Bobrik, imenije, Pinski ujezd, *, *
Bobrowiczi, Reczicki ujezd, *
Bobrowka, zastenok, urocziszcze, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *
Bobrowszczina, imenije, Minski ujezd, *
Bobrujsk, gorod, *, *, *
Bobryno, imenije, Mozyrski ujezd, *
Boby, Igumenski ujezd, *
Bowgorka, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Bogatełka, Borisowski ujezd, *
Bogdanowka, Pinski ujezd, *
Bogdanowo, derewnja, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *
Bogdanowo, derewnja, Minski ujezd, *
Bogdanowszczina, zastenok, Minski ujezd, *
Bogdaszewszczizna, fołwark, Minski ujezd, *
Bogopoł, imenije, Kamenec-Podołskaja gub., *
Bogoteł-Dobrowoł, Borisowski ujezd, *
Boguwoł, Słucki ujezd, *
Bogudzenki, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Bogudzenki, fołwark, Borisowski ujezd, *
Bogumiłowo, fołwark, Borisowski ujezd, *
Bogusławka, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *
Boguszewiczi, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Boguszewo Połe, Mozyrski ujezd, *
Boguszi, derewnja, Recz.u, *
Boguszowka, Borisowski ujezd, *
Bożij Dar, imenije, Igumenski ujezd, *
Bożij Dar, chutor, Nowogrudski ujezd, *
Bożin, imenije, urocziszcze, Igumenski ujezd, *, *, *, *, *
Bojdaki, derewnja, Minski ujezd, *
Bokaczi, derewnja, Minski ujezd, *
Bokiniczi, Pinski ujezd, *
Bokow, fołwark, Mozyrski ujezd, *
Bokszicy, imenije, Słucki ujezd, *
Bołszije Awtjuszewiczi, derewnja, Reczicki ujezd, *
Bołszaja Bełeckowszczina, zastenok, Minski ujezd, *
Boł. Borzdyn, derewnja, Minski ujezd, *
Boł. Wodowiczi, Reczicki ujezd, *
Boł. Dzjagiłna, derewnja, Minski ujezd, *
Boł. Zamedwednja, Bobrujski ujezd, *
Boł. Zacen, Borisowski ujezd, *
Boł. Zimowiszczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Boł. Kołodezi, derewnja, Minski ujezd, *
Boł. Kołsk, Słucki ujezd, *
Boł. Koreliszczewiczi, imenije, Igumenski ujezd, *
Boł. Łitwinowiczi, Bobrujski ujezd, *
Boł. Łogi, imenije, Igumenski ujezd, *
Boł. Maszczicy, zastenok, Słucki ujezd, *
Boł. Mikuliczi, fołwark, Minski ujezd, *
Boł. Młynka, zastenok, Słucki ujezd, *
Boł. Oniszki, fołwark, Słucki ujezd, *
Boł. Płaszewo, Minski ujezd, *
Boł. Płotnicy, Pinski ujezd, *
Boł. Pupki, Borisowski ujezd, *
Boł. Sliwa, imenije, Słucki ujezd, *
Boł. Stachow, derewnja, Borisowski ujezd, *
Boł. Trostenec, derewnja, Minski ujezd, *, *
Boł. Trostenica, Borisowski ujezd, *
Boł. Ukropowiczi, Borisowski ujezd, *
Boł. Uchołody, derewnja, Borisowski ujezd, *
Boł. Filipkowiczi, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Bołaczuwka, fołwark, Pinski ujezd, *
Bołgary, imenije, Pinski ujezd, *, *, *, *
Bołoto, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Bołotczicy, imenije, Słucki ujezd, *, *
Bołocza, imenije, Igumenski ujezd, *
Bołoczanka, Igumenski ujezd, *
Bołoczanka, reka, *
Bomjatino, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Bondari, derewnja, Słucki ujezd, *
Bor Wikarnicki, Pinski ujezd, *
Bor Krasnyj, Borisowski ujezd, * Bor, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Bor, fołwark, Borisowski ujezd, *
Borawec / Gorawec, Borisowski ujezd, *
Bordzjacz, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Borduchowka, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Borzdyn, imenije, Minski ujezd, *, *
Boriłowka, Pinski ujezd, *, *
Boriskowiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Borisowka, fołwark, Igumenski ujezd, *
Borisowszczizna, imenije, Mozyrski ujezd, *
Borisowszczizna, Reczicki ujezd, *, *
Borisowszczina, Bobrujski ujezd, *
Borisowszczina, ili Star.
Borisow, Borisowski ujezd, *, *, *, *
Boriczew, zastenok, Mozyrski ujezd, *
Boriczew, imenije, Słucki ujezd, *
Boriszin / Boriszi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Borki, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Borki, Minski ujezd, *
Borki, Słucki ujezd, *
Borki, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *
Borki, urocziszcze, ferma, Igumenski ujezd, *, *
Borkowszczina, Pinski ujezd, *
Borowaja Słoboda, derewnja, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Borowaja, derewnja, Borisowski ujezd, *
Borowaja, derewnja, imenije, urocziszcze, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *
Borowaja, zastenok, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *
Borowaja, Pinski ujezd, *
Borowec / Gorawec, Borisowski ujezd, *, *
Borowiki, zastenok, fołwark, Minski ujezd, *, *
Borowiki, imenije, fołwark, Pinski ujezd, *, *
Borowikowszczina, derewnja, Borisowski ujezd, *
Borowiło / Borowino, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Borowiszcze, chutor, Bobrujski ujezd, *
Borowłjany, imenije, Minski ujezd, *, *
Borowoje, imenije, Reczicki ujezd, *
Borowoje, imenije, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *, *, *
Borowskije, derewnja, Minski ujezd, *
Borowcy, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Borowcy, seło, Pinski ujezd, *
Borowcy, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Borowye, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Borodzej, derewnja, Minski ujezd, *
Borok, Igumenski ujezd, *
Borok, ili Repiszcze, Igumenski ujezd, *
Borok, Reczicki ujezd, *
Borok, urocziszcze, Borisowski ujezd, *
Borok, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Borsuki, Reczicki ujezd, *
Borsukowa Grada, okolica, Igumenski ujezd, *, *
Bortniki, Bobrujski ujezd, *
Bortniki, derewnja, Minski ujezd, *
Boruska, derewnja, Reczicki ujezd, *
Borszczewka, zastenok, Bobrujski ujezd, *
Borszczewnik, imenije, Minski ujezd, *
Bostyn, imenije, Pinski ujezd, *, *, *
Boska, derewnja, Igumenski ujezd, *
Botowo, derewnja, Pinski ujezd, *
Boubli, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Bocjanowka, urocziszcze, Borisowski ujezd, *
Bojaniczi, Bobrujski ujezd, *
Bojarszczina, fołwark, Minski ujezd, *, *
Bragin, Reczicki ujezd, *, *
Branczicy, Słucki ujezd, *
Bratkowo, Słucki ujezd, *
Brecjanka, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Brigidow, Reczicki ujezd, *
Brigidowo, Minski ujezd, *
Briłewiczi, Minski ujezd, *
Brimowo, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Brinew, imenije, Mozyrski ujezd, *
Bricałowiczi / Briszczałowiczi, imenije, Bobrujski ujezd, *
Briczki, derewnja, Minski ujezd, *
Browiki, imenije, Pinski ujezd, *
Browki, imenije, Minski ujezd, *
Brodec, imenije, Igumenski ujezd, *
Brodnicy, imenije, Pinski ujezd, *, *, *
Brodowka, imenije, Borisowski ujezd, *
Brodok, derewnja, fołwark, Minski ujezd, *, *
Brodcze, Pinski ujezd, *
Brody, Bobrujski ujezd, *
Brody, Borisowski ujezd, *
Brody, imenije, Pinski ujezd, *
Broża, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Brożka, Bobrujski ujezd, *
Brojdzi, imenije, Borisowski ujezd, *
Bronicy, Pinski ujezd, *
Bronniszczi, imenije, Pinski ujezd, *
Bronosowo, derewnja, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *, *, *, *
Brułewo / Bresłewo, okolica, Igumenski ujezd, *, *
Brusno, Borisowski ujezd, *
Brjuchanszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Bubnowka / Budnowka, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *
Bubnowka, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *
Buda Greskaja, imenije, Igumenski ujezd, *
Buda Petrickaja, Reczicki ujezd, *
Buda Cełjanskaja, zastenok, Igumenski ujezd, *
Buda, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Buda, derewnja, imenije, fołwark, Igumenski ujezd, *, *, *
Buda, ili Płesowiczi, Bobrujski ujezd, *
Buda, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Buda, fołwark, Reczicki ujezd, *
Budaczi, derewnja, Borisowski ujezd, *
Budzeniczi, Borisowski ujezd, *, *
Budziszcze / Budiszcze, zastenok, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Budzki, Minski ujezd, *
Budzkowo, imenije, Minski ujezd, *
Budiłowka, Borisowski ujezd, *
Budinka, Borisowski ujezd, *
Budki, chutor, Reczicki ujezd, *
Budrowszczina, derewnja, Minski ujezd, *
Budy, derewnja, Reczicki ujezd, *
Buzuny, derewnja, Minski ujezd, *
Bujwidowka, ili
Bujwidowszczina, fołwark, Minski ujezd, *
Bujwidowszczizna, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Bujnewiczi, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *
Bujnowiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Bujnowiczskaja Buda, Mozyrski ujezd, *
Buk, Reczicki ujezd, *
Bukowiczi, fołwark, Borisowski ujezd, *
Bukowiczi, fołwark, Minski ujezd, *
Bukowszczina, Borisowski ujezd, *
Bukcze, imenije, fołwark, Mozyrski ujezd, *, *, *
Bułatniki, Słucki ujezd, *
Bułaszi, derewnja, Minski ujezd, *
Bułgowiczi, Borisowski ujezd, *
Bułgowiczi, imenije, Igumenski ujezd, *
Bułgowiczi, Słucki ujezd, *
Bułynki, zastenok, Minski ujezd, *
Buraz, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Burakowcy, fołwark, Słucki ujezd, *
Burbiszki, imenije, Minski ujezd, *
Burdzewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Burdykowszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Buriłowka, Pinski ujezd, *
Burickoje, urocziszcze, Reczicki ujezd, *, *
Busławiczi / Busłowiczi, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *
Butrimowszczina, imenije, Minski ujezd, *, *
Buchnowo / Bojanowo, Bobrujski ujezd, *
Bucewiczi, imenije, Minski ujezd, *
Bucewszczina, fołwark, Minski ujezd, *
Buckowszczizna, fołwark, Minski ujezd, *
Buczatino, derewnja, Słucki ujezd, *
Buczin, Pinski ujezd, *
Buczna, zastenok, Słucki ujezd, *
Buszatin, Reczicki ujezd, *
Bujanowo, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Bybeł, ili Dołgopoły, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Bywałki, derewnja, imenije, Reczicki ujezd, *, *, *, *
Bykewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Bykewiczsko-Wołnjanskaja kazennaja dacza, Nowogrudski ujezd, *
Bykowszczina, Borisowski ujezd, *, *
Bystrica, fołwark, Słucki ujezd, *
Byten, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Bytcza, derewnja, Borisowski ujezd, *
Bychow, Pinski ujezd, *
Bychowszczina, imenije, Słucki ujezd, *
Byczki, derewnja, Minski ujezd, *
Bjała, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Wawuliczi, Bobrujski ujezd, *
Wajtusi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Waławsk, imenije, Mozyrski ujezd, *
Wałjowka, Nowogrudski ujezd, *
Wałentinow Bor, urocziszcze, Minski ujezd, *
Wałentinowo, ili Gorowec, Borisowski ujezd, *
Wałerjanowo, Minski ujezd, *
Waliszcze, derewnja, imenije, Pinski ujezd, *, *
Wałjucin, urocziszcze, Minski ujezd, *
Wankowszczina, derewnja, Igumenski ujezd, *
Wankowszczina, Słucki ujezd, *, *
Wanjużicy, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Wardomeszczizna, ili
Mołodejewo, Borisowski ujezd, *
Wardomiczi, Borisowski ujezd, *
Warłyn, derewnja, Borisowski ujezd, *
Warnaugoł, ili Zasułje, imenije, Minski ujezd, *
Warnauły, imenije, Minski ujezd, *
Warszawka, imenije, Igumenski ujezd, *
Warszawka, Słucki ujezd, *
Wasiłewszczizna, imenije, urocziszcze, Słucki ujezd, *, *, *
Wasiłewszczina, derewnja, fołwark, Minski ujezd, *, *, *
Wasiliszki, derewnja, Słucki ujezd, *
Wasiłkowka, derewnja, Borisowski ujezd, *
Wasiłczicy, Słucki ujezd, *
Wasiszki, imenije, Minski ujezd, *
Wasjukowszczina, Minski ujezd, *
Waszkowcy, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Wasztewłjany, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Wedenica, fołwark, Słucki ujezd, *
Wedma, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Weżicy, imenije, Mozyrski ujezd, *
Weżki Bołszije, Borisowski ujezd, *
Weżki Małye, Borisowski ujezd, *
Wejce-Bołoto, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Wekszicy, derewnja, Minski ujezd, *
Welikije Ałpy, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Welikij Bokow, imenije, Mozyrski ujezd, *, *, *, *, *
Welikij Bor, seło, Reczicki ujezd, *
Weł. Gajany, derewnja, Minski ujezd, *
Weł. Gorki, imenije, Słucki ujezd, *
Weł. Dołcy, Borisowski ujezd, *
Weł. Dubejki, Słucki ujezd, *
Weł. Zimowiszczi, Mozyrski ujezd, *
Weł. Iwanowszczina, Borisowski ujezd, *
Weł. Karack, derewnja, Słucki ujezd, *
Weł. Kołpenica, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Weł. Kosiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Weł. Łog, Igumenski ujezd, *
Weł. Ług, fołwark, Minski ujezd, *
Weł. Małeszew, imenije, Mozyrski ujezd, *, *, *, *
Weł. Orły, Pinski ujezd, *
Weł. Ostrow, okolica, Pinski ujezd, *
Weł. Ostrowczicy, imenije, Słucki ujezd, *
Weł. Połe, urocziszcze, Borisowski ujezd, *
Weł. Połjanka, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Weł. Rożan, imenije, Słucki ujezd, *
Weł. Seło, derewnja, Minski ujezd, *
Weł. Seło, Nowogrudski ujezd, *
Weł. Starina, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Weł. Tesna / Tesnowa, Bobrujski ujezd, *
Wełewiczi, imenije, Słucki ujezd, *
Wełewszczizna, derewnja, Borisowski ujezd, *
Wełemiczi, imenije, seło, Mozyrski ujezd, *, *
Wełentinowo, imenije, ili Małye Kosiczi, Nowogrudski ujezd, *
Wełen, ili Nowosjołki, imenije, Igumenski ujezd, *
Wełesnica, Pinski ujezd, *
Wełeszino, imenije, chutor, Słucki ujezd, *, *
Weligorka, derewnja, Borisowski ujezd, *
Welikij Bor, fołwark, Igumenski ujezd, *
Weliczkowiczi, derewnja, imenije, Igumenski ujezd, *
Weliczkowo, zastenok, Bobrujski ujezd, *, *
Wełuta, Pinski ujezd, *
Wełjaticzi, chutor, Borisowski ujezd, *
Wełjatyczi, imenije, Pinski ujezd, *
Wendeż, imenije, Igumenski ujezd, *
Wenderż, imenije, Minski ujezd, *
Wenceri, Borisowski ujezd, *, *
Werbickaja, derewnja, Minski ujezd, *
Werbniki, derewnja, fołwark, Minski ujezd, *, *
Wereboki, derewnja, Borisowski ujezd, *
Werebjewiczi, im. Nowogrudski ujezd, *
Werebjewo, derewnja, Słucki ujezd, *
Werenkowo, Słucki ujezd, *
Wereskowo, Nowogrudski ujezd, *
Weresnica, seło, Mozyrski ujezd, *
Weresowka, derewnja, Igumenski ujezd, *
Weretejka, derewnja, fołwark, Borisowski ujezd, *, *, *, *
Wereszczaki, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Werżbnowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Werżby, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Werżejszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Werigi, Borisowski ujezd, *
Werindar / Werin Dar, Bobrujski ujezd, *
Werkały, imenije, Igumenski ujezd, *
Werliby, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Wertniki, Minski ujezd, *, *
Werchi, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Werchowiny, fołwark, Igumenski ujezd, *
Werchołesje, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Werchutin, Bob.u, *
Werch-Czernicy, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Wesjołaja Gorka, imenije, Igumenski ujezd, *
Wesełaja Gorka, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *
Wesełaja, uł., g. Minsk, *
Wesełowo, zastenok, imenije, okolica, fołwark, Ig.u, *
Wesełowo, zastenok, imenije, okolica, fołwark, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Wesełowo, imenije, Borisowski ujezd, *
Wesełowo, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *
Weseja, imenije, Słucki ujezd, *, *
Wesninka, imenije, Minski ujezd, *, *
Wesnick, imenije, Borisowski ujezd, *
Wesno, Bobrujski ujezd, *
Wetcza, derewnja, Borisowski ujezd, *
Wetcziny, imenije, Mozyrski ujezd, *
Weczerżewiczi, derewnja, Igumenski ujezd, *
Weczerkino, imenije, Reczicki ujezd, *
Wesznja, Pinski ujezd, *
Wzdymacz, Słucki ujezd, *
Widibor, Pinski ujezd, *
Widogoszcze, imenije, Minski ujezd, *, *
Widok, ili Kosowszczina, Borisowski ujezd, *, *
Widoliczi, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Wiktorinowo, zastenok, fołwark, Minski ujezd, *, *
Wiktorowka, imenije, Igumenski ujezd, *
Wiktorowo, imenije, Minski ujezd, *
Wiłła, derewnja, Borisowski ujezd, *
Wiły, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Wiły, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Wiłno, gorod, *
Wiłno, chutor, Bobrujski ujezd, *
Wiłcza, Bobrujski ujezd, *, *
Wiłcza, Mozyrski ujezd, *
Wiłczi Łog / Wołczij Łog, Minski ujezd, *
Wiłjanowo, Borisowski ujezd, *
Wiłjanowo, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Wiłjatowo, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Winewo, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Winkłjarowszczina, Słucki ujezd, *
Winkowo, fołwark, Słucki ujezd, *, *, *
Winnickoje, urocziszcze, g. Bobrujsk, *
Wintołazy, Borisowski ujezd, *
Wincentowoje Podkosje, okolica, Igumenski ujezd, *, *
Wiskaczi, Nowogrudski ujezd, *
Witlino, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Witowka, Borisowski ujezd, *
Witowo, fołwark, Igumenski ujezd, *, *
Witołdowka, fołwark, Słucki ujezd, *
Witołdowo, zastenok, Minski ujezd, *
Wituniczi, Borisowski ujezd, *
Witczewka, Pinski ujezd, *
Wickowszczina, imenije, Minski ujezd, *, *
Wisza, Reczicki ujezd, *
Wisznjowka, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *
Wiszomir / Wyszemir, Reczicki ujezd, *
Władimirowka, Igumenski ujezd, *
Wowcze, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Wodowiczi, Reczicki ujezd, *
Wodjanoje, Reczicki ujezd, *
Wojewodkowszczina, fołwark, Minski ujezd, *
Wożodec, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Woznowszczina, Minski ujezd, *
Wojnatyszki, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Wojniłow Brod, urocziszcze, Minski ujezd, *
Wojniłowszczina, derewnja, Minski ujezd, *
Wojnowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Wojteli, derewnja, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *
Wojtechowiczi, imenije, Minski ujezd, *
Wojcechowo, Bobrujski ujezd, *, *
Wokszaty, zastenok, Słucki ujezd, *
Wolica, derewnja, Minski ujezd, *
Wołka, Słucki ujezd, *
Wołki, derewnja, Minski ujezd, *
Wołkowiczi, imenije, Minski ujezd, *
Wołkowiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Wołkowszczina, derewnja, Borisowski ujezd, *
Wołkowszczina, derewnja, Minski ujezd, *
Wołkowysk, fołwark, Igumenski ujezd, *
Wołkonosza, Nowogrudski ujezd, *, *
Wołma, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Wołma, imenije, urocziszcze, Igumenski ujezd, *, *, *
Wołma, reka, *, *
Wołowaja Gora, Borisowski ujezd, *
Wołowniki, derewnja, Minski ujezd, *
Wołowskoje, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Wołowszczina, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *
Wołodzki, derewnja, Minski ujezd, *
Wołodzkowo, derewnja, Wiłejski ujezd, *
Wołoduta, imenije, Igumenski ujezd, *
Wołożin, imenije, Minski ujezd, *, *
Wołożicy, ili Łesuny, Słucki ujezd, *, *
Wołoki, derewnja, Borisowski ujezd, *
Wołosadka, Borisowski ujezd, *
Wołosewiczi, imenije, seło, Borisowski ujezd, *, *, *, *, *, *, *
Wołoseniszcze, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Wołosowiczi, Bobrujski ujezd, *, *
Wołosowiczi, zastenok, Reczicki ujezd, *
Wołosowszczizna, urocziszcze, Minski ujezd, *
Wołochwa, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Wołucino, urocziszcze, Minski ujezd, *
Wołca, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Wołczen, imenije, Reczicki ujezd, *
Wołczij Bor, imenije, Bobrujski ujezd, *, *, *
Wołczin, Bobrujski ujezd, *, *
Wołczkewiczi, imenije, Minski ujezd, *
Wołczki, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Wołczje Bołoto, derewnja, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Wołka, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Wołka-Obrowskaja,
Słonimski ujezd, Grodnenskaja gub., *
Wołna, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Wołnica, derewnja, Borisowski ujezd, *
Wołja, imenije, Mozyrski ujezd, *
Wonkewiczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Worobjowo, usadba, Borisowski ujezd, *, *
Woronin, Słucki ujezd, *
Woroninskaja łesnaja dacza, Słucki ujezd, *, *
Woroniczi, imenije, Igumenski ujezd, *
Woroniczskije Ławy, urocziszcze, Igumenski ujezd,*
Woronki, fołwark, chutor, Minski ujezd, *, *
Woronowszczina, Słucki ujezd, *
Woroncza, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Woron, imenije, Pinski ujezd, *, *, *, *
Woron, fołwark, Słucki ujezd, *
Worotyn, Reczicki ujezd, *
Worotyn, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *
Worotyszcze, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Wostowo, derewnja, Borisowski ujezd, *
Wochter, Borisowski ujezd, *
Wosza, reka, *
Wrubłewszczina, fołwark, Minski ujezd, *
Wsełjub, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Wujwiczi / Wułwiczi, imenije, Pinski ujezd, *, *, *
Wułka Dostojewskaja, imenije, Pinski ujezd, *, *
Wułka Ławskaja, Pinski ujezd, *, *, *, *
Wułka Łjubeszewskaja, Pinski ujezd, *, *
Wułka Reczickaja, Pinski ujezd, *
Wygnanka, Minski ujezd, *
Wygoda, zastenok, fołwark, Słucki ujezd, *, *
Wygody, derewnja, Minski ujezd, *
Wygoniczi, imenije, Minski ujezd, *
Wygrebno, seło, Recz.u, *
Wygrow, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Wydrica, zastenok, Igumenski ujezd, *
Wydriczi, fołwark, Minski ujezd, *, *, *
Wyżłowiczi, Pinski ujezd, *
Wyzdary, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Wyzżar, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Wyzna, imenije, Słucki ujezd, *, *, *
Wyłuty, imenije, Pinski ujezd, *
Wynja, derewnja, Słucki ujezd, *
Wysada, Bobrujski ujezd, *
Wysokaja Gora, imenije, Igumenski ujezd, *
Wysokije Gorodiszczi, Minski ujezd, *
Wysokij Jełnik, urocziszcze, Minski ujezd, *
Wysokij Popław, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Wysokoje, imenije, Minski ujezd, *
Wysokoje, imenije, Mozyrski ujezd, *, *, *
Wysokoje, seło, Pinski ujezd, *
Wysock, imenije, Rowenski ujezd
Wołynskaja gub., *
Wyczitarewo, derewnja, Słucki ujezd, *
Wyszkowo, derewnja, Minski ujezd, *
Wyszkowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Wjuniszcze, imenije, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *
Wjazi, derewnja, Igumenski ujezd, *
Wjaziczin, okolica, Igumenski ujezd, *
Wjaziczin, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Wjazki, Borisowski ujezd, *
Wjazowka, Bobrujski ujezd, *
Wjazownica, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Wjazowszczizna, derewnja, Borisowski ujezd, *
Wjazok, ili Łubnicy, łesnaja dacza, Borisowski ujezd, *
Wjazynka, derewnja, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *
Wjazyn, imenije, Minski ujezd, *, *
Wjazyczin, okolica, Igumenski ujezd, *
Wjazje, Igumenski ujezd, *
Wjałe, Reczicki ujezd, *
Wjacza, derewnja, Minski ujezd, *
Gabrijełewka, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Gabrijełewka, Reczicki ujezd, *
Gawriłczicy, imenije, Słucki ujezd, *
Gajewszczina, imenije, Minski ujezd, *
Gajenka, derewnja, Borisowski ujezd, *
Gaj, imenije, urocziszcze, Pinski ujezd, *, *
Gaj, łesnoj ucz., urocziszcze, Minski ujezd, *, *
Gaj, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Gajdukowa Słoboda, okolica, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Gajkowcy, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Gajna, reka, *
Gałaburdy / Gołoburdy, imenije,
Min.u., *, *
Gałaja Dubrowka, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Gałewicy, seło, Reczicki ujezd, *
Gałewszczizna, fołwark, Słucki ujezd, *
Gałki, seło, Recz.u, *
Gałyj, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Ganewiczi, Borisowski ujezd, *
Ganewiczi, imenije, Minski ujezd, *
Gannołesje / Ganołes, urocziszcze, fołwark,
Min.u., *, *
Ganusowszczina, imenije, Słucki ujezd, *
Ganuta, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Ganutka, imenije, Igumenski ujezd, *
Ganutskij Łes, Igumenski ujezd, *, *
Gancewiczi / Gincewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Gancewiczi, Borisowski ujezd, *
Gancewiczi, imenije, fołwark, Słucki ujezd, *, *
Ganczary, Słucki ujezd, *
Garaburdowszczizna, imenije, Minski ujezd, *
Garaburdowszczizna, fołwark, Słucki ujezd, *
Garbuzy, zastenok, Minski ujezd, *
Garmowiczi, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Gatowa, urocziszcze, Minski ujezd, *
Gatowiny, derewnja, Minski ujezd, *
Gatok, zastenok, Bobrujski ujezd, *
Gaciszcze, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Gac / Gat, imenije, Borisowski ujezd, *
Gajany, Minski ujezd, *
Gden, imenije, Reczicki ujezd, *
Gełenowo, ili Kłekowszczina /
Kełkowszczizna, fołwark, Minski ujezd, *, *
Gełenowo, Pinski ujezd, *
Gełenowo, Słucki ujezd, *
Gełowiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Genrikowo, fołwark, Minski ujezd, *
Genrichpoł, Borisowski ujezd, *
Gensirowszczizna, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Genjuszi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Gerweli, derewnja, Minski ujezd, *
Gerdowka / Girdowka, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *
Germoniszki / Germaniszki, Bobrujski ujezd, *
Geronimowo, Słucki ujezd, *
Geczancy, fołwark, Borisowski ujezd, *, *
Giba, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Gibanowka, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Giżgajłowo, okolica, Igumenski ujezd, *, *, *, *, *
Giłewszczizna, Borisowski ujezd, *
Giłewszczizna, imenije, Minski ujezd, *
Ginewiczi, Minski ujezd, *
Gipolitow, Reczicki ujezd, *
Gipolitowo, Borisowski ujezd, *
Girawa, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Girewiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Girmuntowcy, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Giszcze, derewnja, Minski ujezd, *
Głazinsk, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *, *, *
Głaskowszczina, Słucki ujezd, *
Głaszki, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Głebkowiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Głebowszczina, derewnja, Borisowski ujezd, *
Gliwin, Borisowski ujezd, *
Gliniszcze, derewnja, Borisowski ujezd, *
Gliniszcze, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Gliniszcze, imenije, Połocki ujezd,
Witebskaja gub., *
Gliniszcze, imenije, urocziszcze, Reczicki ujezd, *, *, *, *, *
Gliniszcze, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Gliniszcze-Ozerin, imenije, Reczicki ujezd, *
Glinki, imenije, Igumenski ujezd, *
Glinnaja, imenije, Pinski ujezd, *, *
Glirensk, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Głusk, mesteczko, Bobrujski ujezd, *
Głuchowiczi, Reczicki ujezd, *
Głuchoj Tok, Igumenski ujezd, *
Głusza, Borisowski ujezd, *
Głuszec, derewnja, imenije, Reczicki ujezd, *, *
Głuszincy, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *
Głusznica, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Głybiczi, fołwark, Minski ujezd, *
Głybow, Reczicki ujezd, *, *, *, *, *, *
Głybow, chutor, Bobrujski ujezd, *
Głybokoje, urocziszcze, Minski ujezd, *
Gnewoszowszczizna, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Gnezdiłowo, Bor.u, *
Gneck, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *, *
Gniłaja Woda, imenije, Igumenski ujezd, *
Gnojewo, derewnja, Reczicki ujezd, *
Gnjuty, derewnja, Borisowski ujezd, *
Gowezna, imenije, fołwark, Słucki ujezd, *, *
Godałskoje, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Godłewszczina, fołwark, Słucki ujezd, *
Goduny, imenije, Bobrujski ujezd, *
Gojżewa, imenije, Minski ujezd, *
Gojkowcy, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Gołdowickoje Gorodyszcze, Nowogrudski ujezd, *
Gołdowiczi, fołwark, Słucki ujezd, *, *
Gołewiczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Gołewska Połjanka, Słucki ujezd, *
Gołenberg, fołwark, Igumenski ujezd, *
Gołenewo, Minski ujezd, *
Gołowaczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *, *
Gołowiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Gołowcy, imenije, Mozyrski ujezd, *
Gołowczicy, Reczicki ujezd, *
Gołowczicy, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Gołowszczina, fołwark, Słucki ujezd, *
Gołock, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Gołubickaja Puszcza, Borisowski ujezd, *
Gołubiczskaja dacza, Borisowski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *
Gołubowka, imenije, Minski ujezd, *
Gołubowszczina, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Gołynka, Słucki ujezd, *
Gołyn-Płaskowiczi, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Gołki, derewnja, Borisowski ujezd, *
Gołcy, Pinski ujezd, *
Gołczicy, imenije, Słucki ujezd, *
Gomowiczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Gonoratow, imenije, Igumenski ujezd, *
Gonorpoł, Igumenski ujezd, *
Goncza, imenije, Bobrujski ujezd, *
Gonczary, Słucki ujezd, *
Gora, derewnja, Borisowski ujezd, *
Gora, fołwark, Słucki ujezd, *
Gora, chutor, Reczicki ujezd, *
Gorawka, derewnja, Borisowski ujezd, *
Gorajnowszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Goranka, derewnja, Igumenski ujezd, *
Goraczki, Nowogrudski ujezd, *
Gorbacewiczi, Bobrujski ujezd, *
Gorbaczi, derewnja, Pinski ujezd, *
Gorbaczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Gorbowszczizna, derewnja, Borisowski ujezd, *
Gorwata, derewnja, Pinski ujezd, *
Gorwatka, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Gorwoł, Reczicki ujezd, *
Gorewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Gorełej, ili Łipsk, fołwark, Igumenski ujezd, *
Gorełec, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Gorełoje, derewnja, Borisowski ujezd, *
Gorełyj Ług, Borisowski ujezd, *
Gorełna, Nowogrudski ujezd, *
Goreckowszczizna, fołwark, Słucki ujezd, *
Goriwoda, Reczicki ujezd, *
Goricy, chutor, Pinski ujezd, *
Gorka / Gorki, imenije, fołwark, Słucki ujezd, *, *, *, *, *
Gorki, Bobrujski ujezd, *, *
Gorki, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Gorki, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Gorki, imenije, fołwark, Igumenski ujezd, *, *, *
Gorłowka, ili Miłograda, Reczicki ujezd, *
Gorno, derewnja, Borisowski ujezd, *
Gornowka, Reczicki ujezd, *
Gornowo, Borisowski ujezd, *, *
Gornoje, Pinski ujezd, *
Gornyj Snow, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Gornyj Czernichow, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Gorowata, Pinski ujezd, *
Gorowec, Borisowski ujezd, *, *, *
Gorodejka, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Gorodec, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Gorodec, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Gorodeczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Gorodeczno, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *, *
Gorodeja, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Gorodziłowka, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Gorodiszcze Welikoje i Małoje, Bobrujski ujezd, *
Gorodiszcze, derewnja, imenije, Reczicki ujezd, *, *, *
Gorodiszcze, derewnja, imenije, urocziszcze, Borisowski ujezd, *, *, *, *, *
Gorodiszcze, derewnja, Słucki ujezd, *
Gorodiszcze, derewnja, fołwark, Pinski ujezd, *, *, *, *
Gorodiszcze, zastenok, imenije, Minski ujezd, *, *, *, *
Gorodiszcze, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Gorodiszcze, imenije, mesteczko, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *, *
Gorodnica, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Gorodno, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Gorodok, derewnja, zastenok, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *
Gorodok, imenije, mesteczko, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *
Gorodok, mesteczko, Bobrujski ujezd, *
Gorodok, fołwark, Słucki ujezd, *
Gorodczin, zastenok, Bobrujski ujezd, *
Gorodczicy, Reczicki ujezd, *
Gorodyszcze, derewnja, okolica, Bobrujski ujezd, *, *
Gorodjaticzi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Gorożanki, derewnja, Borisowski ujezd, *
Gorochowiszcze, zastenok, Minski ujezd, *
Gorochowka, zastenok, Słucki ujezd, *
Gorochowo, derewnja, Borisowski ujezd, *
Gorochowcy, zastenok, Słucki ujezd, *
Goroszki, derewnja, Minski ujezd, *
Goroszkowo, derewnja, imenije, Reczicki ujezd, *, *
Goruciszki, fołwark, Minski ujezd, *
Gorszkowo, Reczicki ujezd, *
Gory, im. Nowogrudski ujezd, *
Gory, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Goryniczi, Pinski ujezd, *
Gorjany, Borisowski ujezd, *
Gosławszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Gospitałnaja, uł., g. Minsk, *
Gostinec, Reczicki ujezd, *
Gotowino, imenije, Minski ujezd, *
Goszcze, derewnja, Pinski ujezd, *
Grabow, imenije, Mozyrski ujezd, *, *, *
Grabowec, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Grabowszczina, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Grabje-Nestanowiczi, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Grada / Grjada, Reczicki ujezd, *, *
Grada / Grjada, fołwark, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *
Grada, Minski ujezd, *
Gradz, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Grani, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Graszoty / Gramoty, Reczicki ujezd, *
Grebenec, Igumenski ujezd, *
Grebeni, Borisowski ujezd, *
Grebenka, imenije, mesteczko, Igumenski ujezd, *, *
Grebenowszczizna, imenije, Minski ujezd, *
Greben, Borisowski ujezd, *
Greben, imenije, Igumenski ujezd, *
Greben, imenije, Reczicki ujezd, *
Grebniki, fołwark, Igumenski ujezd, *
Gresk, imenije, Słucki ujezd, *
Greskowszczina, imenije, Słucki ujezd, *, *
Gresskaja łesnaja dacza, Słucki ujezd, *
Greczina, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Grżakowszczina, imenije, Minski ujezd, *
Gribowiczi, Borisowski ujezd, *, *, *
Gribowszczina, imenije, Słucki ujezd, *, *, *
Griwki, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Griwki, fołwark, Słucki ujezd, *
Griwkowiczi, derewnja, Pinski ujezd, *
Griwcy, fołwark, Igumenski ujezd, *, *
Grinewiczi, Minski ujezd, *
Grinewo, Minski ujezd, *
Griniszcze / Grinica, urocziszcze, fołwark, Igumenski ujezd, *, *
Grinkewiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Grincewiczi, imenije, Słucki ujezd, *, *
Grinkowo, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *
Grickowszczina, Minski ujezd, *
Griczin, imenije, Minski ujezd, *
Grozowo, imenije, Słucki ujezd, *, *, *
Grozowok, imenije, Słucki ujezd, *
Gromowaja Mogiła, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Grochow, imenije, Reczicki ujezd, *, *
Gruda, Minski ujezd, *
Grud, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Gruzkowo, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Gruszowka, Reczicki ujezd, *
Gruszowka, Słucki ujezd, *
Grjada, fołwark, Borisowski ujezd, *
Guba, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *, *
Gubarewiczi, imenije, Reczicki ujezd, *
Gubeniczi, imenije, Borisowski ujezd, *
Gubernatorskaja, uł., g. Minsk, *
Gubin, fołwark, Pinski ujezd, *, *
Gubina, derewnja, Minski ujezd, *
Gudy, fołwark, Minski ujezd, *
Gułewiczi, Słucki ujezd, *
Gułewka, Pinski ujezd, *
Guliczi, Słucki ujezd, *
Gułkowo, fołwark, Igumenski ujezd, *
Guniczi, fołwark, Igumenski ujezd, *
Gurby, fołwark, Borisowski ujezd, *
Gurnowiczi, imenije, Minski ujezd, *, *
Gurnowszczina, derewnja, Minski ujezd, *
Gurnowszczina, Słucki ujezd, *
Gurszczizna, derewnja, Minski ujezd, *
Gusaki, derewnja, Słucki ujezd, *
Guta, derewnja, Reczicki ujezd, *
Guta, imenije, fołwark, Igumenski ujezd, *, *, *
Guta, fołwark, Mozyrski ujezd, *
Gutka, fołwark, Pinski ujezd, *
Guszczin, imenije, fołwark, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Guszczin, fołwark, Słucki ujezd, *
Dabuża, fołwark, Reczicki ujezd, *
Dawid-Gorodok, imenije, mesteczko, Mozyrski ujezd, *
Dawidowka, derewnja, Reczicki ujezd, *
Dawidpoł, Minski ujezd, *
Dałewo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Dałwa, Borisowski ujezd, *
Dałkewiczi, Borisowski ujezd, *
Daniłowiczi, derewnja, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Daniłowka, Bobrujski ujezd, *
Daniłowka, imenije, Igumenski ujezd, *
Daniłowka, fołwark, Minski ujezd, *
Daniłowo, imenije, Pinski ujezd, *, *
Daniczew, Bobrujski ujezd, *, *
Darew, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Darewnaja, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Darewo, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Darewo-Berjozowka, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Darewo-Becowszczizna, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Darewok, imenije, Pinski ujezd, *
Darewo-Ustron, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Daszkewiczi, okolica, Nowogrudski ujezd, *
Daszki, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Daszki, Minski ujezd, *
Dwiżki, derewnja, Mozyrski ujezd, *
Dwinosa, imenije, Wiłejski ujezd, *
Dwinjaczi, fołwark, Minski ujezd, *
Dworec, Bobrujski ujezd, *, *
Dworec, ili Kołby, Pinski ujezd, *
Dworec, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Dworec, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Dworec, fołwark, Pinski ujezd, *
Dworżec, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Dworiszcze, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Dworiszcze, zastenok, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *
Dworiszcze, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Dworiszcze, fołwark, Słucki ujezd, *, *
Dwurżeczje, imenije, Igumenski ujezd, *
Dewoszicy, chutor, Borisowski ujezd, *
Degtjany, derewnja, Słucki ujezd, *
Degtjarowka, Minski ujezd, *
Dejnarowiczi, Minski ujezd, *
Dejtarowka, derewnja, Borisowski ujezd, *
Deksznjaty, imenije, Wiłejski ujezd, Wiłenskoj gub., *
Delidowiczi (Demidowiczi), fołwark, Minski ujezd, *
Delistowo, imenije, Reczicki ujezd, *
Dełjaticzi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Dembina, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Demby, Słucki ujezd, *
Demechow, derewnja, Reczicki ujezd, *
Demechowskaja Rudnja, derewnja, Reczicki ujezd, *
Demidowiczi, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Demidowiczi, Reczicki ujezd, *
Demidowka, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Demomerki, derewnja, Reczicki ujezd, *
Deniskowiczi, imenije, Słucki ujezd, *
Deniskowszczina, Słucki ujezd, *
Dergai, derewnja, Minski ujezd, *
Derd, Bobrujski ujezd, *
Derebentowo, Borisowski ujezd, *
Derewiszcze, Reczicki ujezd, *
Derewki, imenije, Pinski ujezd, *, *
Derewno, imenije, Oszmjanski ujezd, Wiłenskoj gub., *
Derewok, ili Franopoł, Pinski ujezd, *, *
Derewockoje, bołoto, Pinski ujezd, *
Derewcy, Bobrujski ujezd, *
Deremeniszcze, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Dereczin, zastenok, Słucki ujezd, *
Dereczincy, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Dereszewiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Dernowiczi, Reczicki ujezd, *
Dersontowo, imenije, Borisowski ujezd, *
Dert, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Dechtjany, derewnja, Minski ujezd, *
Dechtjarki, fołwark, Igumenski ujezd, *
Deszkow Brod, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Deszczanka, derewnja, Minski ujezd, *
Dzwinjaczi / Zwinjacze, imenije, Minski ujezd, *
Dzegcerowszczina, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Dzedziłowiczi, Borisowski ujezd, *
Dzedzin, Borisowski ujezd, *
Dzemidow Rog, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Dzerżic, fołwark, Reczicki ujezd, *
Dzerużki / Derużki Borisowski ujezd, *
Dzikowiczi, Pinski ujezd, *
Dzicz, imenije, Minski ujezd, *
Dzjawczi, derewnja, Minski ujezd, *
Dzjagiłno, imenije, Minski ujezd, *
Dzjakowiczi, imenije, Słucki ujezd, *
Dzjakowszczina, imenije, Minski ujezd, *
Dzjanowszczizna, imenije, Minski ujezd, *
Diktowiczi, imenije, Pinski ujezd, *
Dmitrijewo, Mozyrski ujezd, *
Dobratyczi, Nowogrudski ujezd, *
Dobraja Wołja / Wiłka, Pinski ujezd, *
Dobraja Wołja, Słucki ujezd, *
Dobrinko, zastenok, Bobrujski ujezd, *
Dobrowoł, imenije, fołwark, Borisowski ujezd, *, *
Dobrowołszczina, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Dobroderewje, imenije, Mozyrski ujezd, *
Dobroje, urocziszcze, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *
Dobromysli, imenije, Igumenski ujezd, *
Dobromysł, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *
Dobrosławka, Pinski ujezd, *
Dobroticzi / Dobraticz, Nowogrudski ujezd, *
Dobrotok, Borisowski ujezd, *
Dobrye Mysli, urocziszcze, Minski ujezd, *
Dobryj Ostrow, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Dobrynjowo, derewnja, Minski ujezd, *
Dobryn, chutor, Mozyrski ujezd, *
Dobuża, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Downary, derewnja, zastenok, imenije, seło, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Dowydowiczi, derewnja, Reczicki ujezd, *
Doktorowiczi, imenije, Słucki ujezd, *
Dokudowo, derewnja, Borisowski ujezd, *
Dokszicy, imenije, Borisowski ujezd, *
Dołbachi, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Dołgaja Łuża, seło, Borisowski ujezd, *
Dołgaja Niwa, imenije, Minski ujezd, *
Dołgij Brod, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Dołginowo / Dołginiczi, imenije, seło, Igumenski ujezd, *, *
Dołgoje, Borisowski ujezd, *
Dołgopoły, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Dołżany, derewnja, Minski ujezd, *
Dolinty, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Dołmatowszczina, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *, *, *, *
Dołnij Gorodzej, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Dołnij Skrobow, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Dołnij Czernichow, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Dołnyj Snow, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Dołsk, Pinski ujezd, *
Domaniczi, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Domanowiczi, Reczicki ujezd, *
Domaszewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Domaszi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Domaszi, imenije, Pinski ujezd, *
Domaszi, imenije, fołwark, Borisowski ujezd, *, *, *, *
Domaszkewiczi, fołwark, Borisowski ujezd, *
Dombrżicy / Dombrżeżicy, Borisowski ujezd, *
Dombrowka, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Dombrowka, fołwark, Słucki ujezd, *
Dombrowo / Dubrowa, derewnja, imenije, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Dombrowo, fołwark, Minski ujezd, *
Dombrowszczizna, imenije, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *, *
Dominiczi, imenije, Igumenski ujezd, *
Domowick, imenije, Igumenski ujezd, *
Doniczowo, Bobrujski ujezd, *
Doraszewiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Dorogi, imenije, Bobrujski ujezd, *
Dorogi, imenije, Słucki ujezd, *
Dorogin, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Dorogobosz, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Dorogobył, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *
Dorogowica, Słucki ujezd, *
Dorogowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Dorogomysł, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Dorogskaja Buda, imenije, Bobrujski ujezd, *
Dorosino, seło, Słucki ujezd, *
Doroszewiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Doroszkewiczi / Doroszewiczi, imenije, Bobrujski ujezd, *
Dory, Minski ujezd, *
Dostojew, Pinski ujezd, *
Dosznowo, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Drażnja / Drażno, imenije, Bobrujski ujezd, *
Drażnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Drazy, imenije, fołwark, Borisowski ujezd, *, *, *, *
Dracz, Borisowski ujezd, *
Dreki, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Drenewo, Reczicki ujezd, *
Drechcza, imenije, Igumenski ujezd, *
Dribełowo, Igumenski ujezd, *
Driczew, Reczicki ujezd, *
Drozdy, posjołok, g. Minsk, *
Drozdyn, imenije, Mozyrski ujezd, *
Dronewszczizna, zastenok, Minski ujezd, *
Drużiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Druckowszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Druczany, fołwark, Igumenski ujezd, *
Dryła / Drwiga, Borisowski ujezd, *
Dubatowki, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Dubaszi, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Dubejki, zastenok, Słucki ujezd, *, *
Dubenec, Pinski ujezd, *
Dubeni, derewnja, Borisowski ujezd, *
Dubency, derewnja, Minski ujezd, *
Dubina, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Dubinka, derewnja, Minski ujezd, *
Dubiszczi, derewnja, Minski ujezd, *
Dubniki, fołwark, Słucki ujezd, *
Dubno, imenije, Minski ujezd, *
Dubnowiczi, imenije, Pinski ujezd, *, *
Dubnjaki, Reczicki ujezd, *
Dubnjaki, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Dubowa, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Dubowik, derewnja, Borisowski ujezd, *
Dubowłjany, imenije, Minski ujezd, *, *
Dubowo, imenije, Minski ujezd, *
Dubowruczje, derewnja, Igumenski ujezd, *
Dubowskoje, fołwark, Borisowski ujezd, *
Duboj, imenije, Pinski ujezd, *, *, *, *, *, *, *
Dubrawy, derewnja, Wiłejski ujezd Wiłenskoj gub., *
Dubrowa / Dubrowy, zastenok, imenije, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *
Dubrowa, zastenok, Igumenski ujezd, *
Dubrowa, Igumenski ujezd, *
Dubrowa, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Dubrowa, fołwark, Igumenski ujezd, *
Dubrowka, derewnja, Minski ujezd, *
Dubrowka, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Dubrowka, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Dubrowka, chutor, Bobrujski ujezd, *
Dubrownoje, derewnja, Reczicki ujezd, *
Dubrowo, derewnja, Borisowski ujezd, *
Dubrowo, imenije, Mozyrski ujezd, *
Duby, imenije, Minski ujezd, *
Dudenki, derewnja, Reczicki ujezd, *
Dudziczi, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *
Dudinka, derewnja, Borisowski ujezd, *
Dudinka, urocziszcze, Minski ujezd, *
Dudiczi, imenije, Igumenski ujezd, *
Dudiczi, Reczicki ujezd, *, *
Dudki, derewnja, Derewnenskaja woł., Oszmjanski ujezd, *
Dudki, imenije, Minski ujezd, *
Dudy, imenije, urocziszcze, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *
Dudy-Migurjanka, urocziszcze, Minski ujezd, *
Dukora, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Dukorowszczizna, fołwark, Słucki ujezd, *
Dułewo, imenije, Igumenski ujezd, *
Dumanowszczina, Bobrujski ujezd, *, *, *, *
Dunajczicy, Słucki ujezd, *
Duninowo, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *
Duriniczi, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Durnewiczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Duszewo, ili Kriwoje Seło, fołwark, Słucki ujezd, *
Duszewo, fołwark, Słucki ujezd, *, *, *, *
Duszewszczizna, derewnja, Borisowski ujezd, *
Duszkowo, imenije, Minski ujezd, *
Dymki, derewnja, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Dyrkowo, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Dyjampoł, imenije, Słucki ujezd, *, *
Djurdew, fołwark, Reczicki ujezd, *
Djadjuszki, derewnja, Borisowski ujezd, *
Djakowiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Jewangełewiczi, derewnja, Słucki ujezd, *
Jewładowiczi, Słucki ujezd, *
Jewliczi, derewnja, Słucki ujezd, *
Jewsejewiczi, derewnja, Igumenski ujezd, *
Jewtory, zastenok, Minski ujezd, *
Jewtuszkewiczi, imenije, Reczicki ujezd, *, *, *, *, *
Jedlin, imenije, Minski ujezd, *
Jedlina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Jedlinka, ili Rabuszki, Minski ujezd, *
Jezercy, derewnja, Borisowski ujezd, *
Jezercy, derewnja, Minski ujezd, *
Jezercy, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Jekaterindar, Minski ujezd, *
Jełempoł, Słucki ujezd, *
Jełenszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Jełenszczina, Słucki ujezd, *
Jełeonpoł / Ełenpoł, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Jelijaszowa, imenije, Pinski ujezd, *
Jołcza / Iołcza, Reczicki ujezd, *
Jełnik, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Jełninskaja, ili Juzefinskaja łesnaja dacza, imenije, Mozyrski ujezd, *
Jełnica, urocziszcze, Bor., *
Jełnica, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Jełnicy, derewnja, Igumenski ujezd, *
Jełno, derewnja, Mozyrski ujezd, *
Jełsk, imenije, Mozyrski ujezd, *
Jemełjanec, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Jemełjanow, fołwark, Słucki ujezd, *
Jepimachi, imenije, Minski ujezd, *
Jeremiczi, imenije, Bobrujski ujezd, *
Jeremiczi, mesteczko, Nowogrudski ujezd, *
Jerozmowo, fołwark, Borisowski ujezd, *
Jerszowka, derewnja, Minski ujezd, *
Jesipowaja Rudnja, Reczicki ujezd, *
Jefimowo, derewnja, Minski ujezd, *
Żabin, imenije, Słucki ujezd, *
Żabichow, fołwark, Igumenski ujezd, *, *, *
Żabowszczina, imenije, Minski ujezd, *
Żabcza, derewnja, Słucki ujezd, *
Żabczicy, Pinski ujezd, *
Żalin, fołwark, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Żały, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Żamojdz, Słucki ujezd, *
Żankowiczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Żanowicy, imenije, Moz.u, *
Żarkowki / Żarnowki, derewnja, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Żarskoje, derewnja, Słucki ujezd, *
Żary, Reczicki ujezd, *
Żaułki, derewnja, imenije, Słucki ujezd, *, *, *
Żaczkowo, imenije, Igumenski ujezd, *
Żełeznica, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Żelibor, Reczicki ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Żerbjaże / Żerdjażje, Borisowski ujezd, *
Żerd, Reczicki ujezd, *, *
Żerebkowiczi, Słucki ujezd, *
Żernokłew, Igumenski ujezd, *
Żertaj, fołwark, Borisowski ujezd, *
Żiwun, imenije, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *, *, *
Żigałki, derewnja, Słucki ujezd, *
Żidowiczi, fołwark, Słucki ujezd, *, *
Żidcze, Pinski ujezd, *, *
Żiżłjanka, fołwark, Igumenski ujezd, *
Żiłewszczina, zastenok, Minski ujezd, *
Żilinskije Płesy, imenije, Bobrujski ujezd, *
Żiliczi, Bobrujski ujezd, *
Żiliczi, fołwark, Reczicki ujezd, *, *
Żiriny, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Żitełewo, chutor, Bobrujski ujezd, *
Żitin, imenije, seło, Bobrujski ujezd, *, *
Żitkowiczi, seło, imenije, Mozyrski ujezd, *
Żitnowiczi, Pinski ujezd, *
Żitnoje, d, imenije, Minski ujezd, *
Żmaki, zastenok, Minski ujezd, *, *
Żołkin, Pinski ujezd, *
Żołnerowszczina, Borisowski ujezd, *
Żołondz, fołwark, Igumenski ujezd, *
Żołudy, derewnja, Borisowski ujezd, *
Żortaj, chutor, Borisowski ujezd, *, *
Żuki, derewnja, Minski ujezd, *
Żuki, fołwark, Igumenski ujezd, *
Żukow Borok, Minski ujezd, *
Żukow, imenije, Mozyrski ujezd, *
Żukowiczi, okolica, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *, *, *
Żukowka, derewnja, Minski ujezd, *, *, *
Żurawkowiczi, derewnja, Igumenski ujezd, *
Żurawłewo, ili Mał. Januszewo, Borisowski ujezd, *
Żurawo, Słucki ujezd, *
Żuchowszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Zabałymje, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Zabarewiczi / Zubarewiczi, Bobrujski ujezd, *
Zabarewiczi / Zubarewiczi, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Zabaszewiczi, Borisowski ujezd, *, *
Zabegi, Borisowski ujezd, *
Zabełłowszczina, Słucki ujezd, *
Zabełły, zastenok, Słucki ujezd, *, *
Zaberdowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Zaberezje, fołwark, Pinski ujezd, *
Zabiczany, derewnja, Igumenski ujezd, *
Zabłoc, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Zabod, Bobrujski ujezd, *
Zabod, Igumenski ujezd, *
Zabojenje, derewnja, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Zabołotkowszczizna, Minski ujezd, *
Zabołotje, derewnja, Borisowski ujezd, *, *
Zabołotje, derewnja, zastenok, Minski ujezd, *, *, *, *
Zabołotje, derewnja, Igumenski ujezd, *, *
Zabołotje, imenije, seło, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *, *, *
Zabołotje, Mozyrski ujezd, *
Zabołotje, Reczicki ujezd, *
Zabołotje, fołwark, Słucki ujezd, *, *
Zabołoc, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Zaborowcy, derewnja, Pinski ujezd, *
Zaborje / Zaborże / Zaborte, imenije, urocziszcze, Borisowski ujezd, *, *, *
Zaborje, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Zaborje, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Zaborje, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Zabosnja, derewnja, Borisowski ujezd, *
Zaboszewiczi, imenije, Borisowski ujezd, *
Zabrodze, urocziszcze, fołwark, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Zabrodzej-Borok, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Zabrodzje, imenije, Słucki ujezd, *
Zabrodzje, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Zabrodsk, derewnja, Borisowski ujezd, *
Zabrodje, derewnja, Borisowski ujezd, *, *
Zabrodje, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Zabudki, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *
Zabjacze, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Zawerszino, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Zawidno, derewnja, Borisowski ujezd, *
Zawidczicy, imenije, Pinski ujezd, *, *
Zawiry, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Zawiczje, zastenok, Bobrujski ujezd, *
Zawiszin, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *
Zawiszcy, Słucki ujezd, *
Zawołoczicy, imenije, Bobrujski ujezd, *, *, *
Zawynjanka, fołwark, Słucki ujezd, *
Zawjazowki, urocziszcze, Igumenski ujezd, *, *
Zagaj, derewnja, Minski ujezd, *
Zagajno, zastenok, Minski ujezd, *
Zagałje, imenije, Reczicki ujezd, *, *
Zagałje, seło, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Zagałskaja Słoboda, Reczicki ujezd, *
Zagorany, derewnja, Minski ujezd, *
Zagorbje, derewnja, Reczicki ujezd, *
Zagorno, derewnja, Borisowski ujezd, *
Zagorowskije, imenije, Minski ujezd, *
Zagorowszczina, Minski ujezd, *
Zagorje, derewnja, Borisowski ujezd, *, *
Zagorjany, Borisowski ujezd, *
Zagrady, okolica, Igumenski ujezd, *
Zagradje, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Zagriczin, Słucki ujezd, *
Zagruszno, Reczicki ujezd, *
Zagumeniczi, Borisowski ujezd, *
Zadweja, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Zadworniki, derewnja, Borisowski ujezd, *
Zadoże, Pinski ujezd, *
Zadolin, Minski ujezd, *, *
Zadorożje, Borisowski ujezd, *, *, *, *, *
Zadorożje, imenije, Minski ujezd, *, *
Zadorożje, fołwark, Borisowski ujezd, *
Zadorje, Borisowski ujezd, *
Zadoszczenje, ili Uborki, imenije, urocziszcze, Igumenski ujezd, *, *, *
Zadubrowka, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Zadubje, derewnja, Pinski ujezd, *
Zady, imenije, Igumenski ujezd, *
Zajezerże, Słucki ujezd, *
Zajełna, Słucki ujezd, *
Zajełnik, derewnja, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Zażewiczi, derewnja, Słucki ujezd, *
Zazerje, derewnja, fołwark, Borisowski ujezd, *, *
Zazerje, zastenok, Bobrujski ujezd, *
Zazerje, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Zakałnoje, Bobrujski ujezd, *
Zakałjużje, derewnja, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Zakładje, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Zakłjuczin, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Zakorki, imenije, Igumenski ujezd, *
Zakreczje, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Zakriniczi, Minski ujezd, *
Zakrużna, derewnja, Minski ujezd, *
Zakutje, imenije, Igumenski ujezd, *
Zakuce, imenije, Pinski ujezd, *, *
Załeskij Bor, urocziszcze, Minski ujezd, *
Załeskowszczina, Borisowski ujezd, *
Załesje, derewnja, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Załesje, derewnja, Pinski ujezd, *
Załesje, zastenok, imenije, fołwark, Igumenski ujezd, *, *
Załesje, zastenok, fołwark, Borisowski ujezd, *, *, *
Załesje, imenije, Mozyrski ujezd, *, *, *
Załesje, chutor, Reczicki ujezd, *
Załeszany, derewnja, Słucki ujezd, *, *
Załogom, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Załozje, zastenok, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *, *
Załozje, Nowogrudski ujezd, *
Załocziża, fołwark, Igumenski ujezd, *
Załużje, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Załużje, imenije, urocziszcze, fołwark, chutor, Słucki ujezd, *, *, *, *, *
Załużje, fołwark, Pinski ujezd, *, *
Załużje, chutor, Borisowski ujezd, *
Załuczje, Minski ujezd, *
Załjuticzi, derewnja, Mozyrski ujezd, *
Załjusza, derewnja, Borisowski ujezd, *
Załjadze, Słucki ujezd, *
Zamedwednja, zastenok, Bobrujski ujezd, *
Zamen Rynja, okolica, Bobrujski ujezd, *, *, *
Zamirje, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Zamkowiszcze, urocziszcze, Minski ujezd, *
Zamostoczje, derewnja, zastenok, imenije, okolica, Minski ujezd, *, *, *, *, *
Zamostoczje, fołwark, Borisowski ujezd, *
Zamostje, imenije, okolica, Reczicki ujezd, *, *, *, *, *, *
Zamostje, imenije, Słucki ujezd, *, *, *, *
Zamoscje, imenije, Igumenski ujezd, *
Zamocziłje, derewnja, Słucki ujezd, *
Zamosza, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Zamosze, derewnja, Słucki ujezd, *
Zamosze, imenije, Igumenski ujezd, *
Zamoszje, imenije, Igumenski ujezd, *
Zamoszje, imenije, fołwark, Borisowski ujezd, *, *, *, *, *, *, *
Zamoszje, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *
Zamcziszcze, fołwark, Minski ujezd, *
Zanewiczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Zanewszczina / Zanowszczizna, fołwark, Minski ujezd, *
Zanemon, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Zankewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Zaozercy, fołwark, Igumenski ujezd, *, *
Zaozerje, derewnja, Borisowski ujezd, *
Zaozerje, derewnja, Pinski ujezd, *, *, *
Zaozerje, Minski ujezd, *
Zaołchowje, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Zaosin / Zosin, Borisowski ujezd, *
Zaostroweczje, Słucki ujezd, *, *
Zaostrowskoje, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Zaostrowje, fołwark, Borisowski ujezd, *
Zaosje, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Zaperekor, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Zapłescy, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Zapodzerje, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Zapołje / Zaponje, fołwark, Borisowski ujezd, *, *, *, *
Zapołje, Bobrujski ujezd, *, *
Zapołje, imenije, Pinski ujezd, *
Zapołje, Słucki ujezd, *, *
Zaprudy, derewnja, Bor., *
Zapuce, Borisowski ujezd, *, *
Zaraj, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Zarakowo, imenije, Słucki ujezd, *
Zareczka, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *, *
Zarecznyj Duboj, Pinski ujezd, *, *, *
Zareczje / Zarżecze, imenije, Słucki ujezd, *
Zareczje, derewnja, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Zareczje, derewnja, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Zareczje, derewnja, imenije, urocziszcze, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Zareczje, derewnja, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Zareczje, zastenok, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Zareczje, Mozyrski ujezd, *
Zareczje, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Zarowje, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Zarożje, zastenok, Bobrujski ujezd, *
Zaroj, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Zarudeczje, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Zarudcze, Pinski ujezd, *
Zaruczaj, derewnja, Pinski ujezd, *
Zaruczje, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Zaryżje, zastenok, Reczicki ujezd, *
Zasełecze, fołwark, Igumenski ujezd, *
Zasincy-Choroszkewiczi, derewnja, Mozyrski ujezd, *
Zasławł, imenije, mesteczko, Minski ujezd, *, *, *, *
Zasławje / Zysłow, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *
Zasłonok, imenije, Borisowski ujezd, *
Zasmużje, Bobrujski ujezd, *
Zasowje, derewnja, Borisowski ujezd, *
Zaspa, imenije, seło, Reczicki ujezd, *, *, *, *, *
Zastawy, chutor, Pinski ujezd, *
Zastarżino, imenije, Słucki ujezd, *, *
Zastarżiny, fołwark, Igumenski ujezd, *
Zastenok, derewnja, Minski ujezd, *
Zastenok, Reczicki ujezd, *
Zastożinje, derewnja, Minski ujezd, *, *
Zastołje, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Zastorożje / Zastariny, imenije, Igumenski ujezd, *
Zasułje, imenije, Minski ujezd, *
Zatisza, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Zatisze / Zatiszje, zastenok, chutor, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Zatisze, fołwark, Minski ujezd, *, *
Zatiszje, ili Sugaki, imenije, Mozyrski ujezd, *
Zatiszje, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Zatiszje-Załozje, fołwark, Słucki ujezd, *
Zaturja, Słucki ujezd, *
Zautreni, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Zausze, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Zachari, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Zacharjewskaja, uł., g. Minsk, *
Zachod, imenije, Reczicki ujezd, *
Zachodiszcze, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Zacen, Borisowski ujezd, *, *
Zacen, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *, *
Zacerżewo, zastenok, Minski ujezd, *
Zacerżewo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Zaczisze, fołwark, Reczicki ujezd, *
Zaszczesłe / Zaszczesł Borisowski ujezd, *, *
Zaszczowbje, Reczicki ujezd, *
Zajameczno, imenije, f.. Minski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *
Zajamno, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Zajamno, imenije, Minski ujezd, *, *
Zajamno, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Zajateł, imenije, Mozyrski ujezd, *
Zbarewiczi, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Zbudiszcze, zastenok, Słucki ujezd, *
Zbycyn, Nowogrudski ujezd, *
Zwenjackaja, derewnja, Reczicki ujezd, *
Zwerinaja Jama, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Zwerinec, Nowogrudski ujezd, *
Zwerinec, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Zgoda / Zgada, Bobrujski ujezd, *
Zgoda / Zgada, Borisowski ujezd, *
Zgoda, imenije, Igumenski ujezd, *
Zdudiczi, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Zełjonyj Bor, ili Starina, fołwark, Igumenski ujezd, *, *
Zełjonyj Dwor, chutor, Mozyrski ujezd, *
Zełjonyj Ług, derewnja, zastenok, Minski ujezd, *, *
Zembin, imenije, mesteczko, Borisowski ujezd, *, *, *
Zembowszczina, Słucki ujezd, *
Zenkowiczi, imenije, Igumenski ujezd, *
Zenkowszczizna, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Ziminki, okolica, Igumenski ujezd, *
Zimowiszczi, Mozyrski ujezd, *
Złodin, chutor, Mozyrski ujezd, *
Zmejewka, Bobrujski ujezd, *
Zmejewka, fołwark, Minski ujezd, *
Zołotari, derewnja, Minski ujezd, *
Zołoczewo, Reczicki ujezd, *
Zosin, Igumenski ujezd, *
Zosin, Słucki ujezd, *
Zosin, fołwark, Borisowski ujezd, *
Zubarewiczi, Bobrujski ujezd, *, *
Zubarewiczskaja Buda, chutor, Bobrujski ujezd, *
Zubarewszczizna, imenije, Bobrujski ujezd, *
Zubełewiczi, Słucki ujezd, *
Zubki, imenije, Słucki ujezd, *, *, *
Zubkowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Zubnoje, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Zubowiczi, fołwark, Igumenski ujezd, *
Zuborewiczskoje Zorożje, Bobrujski ujezd, *
Zubrewiczi, Minski ujezd, *
Zujewo, urocziszcze, Minski ujezd, *
Zuzantowo, fołwark, Borisowski ujezd, *
Zui, fołwark, Minski ujezd, *
Zygmuntow, fołwark, Wiłejski ujezd, *
Zykowo, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Iwaniszczewiczi, Bobrujski ujezd, *, *, *, *
Iwanowka, Reczicki ujezd, *
Iwanowo, imenije, okolica, fołwark, Słucki ujezd, *, *, *, *, *, *, *
Iwanowsk, Igumenski ujezd, *
Iwanowszczina, Borisowski ujezd, *, *
Iwanpoł, ili Ganutskij Łes, fołwark, Igumenski ujezd, *
Iwan, imenije, Słucki ujezd, *, *, *
Iwanczicy, Pinski ujezd, *
Iwenec, imenije, Minski ujezd, *
Ignatin, Reczicki ujezd, *
Ignatowo, imenije, Minski ujezd, *
Ignatowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Ignatyczi, imenije, Minski ujezd, *, *
Igrica, urocziszcze, Borisowski ujezd, *
Igumen, gorod, *
Izabełew, imenije, Igumenski ujezd, *
Izabelin / Zabelin, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Izabelin, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *
Izbin, imenije, Reczicki ujezd, *, *
Izbicha, imenije, Minski ujezd, *
Izbick, derewnja, Minski ujezd, *
Izwa, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Izwa-Wołkonoszi, okolica, Nowogrudski ujezd, *
Izdraszewo, zastenok, Słucki ujezd, *
Imszarki, ili Ostrow, fołwark, Minski ujezd, *
Innica, Nowogrudski ujezd, *
Ioachimowo, imenije, Igumenski ujezd, *
Ioachimowo, imenije, Minski ujezd, *, *
Iowiczi, derewnja, Mozyrski ujezd, *
Iozefin / Juzefin, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Iozefin / Juzefin, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Iozefowo / Juzefow, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Iozefowo / Juzefowo, urocziszcze, Borisowski ujezd, *, *, *
Iozefowo, ili Kłewka, Borisowski ujezd, *
Iozefowo, ili Ugłjany, Minski ujezd, *
Iołcza, Reczicki ujezd, *, *
Iracewiczi, Słucki ujezd, *
Irenowo, ili Krasnołuki, Borisowski ujezd, *, *
Isłoczka, imenije, Minski ujezd, *
Isłocz, fołwark, Minski ujezd, *
Issa, reka, *
Iszkołdz, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Kabanowka, imenije, Reczicki ujezd, *
Kawałewka, chutor, Igumenski ujezd, *
Kawewczicy, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Kawerłjany, Minski ujezd, *
Kadunowa, fołwark, Igumenski ujezd, *
Kajewkowo, Borisowski ujezd, *
Kajetanowo, Borisowski ujezd, *
Kazaki, derewnja, Minski ujezd, *
Kazakowka, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Kazimirow, chutor, Bobrujski ujezd, *
Kazimirowka, imenije, Igumenski ujezd, *
Kazimirowo, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *, *, *
Kazimirowo, imenije, urocziszcze, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *
Kazimirowo, imenije, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *
Kazimirowo, fołwark, Igumenski ujezd, *
Kazinec, urocziszcze, Minski ujezd, *
Kajdałowka-Gełenowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Kajkowo, fołwark, Minski ujezd, *
Kajsk, derewnja, Igumenski ujezd, *
Kakoriczi / Kokoriczi, Słucki ujezd, *
Kałgity, imenije, Kineszemski ujezd, Kostromskaja gub., *
Kalinnik, imenije, Minski ujezd, *
Kalita, fołwark, Igumenski ujezd, *
Kałłaurowiczi, imenije, Pinski ujezd, *, *
Kałwariszki, imenije, Minski ujezd, *
Kałwarija, urocziszcze, Minski ujezd, *
Kałminowcy, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Kałjużewszczina, Minski ujezd, *
Kałjuczi, derewnja, Słucki ujezd, *
Kamajsk, imenije, Borisowski ujezd, *
Kamenica, urocziszcze, Minski ujezd, *
Kamenka / Kamenskaja Rudnja, imenije, Mozyrski ujezd, *
Kamenka, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Kamenka, derewnja, zastenok, Minski ujezd, *, *, *
Kamenka, derewnja, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *
Kamenka, derewnja, urocziszcze, Borisowski ujezd, *, *, *
Kamenka, ili Zaołchowje, Borisowski ujezd, *
Kamenka, imenije, Igumenski ujezd, *
Kamenka, Nowogrudski ujezd, *
Kamenka, Słucki ujezd, *, *
Kamennaja Gora, imenije, Minski ujezd, *
Kamennoje, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Kamennyj Brod, Bobrujski ujezd, *
Kamennyj Brod, imenije, Igumenski ujezd, *
Kamennyj Ugoł, zastenok, Minski ujezd, *, *, *
Kamen, Borisowski ujezd, *, *
Kamen, derewnja, imenije, Pinski ujezd, *, *, *, *
Kamen, imenije, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *
Kamenki, derewnja, Minski ujezd, *
Kamionki, ili Macejewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Kamoga / Kałjuga, Bobrujski ujezd, *
Kamożewszczina, Minski ujezd, *
Kamorewszczina, Minski ujezd, *
Kaniszcze, Słucki ujezd, *
Kaperowka, Reczicki ujezd, *, *
Kapitułka, fołwark, Borisowski ujezd, *
Kapliczi, imenije, Reczicki ujezd, *, *
Kapliczskij Worotyn, Reczicki ujezd, *
Kapcewiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Karasowszczizna, Minski ujezd, *
Karack / Karick, imenije, Słucki ujezd, *, *
Karbowcy, imenije, Słucki ujezd, *, *, *
Karmazy, Bobrujski ujezd, *
Karołewszczizna, imenije, Słucki ujezd, *
Karolin, Borisowski ujezd, *, *, *
Karolin, derewnja, Now.u, *
Karolin, imenije, Minski ujezd, *
Karolin, imenije, Mozyrski ujezd, *
Karolin, imenije, Słucki ujezd, *, *, *, *
Karolinowka, fołwark, Słucki ujezd, *
Karostan / Korostan, Reczicki ujezd, *
Karpiłowka, derewnja, imenije, urocziszcze, Igumenski ujezd, *, *, *, *, *
Karuki, imenije, Minski ujezd, *
Kasiłowiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Kasino, derewnja, Minski ujezd, *
Kasperowka, Bobrujski ujezd, *
Kassyn, imenije, Minski ujezd, *
Kasyniczi, derewnja, Słucki ujezd, *, *
Kasynka, derewnja, Minski ujezd, *
Kasjuta, imenije, Słucki ujezd, *
Kaugary, imenije, Bobrujski ujezd, *
Kacki, Pinski ujezd, *
Kackowo, Borisowski ujezd, *
Kaczaj-Bołoto, imenije, Bobrujski ujezd, *, *, *
Kaczanowiczi, zastenok, imenije, Słucki ujezd, *, *
Kaczanowiczi, imenije, Pinski ujezd, *, *, *, *
Kaczanowszczizna, imenije, Minski ujezd, *
Kaczany, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Kaczin / Kaczino, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *, *
Kaczin, ili Popowka, Minski ujezd, *
Kaczicy, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Kaszewszczina, fołwark, Minski ujezd, *
Kaszin / , Kaszino, imenije, Minski ujezd, *, *
Kwaczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Kwetcze, Borisowski ujezd, *
Kwjatkowszczizna, imenije, Minski ujezd, *
Kewiczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Kemeszewcy, derewnja, Borisowski ujezd, *
Kerbedz, *
Kernożicy, Słucki ujezd, *, *
Kżecowszczina, Minski ujezd, *
Kibowka, Igumenski ujezd, *
Kijewec, imenije, Minski ujezd, *, *
Kijewiczi, Słucki ujezd, *
Kiżin, Reczicki ujezd, *
Kiżin-Ostrow, imenije, , Reczicki ujezd, *
Kimbarowka, imenije, Mozyrski ujezd, *
Kimbary, fołwark, Minski ujezd, *
Kimej, Borisowski ujezd, *
Kisełewiczi, Bobrujski ujezd, *, *
Kisełewiczi, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Kisełewszczizna, Minski ujezd, *
Kitin, Bobrujski ujezd, *
Kijanki, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Kładki, imenije, Mozyrski ujezd, *
Kładki, Słucki ujezd, *
Kłewka, Borisowski ujezd, *, *
Kłewcy, fołwark, Borisowski ujezd, *, *
Kłekowszczina / Kełkowszczizna, fołwark, Minski ujezd, *, *
Kłjon, Borisowski ujezd, *
Kłepec, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Kłjosin, ili Bełosoroka, Reczicki ujezd, *
Kłetnaja, Pinski ujezd, *, *
Kłeck, mesteczko, Słucki ujezd, *
Kłeszewo, zastenok, Słucki ujezd, *
Kłeszczewka, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Kłeszczi, imenije, fołwark, Słucki ujezd, *, *, *
Klin, Borisowski ujezd, *
Klin, urocziszcze, Minski ujezd, *
Klinniki, derewnja, Borisowski ujezd, *
Klinsk, seło, Reczicki ujezd, *
Klincy, derewnja, Nowogrudski ujezd, *, *
Kliny, Słucki ujezd, *
Kliczew, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Kłowsowo, imenije, Minski ujezd, *
Kłompiki, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Kłopytyczi, Słucki ujezd, *
Kłousowo, zastenok, Minski ujezd, *
Kłjui, derewnja, Minski ujezd, *, *
Kłjukowiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Kłjandzin, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Kłjarimonta, Słucki ujezd, *
Knjaże-Bołoto, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Knjażiczi, okolica, Minski ujezd, *
Knjazewki / Knjażewka, imenije, Igumenski ujezd, *
Knjazina Słoboda, Borisowski ujezd, *
Knjaz, oz., Mozyrski ujezd, *
Kobyliczi, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Kobyłnicy, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Kobyłczicy, fołwark, Słucki ujezd, *
Kobyłja Gołowa, Słucki ujezd, *
Kobyłjanka, Bobrujski ujezd, *
Kowak, derewnja, Reczicki ujezd, *
Kowałewiczi, Borisowski ujezd, *
Kowałewiczi, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Kowałewka, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Kowałewcy, derewnja, Minski ujezd, *
Kowałewszczina, derewnja, zastenok, imenije, Minski ujezd, *, *, *, *
Kowali, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Kowali, zastenok, Słucki ujezd, *
Kowerżicy, Słucki ujezd, *
Kownjatan, Pinski ujezd, *
Kowrin / Kowriki, Bobrujski ujezd, *
Kowszewo, derewnja, Minski ujezd, *
Kowszi, derewnja, Mozyrski ujezd, *
Kowszi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Kowszicy, fołwark, Borisowski ujezd, *
Kodanowka / Kojdanowka, im. Nowogrudski ujezd, *
Kożan Gorodok, Pinski ujezd, *, *
Kożany, Słucki ujezd, *
Kożuchowka, Borisowski ujezd, *
Kożuchowcy, derewnja, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Kożuszki, fołwark, Reczicki ujezd, *
Koza, imenije, Minski ujezd, *
Kozaki, derewnja, Minski ujezd, *
Kozakowka, fołwark, Słucki ujezd, *
Kozanowka, chutor, Reczicki ujezd, *
Kozekowo, derewnja, Minski ujezd, *
Kozeł, urocziszcze, Minski ujezd, *
Kozełcy, łesnaja dacza, Słucki ujezd, *
Kozerogi, Reczicki ujezd, *
Kozłekewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Kozliki, Minski ujezd, *
Kozłowiczi, derewnja, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *, *
Kozłowiczi, derewnja, Słucki ujezd, *
Kozłowiczi, Reczicki ujezd, *, *
Kozłowo, Minski ujezd, *
Kozłowszczina, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *
Kozłowyj Bereg, imenije, urocziszcze, Igumenski ujezd, *, *
Kozły, derewnja, Mozyrski ujezd, *
Kozły, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Kozły, zastenok, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *
Kozły, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *
Kozły, fołwark, Igumenski ujezd, *
Kozłjakewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Kozłjakowiczi, derewnja, Pinski ujezd, *, *, *
Kozłjakowka / Kozłjakowszczina, imenije, Mozyrski ujezd, *
Kozokowszczina, fołwark, Minski ujezd, *
Kozorezowszczina, urocziszcze, Minski ujezd, *
Kozje, seło, Reczicki ujezd, *
Kojdałowka, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Kojdałowka-Wygnan, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Kojdałowka-Gełenowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Kojdanowo, imenije, Minski ujezd, *, *
Kojdanowskaja, uł., g. Minsk, *
Kojceni, derewnja, Minski ujezd, *
Kojszowka, imenije, Bobrujski ujezd, *
Kokaszewszczina, urocziszcze, Minski ujezd, *
Kokoriczi, imenije, fołwark, Słucki ujezd, *, *, *, *
Kołatyczi, Bobrujski ujezd, *
Kołba, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Kołbasin, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Kołbasiczi, seło, Reczicki ujezd, *
Kołbasiczi, Słucki ujezd, *
Kołby, Pinski ujezd, *
Kołdyczewo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Kołenkowiczi, Reczicki ujezd, *
Kołki, Słucki ujezd, *
Kołkowskaja łesnaja dacza, Słucki ujezd, *, *
Kołodno, imenije, Pinski ujezd, *, *
Kołodcy, fołwark, Igumenski ujezd, *
Kołok, imenije, Reczicki ujezd, *
Kołonija, fołwark, Słucki ujezd, *
Kołonsk, imenije, Pinski ujezd, *
Kołosowo, chutor, Minski ujezd, *
Kołosowszczina, imenije, fołwark, Słucki ujezd, *, *, *, *, *
Kołotyczi, Bobrujski ujezd, *
Kołpenica, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Koły, Słucki ujezd, *
Kołyban, Reczicki ujezd, *, *
Kołno, Mozyrski ujezd, *
Kołjużicy, imenije, Igumenski ujezd, *
Komajsk, derewnja, Borisowski ujezd, *
Komarowiczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Komarowiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Komarowka, predm., g. Minsk, *
Komary, derewnja, Pinski ujezd, *
Komeły, d. Minski ujezd, *
Komeniczi / Kamenki, imenije, Igumenski ujezd, *
Komłewszczina, fołwark, Słucki ujezd, *
Komorszczizna, Pinski ujezd, *
Konaszczewskaja Izwa, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Kondratowiczi, Igumenski ujezd, *
Konewiczi / Kopijewiczi, Minski ujezd, *
Konkowiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Konowody, imenije, Pinski ujezd, *
Konopeł, ili Połedz, Igumenski ujezd, *
Konopliszcze, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Konotop, imenije, Pinski ujezd, *, *
Konotop, Reczicki ujezd, *
Konstantinow, fołwark, Słucki ujezd, *
Konstantinowo, imenije, Minski ujezd, *, *
Konstantinowo, imenije, Mozyrski ujezd, *
Konstantinowo, Reczicki ujezd, *
Koncy, urocziszcze, Minski ujezd, *
Konki, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Konkowiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Konjuchi, Borisowski ujezd, *
Konjuchi, imenije, Słucki ujezd, *, *
Konjuchi, Pinski ujezd, *
Konjuchowo, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Konjuczicy, derewnja, Minski ujezd, *, *
Kopatkewiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Kopacewiczi, derewnja, Słucki ujezd, *
Kopec, derewnja, Minski ujezd, *
Kopijewiczi, fołwark, Minski ujezd, *, *
Kopłancy, imenije, Igumenski ujezd, *
Kopnica, derewnja, Minski ujezd, *
Kopcewiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Kopcjowszczina, imenije, Minski ujezd, *
Kopcy, imenije, fołwark, Borisowski ujezd, *, *, *
Kopcy, urocziszcze, Minski ujezd, *
Kopcy, fołwark, Słucki ujezd, *
Kopył, imenije, Słucki ujezd, *
Kopyticy, zastenok, Borisowski ujezd, *
Korwitiszcze, fołwark, imenije, Bobrujski ujezd, *
Koreliczi, imenije, mesteczko, Nowogrudski ujezd, *, *
Koreliszczewiczi, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Korżenewszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Korżenewszczina, Słucki ujezd, *, *
Korżeni, derewnja, Nowogrudski ujezd, *, *
Korżeczowcy, Minski ujezd, *
Korżnec, imenije, Wiłenski ujezd, Wiłenskaja gub., *
Korzuny, derewnja, Igumenski ujezd, *
Korzjuki, derewnja, Min.u, *
Koribyszkowo, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Koritnicy, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Koritno / Karytno, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Koricy, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Koricyn, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Korma, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Kormełewo, Minski ujezd, *
Korobiszcze, derewnja, Minski ujezd, *
Korowaticzi, imenije, Reczicki ujezd, *
Korołjowo, imenije, Minski ujezd, *
Korołewskaja Słoboda, Bobrujski ujezd, *, *, *
Korołewszczizna, imenije, fołwark, Słucki ujezd, *, *
Korolin, imenije, Mozyrski ujezd, *
Korolin, imenije, Pinski ujezd, *, *
Koroliczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Korosno, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *
Korostan, imenije, Słucki ujezd, *
Korotkowiczi, Bobrujski ujezd, *
Korsakowiczi, seło, Borisowski ujezd, *
Kortyniczi, d, imenije, Mozyrski ujezd, *
Korcewiczi, seło, Słucki ujezd, *
Korszikow, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Kosariczi, Bobrujski ujezd, *
Kosejsk, Bobrujski ujezd, *
Kosino, Borisowski ujezd, *
Kosiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Koski, zastenok, Minski ujezd, *
Kosmowiczi, imenije, Słucki ujezd, *, *
Kosowszczina, ili Widok, derewnja, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *
Kostewiczi, imenije, Minski ujezd, *, *
Kostkowo, imenije, Borisowski ujezd, *
Kostkowszczina, urocziszcze, fołwark, Igumenski ujezd, *, *
Kostren, Borisowski ujezd, *
Kostrin, imenije, Igumenski ujezd, *
Kostrowo, imenije, Pinski ujezd, *
Kostjuki, imenije, Minski ujezd, *
Kostjuki, Nowogrudski ujezd, *
Kostjuki, fołwark, Borisowski ujezd, *
Kostjukowiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Kostjukowszczina, Borisowski ujezd, *
Kosynki, derewnja, Minski ujezd, *
Koskowo, imenije, Borisowski ujezd, *
Kotełniki, Słucki ujezd, *
Kotłowo, imenije, Minski ujezd, *
Kotłowo, Nowogrudski ujezd, *, *
Kotły, Nowogrudski ujezd, *
Kotowszczina, urocziszcze, Minski ujezd, *
Kotowy Łjady, zastenok, Igumenski ujezd, *, *, *
Koty, Słucki ujezd, *
Kotjagi, derewnja, Minski ujezd, *
Kougary, imenije, Bobrujski ujezd, *, *, *
Kochanowiczi, seło, Nowogrudski ujezd, *
Kocury, derewnja, Mozyrski ujezd, *
Koczereszka, Nowogrudski ujezd, *
Koczericzi / Kaczericzi, imenije, Bobrujski ujezd, *
Kocziszczy, imenije, Mozyrski ujezd, *
Koszara Ołmjanskaja, imenije, Mozyrski ujezd, *
Koszara Ołmjanskaja, imenije, Pinski ujezd, *
Koszary, zastenok, Minski ujezd, *
Koszaczji Niwki, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Koszewiczi, Pinski ujezd, *
Koszełewo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Koszicy, Borisowski ujezd, *
Koszicy, Reczicki ujezd, *
Krawcewiczi, derewnja, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Krapiweja, Reczicki ujezd, *
Krapiwna, derewnja, Igumenski ujezd, *
Krapiwnoje, chutor, Bobrujski ujezd, *
Krapiwnja, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Krasewiczi, imenije, Igumenski ujezd, *
Krasewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Krasjowo, Pinski ujezd, *
Krasiczin, Pinski ujezd, *
Kraskow / Kraskowo, Bobrujski ujezd, *, *, *
Krasnaja, derewnja, Minski ujezd, *
Krasnicy, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Krasnowka, derewnja, fołwark, Reczicki ujezd, *
Krasnogorka, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Krasnodworcy, derewnja, seło, Słucki ujezd, *, *
Krasnoje Seło, imenije, Minski ujezd, *
Krasnoje Seło, S.-Peterburgskaja gub., *
Krasnoje, Bobrujski ujezd, *
Krasnoje, Borisowski ujezd, *, *
Krasnoje, zastenok, Minski ujezd, *
Krasnoje, imenije, Igumenski ujezd, *
Krasnoje, imenije, Reczicki ujezd, *, *, *
Krasno-Łuczka / Krasnołuki /
Krasnołuczka, mesteczko, okolica, fołwark, chutor, Borisowski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Krasnopoł, fołwark, Reczicki ujezd, *
Krasnopołje, fołwark, Igumenski ujezd, *
Krasnosełje, fołwark, Recz.u, *
Krasnyj Bereg, imenije, Igumenski ujezd, *
Krasnyj Bereg, imenije, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *, *, *
Krasnyj Bor, Borisowski ujezd, *
Krasnyj Dwor, imenije, Minski ujezd, *
Krasnyj Łes, urocziszcze, Igumenski ujezd, *, *
Krasnyj Ług, fołwark, Borisowski ujezd, *
Krasnyj Radkow, Słucki ujezd, *, *
Krasnyj Rog, fołwark, Mozyrski ujezd, *
Krasyniczi, fołwark, Słucki ujezd, *
Kremec, fołwark, Słucki ujezd, *
Kremno, Mozyrski ujezd, *
Kremuszowka, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Krżewin, Borisowski ujezd, *
Krżenewo, Pinski ujezd, *
Krżiwiczi, imenije, Minski ujezd, *, *, *, *
Krżiszałowiczi / Krisziłowiczi, imenije, fołwark, Słucki ujezd, *, *
Krżisziłowszczizna, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Krżisztofowo, imenije, Minski ujezd, *, *
Kriwali, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Kriwin, imenije, Reczicki ujezd, *
Kriwin, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Kriwiczi, derewnja, chutor, Słucki ujezd, *, *
Kriwka / Kriwki, Bobrujski ujezd, *, *, *, *
Kriwoje Seło, Pinski ujezd, *
Kriwoje Seło, fołwark, Słucki ujezd, *, *
Kriwoje, urocziszcze, Minski ujezd, *
Kriwoj Bereg, imenije, Igumenski ujezd, *
Kriwoj Kruk, imenije, Bobrujski ujezd, *
Kriwoj, chutor, Bobrujski ujezd, *, *
Kriwonogowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Kriwonosy, Bobrujski ujezd, *
Kriwczicy, derewnja, Pinski ujezd, *
Krikuny, Borisowski ujezd, *, *, *
Kriłowo, imenije, Minski ujezd, *
Krinica, Minski ujezd, *
Krinka, imenije, Bobrujski ujezd, *
Krinki, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Kristinowo / Chrisinowo, imenije, Pinski ujezd, *
Kristinowo, derewnja, Minski ujezd, *
Kristinopoł, ili Melitonowo, imenije, Bobrujski ujezd, *
Kristinpoł, Igumenski ujezd, *
Kriczin, imenije, Borisowski ujezd, *
Kriczki, imenije, Minski ujezd, *
Kriczniki, fołwark, Minski ujezd, *, *
Kriszicy, imenije, Reczicki ujezd, *
Krotow, Pinski ujezd, *
Krotow, Reczicki ujezd, *
Kroszin, imenije, mesteczko, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Krugliki, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Kruglikowo, ili Zapołje, Bor.u, *
Krugłoje, derewnja, Borisowski ujezd, *
Krugłoje, urocziszcze, Pinski ujezd, *, *
Krugłjak, derewnja, Minski ujezd, *
Krugowiczi, Słucki ujezd, *
Krużnica, fołwark, Mozyrski ujezd, *
Kruki, derewnja, Reczicki ujezd, *
Krukowszczizna, imenije, Igumenski ujezd, *
Krukowszczina, zastenok, Bobrujski ujezd, *
Kruł, Borisowski ujezd, *
Krupa, imenije, Igumenski ujezd, *
Krupeni, Borisowski ujezd, *
Krupica, derewnja, Minski ujezd, *
Krupcy, derewnja, Minski ujezd, *, *
Krupszczina, derewnja, Minski ujezd, *
Krutoj Bereg, Minski ujezd, *
Kruty Bereg, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Kruciłowiczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Krusziłowiczi, imenije, Słucki ujezd, *
Krusziłowka, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Kruszina, imenije, Igumenski ujezd, *
Kruszina, fołwark, Pinski ujezd, *
Kryżewka, Minski ujezd, *
Kryłowo, fołwark, Minski ujezd, *
Krynki, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Kryszicy, imenije, Reczicki ujezd, *, *
Krjuki, derewnja, Reczicki ujezd, *
Krjukowiczi, derewnja, Reczicki ujezd, *
Ksawerowo, imenije, Igumenski ujezd, *
Kubliczi, imenije, Borisowski ujezd, *
Kudzinowiczi, imenije, łesnaja dacza, Słucki ujezd, *, *
Kudzinowo, Pinski ujezd, *
Kudowiczi, derewnja, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Kudrickoje, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *
Kudriszcziny, derewnja, Minski ujezd, *
Kudry, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Kużeliczin, Pinski ujezd, *
Kuzewiczi, Borisowski ujezd, *
Kuzmiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Kuzmiczi, derewnja, Słucki ujezd, *
Kukowiczi, imenije, Słucki ujezd, *, *
Kuksin, imenije, Borisowski ujezd, *
Kukszewiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Kukszin, urocziszcze, chutor, Słucki ujezd, *, *
Kułaki, derewnja, Słucki ujezd, *
Kułaki-Berezowka, zastenok, Słucki ujezd, *
Kułakowcy, imenije, Minski ujezd, *
Kułakowszczina, Minski ujezd, *
Kulik, Nowogrudski ujezd, *, *
Kuliki, imenije, Minski ujezd, *
Kuliki, Słucki ujezd, *, *
Kulikowka, imenije, Minski ujezd, *
Kuł, zastenok, imenije, Minski ujezd, *, *, *, *, *
Kuł, łesniczestwo, Słucki ujezd, *
Kunewiczi, Nowogrudski ujezd, *
Kuniłowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Kunowec, Mozyrski ujezd, *
Kunosa, derewnja, imenije, Słucki ujezd, *, *
Kuncowszczizna, imenije, fołwark, Słucki ujezd, *, *, *, *
Kunjatin, imenije, Pinski ujezd, *
Kupa, ili Utecha, Bobrujski ujezd, *
Kupałki, Igumenski ujezd, *
Kupiski, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Kupcewszczizna, chutor, Minski ujezd, *
Kupjaticzi, imenije, Pinski ujezd, *, *
Kuradow, Pinski ujezd, *
Kuradowo, okolica, urocziszcze, Igumenski ujezd, *, *, *
Kuraszowka, Igumenski ujezd, *
Kurgany, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Kurgany, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *
Kurgany, Słucki ujezd, *
Kuren, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Kurżeliczin, Pinski ujezd, *
Kurkewiczi / Kurkowiczi, derewnja,
Min.u., *, *
Kurłjandija, Słucki ujezd, *
Kurje, urocziszcze, Minski ujezd, *
Kustownica, okolica, Mozyrski ujezd, *, *, *, *
Kuscin, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Kutagonowiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Kutenki, chutor, Bobrujski ujezd, *
Kutin, imenije, Pinski ujezd, *
Kutłjany, Słucki ujezd, *
Kutowszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Kuty, Minski ujezd, *
Kutyn, Pinski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *
Kucharewszczina, Nowogrudski ujezd, *
Kucharicha, urocziszcze, Minski ujezd, *
Kuchockaja Wołja, Pinski ujezd, *
Kuchta, derewnja, Słucki ujezd, *
Kuchticzi, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Kuchcza, Pinski ujezd, *
Kucewszczina, derewnja, Słucki ujezd, *
Kucowszczina, Słucki ujezd, *
Kucyn, imenije, Mogiłewski ujezd, *
Kuszczicy, imenije, Słucki ujezd, *
Łabenszczina, derewnja, Minski ujezd, *
Łabowiczskaja Buda, Bobrujski ujezd, *
Łaboda, derewnja, Minski ujezd, *
Łabunszczizna, urocziszcze, Minski ujezd, *
Łaby, imenije, Minski ujezd, *
Ławniki, derewnja, Borisowski ujezd, *
Ławrinowiczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Ławriszewo, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Ławy, Igumenski ujezd, *
Łagowskaja Słoboda, imenije, Igumenski ujezd, *
Łagodki, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *
Łagożanka, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Łady / Łaby, imenije, Minski ujezd, *
Łaz, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Łazjuki, Słucki ujezd, *
Łambow, Bobrujski ujezd, *
Łampeki, derewnja, Reczicki ujezd, *
Łantewiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Łantuchi, Borisowski ujezd, *
Łapenowka, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Łapicy, fołwark, Minski ujezd, *
Łapiczi, imenije, Igumenski ujezd, *
Łapnowszczina, derewnja, Minski ujezd, *
Łaputy, Borisowski ujezd, *
Łasick, Pinski ujezd, *, *
Łasickowszczina /
Łesickowszczizna, imenije, Minski ujezd, *, *
Łasiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Łastowszczina, imenije, Igumenski ujezd, *
Łatuszki, zastenok, Minski ujezd, *
Łatygoliczi, imenije, Borisowski ujezd, *
Łachwa, imenije, Mozyrski ujezd, *
Łachwiczi, derewnja, Pinski ujezd, *
Łaczarowke, derewnja, Reczicki ujezd, *
Łebedinec, imenije, Igumenski ujezd, *
Łebedino, oz., Mozyrski ujezd, *
Łebedowski, Reczicki ujezd, *
Łebeżany, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Łebenica, urocziszcze, Borisowski ujezd, *
Łewardowka, fołwark, Igumenski ujezd, *
Łewaszi, derewnja, Reczicki ujezd, *
Łewki, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Łewkowiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Łewkowszczina, derewnja, Minski ujezd, *
Łewszowo, Borisowski ujezd, *
Łegezy, Minski ujezd, *
Łekarowka, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Łekarowo, imenije, Igumenski ujezd, *
Łełczicy, imenije, Mozyrski ujezd, *, *, *
Łemaszi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Łemeszewiczi, Pinski ujezd, *, *, *
Łemno, imenije, Igumenski ujezd, *
Łenin, imenije, Mozyrski ujezd, *
Łeonowka, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Łeonowo, Minski ujezd, *
Łeonowo, Słucki ujezd, *, *
Łeonowszczizna, ili Gorewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Łeonorowo, derewnja, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Łeonpoł, imenije, Borisowski ujezd, *
Łeonpoł, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Łeoncewiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Łesiny, imenije, Minski ujezd, *
Łeski, łesnaja dacza, Słucki ujezd, *
Łesnaja, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Łesnikowka, urocziszcze, Minski ujezd, *
Łesnoje Worotyszcze, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Łesnoje, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *, *, *
Łesnoj Ostrow, urocziszcze, chutor, Reczicki ujezd, *, *
Łesuny, Słucki ujezd, *
Łesuny, urocziszcze, Reczicki ujezd, *, *
Łetkowszczina, Słucki ujezd, *
Łetycin, fołwark, Igumenski ujezd, *
Łeusowo, fołwark, Igumenski ujezd, *
Łecemin / Łeceszin, Słucki ujezd, *
Łesznica, imenije, Igumenski ujezd, *
Łeszuki, fołwark, Minski ujezd, *
Łeszczewcy, derewnja, Minski ujezd, *
Łejanka, Igumenski ujezd, *
Łigowszczina, Minski ujezd, *
Łinija, fołwark, Minski ujezd, *, *
Łinsk / Łipsk, fołwark, Igumenski ujezd, *
Łipa, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Łipenewo, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Łipeni, Minski ujezd, *
Łipka, Słucki ujezd, *
Łipki, derewnja, Minski ujezd, *
Łipni / Łipniki, imenije, urocziszcze, Minski ujezd, *
Łipniki, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *
Łipniki, Słucki ujezd, *
Łipniki, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Łipniki, urocziszcze, Minski ujezd, *
Łipniki, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Łipniki, chutor, Reczicki ujezd, *
Łipnica, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Łipnica, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Łipnickije, zastenok, Słucki ujezd, *
Łipnjaki, łesnoj ucz., Borisowski ujezd, *
Łipow, imenije, fołwark, Reczicki ujezd, *, *
Łipowec, Igumenski ujezd, *
Łipowo, fołwark, Igumenski ujezd, *
Łipowyj Kopec, zastenok, Minski ujezd, *
Łipsk, derewnja, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *, *
Łipsk, imenije, Igumenski ujezd, *
Łipskoje, oz., Bobrujski ujezd, *
Łisij Ugoł, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *
Łisina, derewnja, Borisowski ujezd, *
Łisick / Łasick, Pinski ujezd, *
Łisiczki, fołwark, Igumenski ujezd, *, *
Łiskowo, derewnja, Słucki ujezd, *
Łisowiczi, chutor, Mozyrski ujezd, *
Łisowszczina, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Łistwin, imenije, Reczicki ujezd, *
Łistopadowiczi, fołwark, Słucki ujezd, *
Łisjaticzi, imenije, Pinski ujezd, *
Łitwa, derewnja, Nowogrudski ujezd, *, *
Łitwa, imenije, Minski ujezd, *
Łitwinkowiczi, imenije, Minski ujezd, *
Łitwinkowo, Minski ujezd, *, *
Łitwinowiczi, Reczicki ujezd, *
Łitwinowka, Słucki ujezd, *
Łitwinowka, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Łitwinczicy, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *
Łitwiny, oz., Reczicki ujezd, *
Łitwiczi, derewnja, Borisowski ujezd, *
Łitwjany, imenije, seło, Minski ujezd, *, *
Łitowka, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Łitowka, Słucki ujezd, *
Łitje, derewnja, Minski ujezd, *
Łichaczi, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Łichownja, Reczicki ujezd, *
Łichodzei, Słucki ujezd, *
Łiszczkowszczina, odnosełje, Minski ujezd, *
Łobkowszczina, Słucki ujezd, *
Łobosa, reka, *
Łobstrin, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Łobcza, imenije, Mozyrski ujezd, *
Łobszewka, urocziszcze, Minski ujezd, *
Łobysk, Borisowski ujezd, *
Łowcy, ili Izwa, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *
Łowczicy, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Łowczicy-Kotołyszczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Łogaszewszczina, Słucki ujezd, *
Łogwinowiczi, imenije, Słucki ujezd, *, *, *
Łogwiszcze, imenije, Minski ujezd, *
Łogi, Borisowski ujezd, *, *
Łogi, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Łogi, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Łogiszin, Pinski ujezd, *, *
Łogowye, derewnja, Minski ujezd, *
Łogożanka, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Łogoza, Borisowski ujezd, *
Łogojsk, Borisowski ujezd, *, *
Łodz, Minski ujezd, *
Łojew, Reczicki ujezd, *, *
Łozin / Łozki, fołwark, Borisowski ujezd, *, *, *, *
Łozinki, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Łozki, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Łozowcy, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Łoktyszewskaja łesnaja dacza, Słucki ujezd, *, *
Łomanowo, fołwark, Igumenski ujezd, *
Łomszin Nowyj, imenije, Minski ujezd, *
Łomysz, derewnja, Reczicki ujezd, *
Łontuchowo, Borisowski ujezd, *
Łopanow-Rog, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Łoparewiczi, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Łopatino, derewnja, Minski ujezd, *
Łopaticzi, derewnja, Słucki ujezd, *
Łopuchi, imenije, Igumenski ujezd, *
Łopuszna, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Łosewka, Igumenski ujezd, *
Łosick, okolica, Pinski ujezd, *
Łotyszowo, derewnja, Senninski ujezd, Mogiłewskaja gub., *, *
Łoczin, imenije, Igumenski ujezd, *
Łoszinec, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Łoszica, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *
Łoszczinki, chutor, Minski ujezd, *
Łuben, derewnja, Minski ujezd, *
Łuben, Reczicki ujezd, *
Łubn, derewnja, Borisowski ujezd, *
Ługowec, Borisowski ujezd, *
Łudzin, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Łużki, Bobrujski ujezd, *
Łużki, zastenok, urocziszcze, Borisowski ujezd, *, *
Łuzno, Igumenski ujezd, *
Łukaszewszczizna, fołwark, Minski ujezd, *
Łukaszi, derewnja, Minski ujezd, *
Łuki, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Łuki, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Łukowcy, Borisowski ujezd, *
Łukoszin Wjazynski, Minski ujezd, *
Łukoszin Szikotowicki, Minski ujezd, *
Łukoszin, zastenok, Minski ujezd, *, *, *
Łukjanowskij Ostrow, okolica, Mozyrski ujezd, *
Łunin, Pinski ujezd, *
Łuskowo, derewnja, Minski ujezd, *
Łuta, urocziszcze, Minski ujezd, *
Łutawa / Łutowo, imenije, Reczicki ujezd, *, *
Łutki, imenije, Mozyrski ujezd, *
Łucza, fołwark, Borisowski ujezd, *
Łucza, fołwark, Igumenski ujezd, *
Łuczicy, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Łuczicy, Słucki ujezd, *
Łuczki, imenije, okolica, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *
Łuczki, urocziszcze, Minski ujezd, *
Łuczno, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Łucznyj Most, fołwark, Igumenski ujezd, *
Łykowiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Łymowszczina, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Łysaja Gora, Minski ujezd, *
Łysica, Nowogrudski ujezd, *
Łysowszczina, imenije, Igumenski ujezd, *
Łyscewiczi, imenije, Minski ujezd, *
Łyczicy, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Łycziszczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Łyszcz / Łyszcze / Łyszcz, imenije, Pinski ujezd, *, *
Łnjaniki, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *
Łjuban, imenije, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *
Łjuban, fołwark, Minski ujezd, *
Łjubatowszczina, imenije, Borisowski ujezd, *
Łjubaczin, imenije, Mozyrski ujezd, *
Łjubacz, imenije, Igumenski ujezd, *
Łjubaszanskaja Berezina, imenije, Igumenski ujezd, *
Łjubaszewo, Słucki ujezd, *
Łjubez, Pinski ujezd, *
Łjubełpoł, Pinski ujezd, *, *, *
Łjubenica, Borisowski ujezd, *, *
Łjubeszow, Pinski ujezd, *
Łjubin, imenije, Igumenski ujezd, *
Łjubin, imenije, Minski ujezd, *
Łjubin, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Łjubin, imenije, Pinski ujezd, *, *, *, *
Łjubinowiczi, Pinski ujezd, *
Łjubno, Nowogrudski ujezd, *
Łjubowo, fołwark, Borisowski ujezd, *
Łjubożerdje, Pinski ujezd, *
Łjubonick, Pinski ujezd, *
Łjuboniczi, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Łjubotin, imenije, Charkowskaja gub., *
Łjuboszany, imenije, Igumenski ujezd, *
Łjubcza, Borisowski ujezd, *
Łjubcza, imenije, Mozyrski ujezd, *
Łjubcza, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Łjubjaz, Pinski ujezd, *
Łjudwinow, imenije, Igumenski ujezd, *
Łjudwinowo, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *
Łjudwinowo, imenije, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *
Łjudzenewiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *, *, *
Łjudinowiczi, Pinski ujezd, *
Łjutec, imenije, Borisowski ujezd, *
Łjutowiczi, fołwark, Słucki ujezd, *
Łjutye, zastenok, Reczicki ujezd, *
Łjucinka, imenije, Minski ujezd, *
Łjabiki, fołwark, Borisowski ujezd, *
Łjada, derewnja, Minski ujezd, *
Łjada, chutor, Bobrujski ujezd, *
Łjadnaja, derewnja, Słucki ujezd, *
Łjadno, Słucki ujezd, *
Łjadnye Dzeszki, zastenok, Minski ujezd, *
Łjadcy, Bobrujski ujezd, *
Łjady, derewnja, Borisowski ujezd, *
Łjady, imenije, urocziszcze, Igumenski ujezd, *, *, *, *, *
Łjady, Reczicki ujezd, *
Łjażin, okolica, Igumenski ujezd, *
Łjaskowickaja Słoboda, Bobrujski ujezd, *
Łjaskowiczi, Bobrujski ujezd, *
Łjaskowka, fołwark, Minski ujezd, *, *
Łjasopan, Minski ujezd, *
Łjatkowszczina, imenije, chutor, Słucki ujezd, *, *, *
Łjaubenszczina, Borisowski ujezd, *
Łjachow, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Łjachowiczi, imenije, mesteczko, Słucki ujezd, *
Łjachowiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Łjachowiczi, Pinski ujezd, *, *
Łjachowka, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *
Łjachowka, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Łjachowo, Minski ujezd, *, *
Łjachowszczina, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Łjackowszczina, Borisowski ujezd, *
Łjackowszczina, Minski ujezd, *
Magazinok, imenije, Minski ujezd, *
Magłyszewszczizna, fołwark, Słucki ujezd, *
Mażnica, derewnja, Borisowski ujezd, *
Mażużło, oz., Borisowski ujezd, *
Mazołowo, fołwark, Słucki ujezd, *
Mazurki, imenije, Minski ujezd, *
Mazurki, imenije, Słucki ujezd, *, *
Makapowiczi, Reczicki ujezd, *
Makaszi, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Makowiszcze, derewnja, Igumenski ujezd, *
Makowiszcze, imenije, okolica, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Makowiszcze, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Makowiszcze, fołwark, Minski ujezd, *, *
Makowiszcze, fołwark, Słucki ujezd, *
Makowje, derewnja, Borisowski ujezd, *
Maksimowiczi, imenije, fołwark, Igumenski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Mał. Awtjutewiczi, Reczicki ujezd, *
Mał. Belickowszczina, Minski ujezd, *
Mał. Bokowec / Mał. Bokow, imenije, Mozyrski ujezd, *
Mał. Bołwan, derewnja, Słucki ujezd, *
Mał. Weżki, Borisowski ujezd, *
Mał. Wodowiczi, Reczicki ujezd, *
Mał. Ganutka, imenije, Igumenski ujezd, *
Mał. Gajany, derewnja, Minski ujezd, *
Mał. Gorka, imenije, Słucki ujezd, *
Mał. Gorodjaticzi, Mozyrski ujezd, *
Mał. Dworec, derewnja, Pinski ujezd, *
Mał. Dzikowiczi, Pinski ujezd, *
Mał. Dołcy, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Mał. Żuchowiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Mał. Załużje, urocziszcze, Borisowski ujezd, *
Mał. Zamedwednja, Bobrujski ujezd, *
Mał. Zimowiszczi, imenije, Mozyrski ujezd, *, *, *, *
Mał. Iwanowszczina, Borisowski ujezd, *, *
Mał. Kołsk, Słucki ujezd, *
Mał. Koreliszczewiczi, Igumenski ujezd, *
Mał. Kosiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *, *
Mał. Krżiwiczi, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Mał. Łitwinowiczi, Bobrujski ujezd, *, *, *
Mał. Łogi, imenije, Igumenski ujezd, *
Mał. Marcinowiczi, Minski ujezd, *
Mał. Maszicy, zastenok, Słucki ujezd, *
Mał. Mikuliczi, fołwark, Minski ujezd, *
Mał. Młynka, zastenok, Słucki ujezd, *
Mał. Morocznaja, Pinski ujezd, *
Mał. Nestanowiczi, derewnja, Borisowski ujezd, *
Mał. Nowiki, imenije, Minski ujezd, *
Mał. Nowosjołki, imenije, Minski ujezd, *
Mał. Ołszanka, Słucki ujezd, *
Mał. Orły, Pinski ujezd, *, *
Mał. Ostrowczicy, imenije, Słucki ujezd, *
Mał. Płaszewo, zastenok, Minski ujezd, *
Mał. Płotnica, Pinski ujezd, *
Mał. Rajowka, Słucki ujezd, *
Mał. Rożan, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Mał. Roskosz, Nowogrudski ujezd, *
Mał. Rudnja, fołwark, Mozyrski ujezd, *
Mał. Sawiczi, Słucki ujezd, *, *
Mał. Skałsk, Słucki ujezd, *
Mał. Słobodka, imenije, Mozyrski ujezd, *
Mał. Starżinki, Nowogrudski ujezd, *
Mał. Trostenec, fołwark, Minski ujezd, *, *
Mał. Trostjanica, Borisowski ujezd, *, *
Mał. Uchołody, derewnja, Borisowski ujezd, *
Mał. Usza, fołwark, Minski ujezd, *
Mał. Filipkowiczi, Bobrujski ujezd, *
Mał. Ciołkowiczi, derewnja, Pinski ujezd, *
Mał. Januszewo, Borisowski ujezd, *
Małafejewiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Małewo, imenije, Słucki ujezd, *, *, *
Małenberg, zastenok, Minski ujezd, *
Małeszow, imenije, Mozyrski ujezd, *
Malimony, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Malinnik, Słucki ujezd, *
Malinowka / Malinowec, zastenok, Minski ujezd, *
Malinowka, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Malinowka, fołwark, Borisowski ujezd, *
Malinowo, okolica, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *
Malickowszczizna, imenije, Mozyrski ujezd, *
Maliszewo, derewnja, Reczicki ujezd, *
Małkow, zastenok, okolica, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *
Małkowiczi, im, Pinski ujezd, *, *
Małosełki, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Małosełcy, derewnja, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *
Małyn, ili Zamoszje, Bobrujski ujezd, *
Małyskowszczina, imenije, Igumenski ujezd, *
Małyszewiczi, derewnja, Słucki ujezd, *
Małyszi, derewnja, Słucki ujezd, *
Małkowszczizna, chutor, Nowogrudski ujezd, *
Małcy, Reczicki ujezd, *
Małjanowo, Minski ujezd, *
Małjuszicy, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *
Małjawki, wojtowstwo, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Małjawszczina, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Mamyszi, fołwark, Minski ujezd, *
Mandriki, derewnja, Minski ujezd, *
Manczicy, derewnja, Mozyrski ujezd, *
Mankow / Mankuwok, imenije, Słucki ujezd, *
Mankowiczi, Pinski ujezd, *
Maracz, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Marelin, fołwark, Mozyrski ujezd, *, *
Mariampoł, imenije, Igumenski ujezd, *
Mariampoł, imenije, Minski ujezd, *, *
Marianowka, Reczicki ujezd, *
Marilin, imenije, Mozyrski ujezd, *
Marinki, fołwark,Moz.u., *
Maripoł, Minski ujezd, *
Marijanpoł, fołwark, Igumenski ujezd, *
Markow Bor, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Markowiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Markowcy, zastenok, Minski ujezd, *
Markowszczina, derewnja, Minski ujezd, *
Markowszczina, imenije, Igumenski ujezd, *
Marlinowka / Martinowka, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Martinowka, imenije, Pinski ujezd, *, *, *
Martijanowszczina, fołwark, Minski ujezd, *
Marulino / Merulin, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Marusin, fołwark, Słucki ujezd, *
Marchaczewszczizna, imenije, Minski ujezd, *
Marcebeliszki, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Marcinowiczi, zastenok, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Marcijanowka / Martinowka, Igumenski ujezd, *
Marjina Gorka, Igumenski ujezd, *
Marjina Gorka, fołwark, chutor, Minski ujezd, *, *
Marjino, imenije, Igumenski ujezd, *
Marjino-Gorskoje, Igumenski ujezd, *
Marjanow, fołwark, Reczicki ujezd, *
Marjanowo, Minski ujezd, *
Marjanowo, fołwark, Borisowski ujezd, *, *
Marjanpoł, derewnja, Mozyrski ujezd, *
Masłowiczi, imenije, Minski ujezd, *
Masłotin, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Massany, Reczicki ujezd, *, *, *, *, *
Mastytyczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Mascewiczi, Minski ujezd, *
Masjużin, fołwark, Reczicki ujezd, *
Masjukowszczina, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Matwejewka, Pinski ujezd, *
Matejewo, derewnja, Borisowski ujezd, *
Matoszki, imenije, fołwark, Borisowski ujezd, *, *
Maturki, Słucki ujezd, *
Machłeszicy / Małjuszicy, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Machnowiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Macewiczi / Macejewiczi, derewnja, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Macewiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Maciarowo, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Macijewiszczizna, fołwark, Pinski ujezd, *
Mackewiczi, derewnja, Igumenski ujezd, *
Macki, imenije, Minski ujezd, *, *
Maculiszczi, derewnja, Bor., *
Maczaliszcze, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Maszewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Medwedew, Reczicki ujezd, *, *, *
Medwedicha, urocziszcze, Borisowski ujezd, *
Medweżin, urocziszcze, Minski ujezd, *, *
Medełjanowo, ili Szczigełszczizna, fołwark, Minski ujezd, *
Meduchow, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Meduchowo, derewnja, Borisowski ujezd, *, *, *
Meżdułesje, fołwark, Igumenski ujezd, *
Meżenka, okolica, Igumenski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Meżiłeski, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Meżiłesje, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Meżnoje, zastenok, Igumenski ujezd, *
Meżnoje, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Mejznerowo, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Mełeszkewiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *, *, *
Melitonowo, imenije, Bobrujski ujezd, *
Mełniki, derewnja, Mozyrski ujezd, *
Mełnica, Borisowski ujezd, *
Mełjachowiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Mendzyrżeczje / Meżdureczje, imenije, Igumenski ujezd, *
Mendzyrżeczje, imenije, Minski ujezd, *
Mendynskoje, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Merwiny, Słucki ujezd, *
Merkowiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Merczicy, derewnja, Pinski ujezd, *
Mestin, imenije, Igumenski ujezd, *
Mestkowiczi, Pinski ujezd, *
Mestnye, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Metliczicy, Borisowski ujezd, *
Mechaczi, fołwark, Minski ujezd, *
Mechedowszczina, Minski ujezd, *
Mechidowiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Mecjawiczi, Słucki ujezd, *
Meszicy, imenije, Minski ujezd, *
Meszkucy, imenije, Minski ujezd, *
Migdałowiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Miguranka-Dudy / Miguranka, ili Dudy, urocziszcze, Minski ujezd, *, *, *
Mikaszi, derewnja, Słucki ujezd, *
Mikłaszewszczina, imenije, Słucki ujezd, *
Mikołki, derewnja, Igumenski ujezd, *
Mikulinka, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Mikulino / Mikuliczi, imenije, Minski ujezd, *
Mikuliczi, derewnja, imenije, Reczicki ujezd, *, *, *
Mikuliczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Mikuliczi, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *
Miłaszewiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Miłaszewo, derewnja, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Miłewskije, fołwark, Słucki ujezd, *, *
Miłkowiczi, imenije, Słucki ujezd, *, *
Miłkowo, Bobrujski ujezd, *
Miłowidy, imenije, Słonimski ujezd Grodnenskoj gub., *
Miłograda, Reczicki ujezd, *
Miłoszi, imenije, Minski ujezd, *
Miłyj Roskosz, Słucki ujezd, *
Miłkewiczi (Miłkowiczi), Minski ujezd, *
Miłcza, imenije, Borisowski ujezd, *
Minaki, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Miniczi, Słucki ujezd, *
Minkewiczi, fołwark, Słucki ujezd, *
Minsk, gorod, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Minkowiczi, imenije, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *
Miory, imenije, Disnenski ujezd, *
Mir, Nowogrudski ujezd, *
Miraticzi, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *, *
Mirkowiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Mirowszczina, Słucki ujezd, *
Mirony, derewnja, Minski ujezd, *
Mitrowszczina, imenije, Minski ujezd, *
Mitropołje, Nowogrudski ujezd, *
Mitropołszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Mitki, imenije, Mozyrski ujezd, *
Michajłowa Gorka, fołwark, Słucki ujezd, *
Michajłowka, fołwark, Minski ujezd, *
Michajłowo, imenije, Słucki ujezd, *
Michałewo, derewnja, imenije, fołwark, Igumenski ujezd, *, *, *
Michałewo, imenije, Bobrujski ujezd, *
Michałjowo, imenije, Minski ujezd, *
Michałewo, imenije, Reczicki ujezd, *, *, *
Michalina Grjada, urocziszcze, Igumenski ujezd, *, *
Michalino, imenije, Wiłejski ujezd, *
Michalinowo, imenije, Minski ujezd, *
Michalinowo, Słucki ujezd, *
Michałki, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Michałkowskaja, łesnaja dacza, Mozyrski ujezd, *
Michałowo, Bobrujski ujezd, *
Michałowo, Borisowski ujezd, *, *, *, *, *
Michałowo, imenije, Igumenski ujezd, *
Michałowo, imenije, Słucki ujezd, *, *, *, *
Michałowo, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Michałowo, Nowogrudski ujezd, *
Michałowo, Reczicki ujezd, *
Michałowszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Michałjanka, urocziszcze, Minski ujezd, *
Michidowiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Michnowiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Michnowszczizna, Pinski ujezd, *
Michnowszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Mickewiczi, Słucki ujezd, *
Mickowszczina, odnosełje, Minski ujezd, *
Micowszczizna, derewnja, Borisowski ujezd, *
Miszkuci, Minski ujezd, *, *
Miszuki, derewnja, Minski ujezd, *
Młynka, Słucki ujezd, *
Młynok, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Mniszany, imenije, Minski ujezd, *
Mowczany, derewnja, Reczicki ujezd, *
Mogiłnica, fołwark, Now.u, *
Mogiłjany, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Możany, imenije, Borisowski ujezd, *
Możejki, imenije, Minski ujezd, *, *
Możejkowo, imenije, Łidski ujezd, Wiłenskaja gub., *
Mozołewo, Borisowski ujezd, *
Mozoli, imenije, Słucki ujezd, *, *
Mozołow, fołwark, Igumenski ujezd, *, *
Mozonka, fołwark, Minski ujezd, *
Mozyr, gorod, *
Mojsejewiczi, zastenok, Słucki ujezd, *
Moisejewiczi, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Moisejewka, derewnja, imenije, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Mokaszi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Mokliszcze, derewnja, Reczicki ujezd, *
Mokrany, zastenok, Bobrujski ujezd, *
Mokrany, Słucki ujezd, *
Mokraja Dombrowa, Pinski ujezd, *
Mokredzi, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Mokrec, derewnja, Recz.u, *
Mokrżicowszczina /
Makrżicowszczizna Minski ujezd, *
Mołewszczizna, derewnja, Minski ujezd, *
Mołodzejewo / Mołodejewo, Borisowski ujezd, *
Mołodkowszczizna, urocziszcze, Minski ujezd, *
Mołodnewo, fołwark, Igumenski ujezd, *
Mołodowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Mołodusza, Reczicki ujezd, *
Mołotkowiczi, derewnja, Pinski ujezd, *
Mołoczno, fołwark, Słucki ujezd, *
Mołocznoje, imenije, Słucki ujezd, *
Mołcza, Bobrujski ujezd, *
Mołniczi, im. Nowogrudski ujezd, *
Mołjackowszczina /
Małjazkowszczina /
Małeckowszczizna, fołwark, Minski ujezd, *
Monganka, Minski ujezd, *
Mondzin, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Moniczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Monki, derewnja, Minski ujezd, *
Montowidło, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Monki, imenije, Minski ujezd, *
Monjakowo, Borisowski ujezd, *
Mordwiłowiczi, zastenok, Słucki ujezd, *
Morin, Nowogrudski ujezd, *
Morozowiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Morozowiczi, Pinski ujezd, *, *, *, *, *
Morozy, Słucki ujezd, *
Moroczno, imenije, Pinski ujezd, *
Moroczskaja łesnaja dacza, Słucki ujezd, *, *
Moskałewka, Reczicki ujezd, *
Moskałewszczina, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Mostwiłowiczi, derewnja, imenije, Słucki ujezd, *, *
Mostwiłowo, ili Ioachimowo, imenije, Minski ujezd, *
Mostiszcze, derewnja, Minski ujezd, *
Mostiszcze, okolica, Igumenski ujezd, *
Mostiszcze, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *, *
Mostiszcze, urocziszcze, Borisowski ujezd, *, *
Mostiszcze, fołwark, Pinski ujezd, *
Mostowskij Grud, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Mostok, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Mosty, Słucki ujezd, *
Motorowo, imenije, Igumenski ujezd, *
Mochowa, derewnja, Reczicki ujezd, *
Mochorty, Słucki ujezd, *
Mochre, imenije, Pinski ujezd, *, *
Moczany, imenije, Minski ujezd, *
Moczuł, imenije, Mozyrski ujezd, *, *, *
Moczułno, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Moszki, derewnja, Minski ujezd, *
Moszki, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Mosznica, Bobrujski ujezd, *
Mosznica, imenije, Minski ujezd, *
Moszuki, Słucki ujezd, *
Moszukowiczi, Słucki ujezd, *
Moszczalina, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Moszczenica, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Mstiże / Mstiż, Borisowski ujezd, *
Mułjawok, chutor, Bobrujski ujezd, *
Murawa, imenije, Igumenski ujezd, *
Murawin, Pinski ujezd, *, *
Muraczi, imenije, Borisowski ujezd, *
Muraszki, Borisowski ujezd, *
Murowa, imenije, Igumenski ujezd, *
Murowanaja Płanta, Pinski ujezd, *
Murowanyj Dwor, Borisowski ujezd, *
Murogi, imenije, Borisowski ujezd, *
Murożnoje, Borisowski ujezd, *
Musiczi, imenije, Słucki ujezd, *
Mutwica, Pinski ujezd, *
Mutiżar, Reczicki ujezd, *
Muczincy, Pinski ujezd, *
Mcherin, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *
Mysli, zastenok, Słucki ujezd, *
Mysliwo, zastenok, Słucki ujezd, *
Mysłobożje, derewnja, imenije, Słucki ujezd, *
Myszanka, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Myszkowiczi, derewnja, Borisowski ujezd, *
Myszkowiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Mjakoty, zastenok, Minski ujezd, *
Mjarkowiczi, fołwark, Minski ujezd, *
Mjasnickaja, uł., g. Minsk, *
Mjateżi, derewnja, Minski ujezd, *
Nabatki, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Naborki, imenije, fołwark, Igumenski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Nawozy, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Nagornaja, derewnja, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Nadmraj, derewnja, Borisowski ujezd, *
Najdzenowiczi, imenije, Minski ujezd, *
Nałazy, imenije, Igumenski ujezd, *
Narejki, zastenok, imenije, Minski ujezd, *, *
Narkusławł, ili Łutki, Mozyrski ujezd, *
Narowłja, mesteczko, Reczicki ujezd, *
Narucewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Nasejki, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Nasłedniki, derewnja, Minski ujezd, *
Nastołje, imenije, Reczicki ujezd, *
Natałewsk, Igumenski ujezd, *
Natalin, imenije, Igumenski ujezd, *
Naukacz, imenije, Igumenski ujezd, *
Nachow, derewnja, imenije, Reczicki ujezd, *, *, *, *
Nachowo-Zamost, Reczicki ujezd, *
Nacz / Nacz, imenije, Słucki ujezd, *, *, *, *, *, *
Nacz Łjachowskaja, Słucki ujezd, *
Nacz Staraja, Słucki ujezd, *
Nacz-Wasiłewszczizna, Słucki ujezd, *
Nacz-Łjubaczewo, Słucki ujezd, *
Nacz Brindzowskaja, Słucki ujezd, *
Nacz Głebowskaja, Słucki ujezd, *
Nacz-Żamojdz, Słucki ujezd, *
Nebyjniczi, urocziszcze, Pinski ujezd, *, *
Nebyty, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Nebyszin, Borisowski ujezd, *
Neweliczi, fołwark, Minski ujezd, *
Neweł, Pinski ujezd, *
Newjazcy, derewnja, Słucki ujezd, *
Neglicy, imenije, Borisowski ujezd, *
Negnewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Negniczi, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Negoniczi, imenije, Igumenski ujezd, *
Negorełoje, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Negorełskoje, zastenok, Minski ujezd, *
Negrimowka, fołwark, Igumenski ujezd, *
Negrimowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Nedaszew, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Nedweżin, zastenok, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *
Nedweżin, ili Nowinki, Minski ujezd, *
Nedzwjatka, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Nedobyłszczizna, ili Kostjuki, imenije, Minski ujezd, *
Nedresk, imenije, Minski ujezd, *
Neżewka, imenije, Igumenski ujezd, *
Neżin / Niżin, derewnja, imenije, chutor, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Neżin, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Neżichowo, seło, Recz.u, *
Neżicy, imenije, Borisowski ujezd, *
Nekraszewka, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Nekraszewo / Nekraszewiczi, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *
Nekraszi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Nekraszi, imenije, Słucki ujezd, *
Nekriwaszi, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Nełjubowszczina, ili Wojteli, fołwark, Minski ujezd, *, *
Njoman, reka, *, *
Nemigski, per., g. Minsk, *
Nendza, fołwark, Słucki ujezd, *
Nenkowiczi, Pinski ujezd, *
Nepriwożno, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Neruszajka, fołwark, Minski ujezd, *
Neswiż, gorod, Słucki ujezd, *, *
Nestanowiczi, Borisowski ujezd, *, *
Nestanowiczi, imenije, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *
Nesterowo, ili Zamoszje, fołwark, Borisowski ujezd, *
Nesterowszczizna, derewnja, Borisowski ujezd, *
Nesutyczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Nesjata, imenije, Bobrujski ujezd, *
Neczatowo, imenije, Pinski ujezd, *
Necziporowka, Reczicki ujezd, *
Niwki, imenije, chutor, Igumenski ujezd, *, *, *
Niwożary, Igumenski ujezd, *
Nidali, derewnja, Borisowski ujezd, *
Niżnij Młynok, derewnja, Reczicki ujezd, *
Niżnij rynok, g. Minsk, *
Niżowka / Neżewka Słucki ujezd, *
Nizka, derewnja, Igumenski ujezd, *
Nikołajew, Pinski ujezd, *, *
Nikołajewo, Borisowski ujezd, *, *
Nikołajewo, chutor, Słucki ujezd, *
Nikołajewszczizna, imenije, Minski ujezd, *
Nikolin, imenije, Igumenski ujezd, *
Nikulin, derewnja, Reczicki ujezd, *
Niskowiczi, Słucki ujezd, *, *
Nobeł, Pinski ujezd, *, *, *
Now. Belica, zastenok, Bobrujski ujezd, *, *, *, *
Now. Wes / Now. Wjoska / Now. Seło, okolica, Borisowski ujezd, *, *, *
Now. Wes, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Now. Wołoki, Igumenski ujezd, *
Now. Wołosewiczi, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Now. Dwor, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Now. Dwor, ili Krasnoje, Bobrujski ujezd, *
Now. Dwor, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Now. Dwor, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Now. Dwor, imenije, Oszmjanski ujezd, Wiłenskoj gub., *
Now. Dwor, imenije, Reczicki ujezd, *, *, *, *
Now. Dwor, imenije, Słucki ujezd, *, *, *
Now. Dwor, imenije, fołwark, Mozyrski ujezd, *, *
Now. Dworec, Pinski ujezd, *, *
Now. Dobosna, Bobrujski ujezd, *
Now. Żabichowo, Igumenski ujezd, *
Now. Zapołje, Bor.u, *
Now. Zemłja, imenije, Pinski ujezd, *, *
Now. Komłewszczina, fołwark, Słucki ujezd, *
Now. Korżist, imenije, Słucki ujezd, *
Now. Kroszin, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Now. Łagodki, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Now. Łomysz, imenije, Reczicki ujezd, *
Now. Malinowka, derewnja, Minski ujezd, *
Now. Mysz, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Now. Niwa, derewnja, Słucki ujezd, *
Now. Niwa, fołwark, Igumenski ujezd, *
Now. Płjanty, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Now. Połe, fołwark, Minski ujezd, *
Now. Rudnja, imenije, Igumenski ujezd, *
Now. Rudnja, imenije, Mozyrski ujezd, *
Now. Swet, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Now. Sełec, imenije, Minski ujezd, *
Now. Seło, Igumenski ujezd, *
Now. Simaniczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Now. Stepy, Bobrujski ujezd, *
Now. Cecerowka, fołwark, Słucki ujezd, *
Now. Czerwiszczi, seło, Pinski ujezd, *
Nowiki, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Nowiki, imenije, Minski ujezd, *
Nowinki, zastenok, imenije, urocziszcze, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Nowinki, Igumenski ujezd, *
Nowinki, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Nowiny, derewnja, Minski ujezd, *
Nowiny, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Nowo-Ałeksandrowka, Bobrujski ujezd, *
Nowobor, ili Żortaj, chutor, Borisowski ujezd, *
Nowoborisow, gorod, Borisowski ujezd, *
Nowogorki, Nowogrudski ujezd, *
Nowodworki, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Nowodworki, Słucki ujezd, *
Nowo-Marjewka, Bobrujski ujezd, *
Nowomysł, ili Ałbinsk, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Nowopołje, imenije, chutor, Minski ujezd, *, *, *
Nowosady, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Nowosady, zastenok, fołwark, Borisowski ujezd, *, *
Nowosady, ili Suchaja Gora, Minski ujezd, *
Nowosady, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Nowosjołki Bołszije, Minski ujezd, *
Nowosjołki, derewnja, zastenok, imenije, Minski ujezd, *, *, *, *, *
Nowosjołki, derewnja, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Nowosjołki, derewnja, imenije, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *, *
Nowosjołki, derewnja, imenije, fołwark, Borisowski ujezd, *, *, *, *, *, *
Nowosjołki, derewnja, Reczicki ujezd, *, *
Nowosjołki, zastenok, imenije, seło, Słucki ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Nowosjołki, ili Krasnoje, Borisowski ujezd, *
Nowosjołki, ili Ochoticzi, Bobrujski ujezd, *
Nowosjołki, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Nowosjołki, imenije, Mozyrski ujezd, *
Nowosjołki, imenije, Pinski ujezd, *, *, *, *, *
Nowosełje, derewnja, imenije, Pinski ujezd, *, *, *
Nowosełje, zastenok, seło, Minski ujezd, *, *
Norwid-Poł, Borisowski ujezd, *, *
Nosoli, derewnja, Minski ujezd, *
Njankowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Oberża, Nowogrudski ujezd, *
Obidowo, derewnja, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *
Obozok, zastenok, Igumenski ujezd, *
Oborki, zastenok, Nowogrudski ujezd, *
Obrina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Obriszcze, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Obrowki, derewnja, Pinski ujezd, *
Obrowo, imenije, Pinski ujezd, *, *, *
Obrotki, fołwark, Minski ujezd, *, *
Obruwok / Obrow, Pinski ujezd, *
Obuchowszczizna, imenije, Reczicki ujezd, *, *
Obfitost, imenije, Borisowski ujezd, *
Obczak, derewnja, Minski ujezd, *
Obczulin, urocziszcze, fołwark, Igumenski ujezd, *, *
Obytok, imenije, Igumenski ujezd, *
Obyszcze, Pinski ujezd, *, *
Owin, zastenok, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *, *, *
Owsimowiczi, imenije, Bobrujski ujezd, *
Ogarewiczi, Reczicki ujezd, *
Ogarewiczi, Słucki ujezd, *, *
Ogowo, Pinski ujezd, *
Ogoliczi, imenije, Mozyrski ujezd, *, *, *
Ogoliczskaja Rudnja, imenije, Mozyrski ujezd, *
Ogorodniki, derewnja, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Ogorodniki, derewnja, Minski ujezd, *, *
Ogorodniki, derewnja, Słucki ujezd, *, *
Odalin, Słucki ujezd, *
Odachowszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Oderki / Ozerki, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Odyn, Igumenski ujezd, *
Ożewiczi, Słucki ujezd, *
Ożewo, Bobrujski ujezd, *, *
Ożewo, imenije, Igumenski ujezd, *
Ożowo, ili Kurgany, imenije, fołwark, Igumenski ujezd, *
Ozariczi, Bobrujski ujezd, *, *
Ozariczi, seło, Pinski ujezd, *
Ozdryszcze, fołwark, Igumenski ujezd, *
Ozerany, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Ozerediszcze, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Ozerec, derewnja, Minski ujezd, *
Ozerin, imenije, chutor, Reczicki ujezd, *, *
Ozerickaja Słepjanka, derewnja, Minski ujezd, *
Ozericzin, Igumenski ujezd, *
Ozeriszcze, derewnja, Minski ujezd, *
Ozeriszcze, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Ozerowo, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Ozercy, zastenok, Minski ujezd, *
Ozercy, urocziszcze, fołwark, Igumenski ujezd, *, *
Ozercy, fołwark, Borisowski ujezd, *
Ozery, Pinski ujezd, *
Ozłomłja, derewnja, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *
Ojcenewo, imenije, Minski ujezd, *
Okny, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Okołowiczi, okolica, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *
Okołowo, Borisowski ujezd, *
Okopy, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Okuliczi, Borisowski ujezd, *
Okunewszczizna, Słucki ujezd, *
Ołgomen, imenije, Mozyrski ujezd, *
Ołesin, Bobrujski ujezd, *
Ołesin, imenije, chutor, Borisowski ujezd, *, *
Ołesino, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Ołesino, imenije, Minski ujezd, *
Ołeskow, chutor, Mozyrski ujezd, *
Ołeszki, fołwark, Minski ujezd, *
Ołeszkowka, Reczicki ujezd, *
Ołeszkowszczizna, fołwark, Minski ujezd, *
Ołmjany, Pinski ujezd, *
Ołnica, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Ołpen, imenije, Mozyrski ujezd, *, *, *
Ołsa, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Ołchowec, derewnja, urocziszcze, Borisowski ujezd, *, *
Ołchowka, derewnja, fołwark, Borisowski ujezd, *
Ołchowka, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Ołchowka, imenije, fołwark, Słucki ujezd, *, *, *
Ołchowka, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Ołchowo, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Ołszanka, derewnja, Pinski ujezd, *
Ołszanka, Minski ujezd, *
Ołszany, fołwark, Minski ujezd, *, *, *
Ołszczina, Borisowski ujezd, *, *
Omgowiczi, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Omełna, ili Teodorowo, imenije, Pinski ujezd, *
Omełno, fołwark, Igumenski ujezd, *
Omełjanec, Nowogrudski ujezd, *
Omnewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Omniszewo, Borisowski ujezd, *
Omoszki, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Omyto, imenije, Pinski ujezd, *
Onosowiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Onoszki, fołwark, Słucki ujezd, *
Onufrowo, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Onczak / Obczak, Minski ujezd, *
Oparowszczina, Nowogrudski ujezd, *
Orda, imenije, okolica, fołwark, Słucki ujezd, *, *, *, *, *, *
Oressa, reka, *
Orechowka, imenije, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *
Orechowka, imenije, Igumenski ujezd, *
Orechowka, odnosełje, Minski ujezd, *
Oreszkowiczi, imenije, okolica, Igumenski ujezd, *, *, *, *, *, *, *
Orżenewo / Orżechowo, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Orlikowskaja łesnaja dacza, Słucki ujezd, *
Orlin, Słucki ujezd, *
Orłowica, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Orłowo, derewnja, Borisowski ujezd, *
Orłowszczina, derewnja, Minski ujezd, *
Orsiczi, imenije, Reczicki ujezd, *
Osewo, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Osejewka, fołwark, Minski ujezd, *
Osenskoje, chutor, Mozyrski ujezd, *
Osetiszcze, imenije, fołwark, Borisowski ujezd, *, *
Osetiszcze, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Osinowec, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Osinowka, imenije, urocziszcze, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *
Osipow-Ostrow, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Oskriszin, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Osmołowka, imenije, Igumenski ujezd, *
Osmołowo, derewnja, imenije, fołwark, Słucki ujezd, *, *, *, *, *
Osmołowo, imenije, Minski ujezd, *
Osmołowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Osmoły, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Osneżickije Bojary, derewnja, Pinski ujezd, *
Osobowiczi, Pinski ujezd, *
Osow, chutor, Borisowski ujezd, *
Osowaja, Pinski ujezd, *, *
Osowec, Mozyrski ujezd, *
Osowec, Reczicki ujezd, *
Osowec-Machnowiczi, Mozyrski ujezd, *
Osowin / Osowino, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *
Osowin / Osowki, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Osowki, imenije, Igumenski ujezd, *
Osowo, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *
Osowo, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Osowo, imenije, seło, Bobrujski ujezd, *, *, *, *
Osowo, Pinski ujezd, *, *, *
Osowcy, derewnja, imenije, Pinski ujezd, *, *
Osopnoje, urocziszcze, Reczicki ujezd, *, *, *
Ososy, derewnja, Słucki ujezd, *
Ostatki, Słucki ujezd, *
Ostaszin, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *
Ostiżewka, imenije, Igumenski ujezd, *
Ostrejki, Igumenski ujezd, *
Ostrejki, Słucki ujezd, *
Ostrow Borki, Słucki ujezd, *
Ostrow, derewnja, zastenok, Borisowski ujezd, *, *
Ostrow, derewnja, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Ostrow, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Ostrow, Pinski ujezd, *
Ostrow, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *, *
Ostrow, urocziszcze, Słucki ujezd, *, *, *
Ostrow, fołwark, g. Słuck, *
Ostrow-Błuden, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Ostrowitaja Rudnja, imenije, Igumenski ujezd, *
Ostrowiczi, Pinski ujezd, *
Ostrowki / Ostruwki, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *
Ostrowki, imenije, fołwark, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Ostrowo, Borisowski ujezd, *
Ostrowo, imenije, Minski ujezd, *
Ostrowok, imenije, fołwark, Słucki ujezd, *, *, *, *, *
Ostrowok, Nowogrudski ujezd, *
Ostrowsk, derewnja, Pinski ujezd, *, *
Ostrowczicy, Bobrujski ujezd, *
Ostrowy, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Ostrowy, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Ostrogłjadowiczi, Reczicki ujezd, *, *
Ostrożanka, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Ostroszickij Gorodok, imenije, Minski ujezd, *
Ostroszicy, imenije, Minski ujezd, *, *
Ostrszicy / Ostrycy, Pinski ujezd, *
Ostywiszcze, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Otałezi, derewnja, Minski ujezd, *
Otwałowszczina, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Otdałeny, Borisowski ujezd, *, *
Otmyt, imenije, Minski ujezd, *
Otolin, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Otołjancy / Otołczicy, derewnja, imenije, chutor, Pinski ujezd, *, *, *
Otrub, fołwark, Borisowski ujezd, *
Ottonow, ili Ołchowka, Igumenski ujezd, *
Ottonowo, Igumenski ujezd, *, *
Otceda / Otcedka, imenije, Minski ujezd, *
Otcedka, reka, *
Ochoticzi, imenije, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *, *, *
Ocirki, imenije, Mozyrski ujezd, *
Ocminow, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Ocziże, imenije, Igumenski ujezd, *
Oszmjancy, derewnja, Minski ujezd, *
Osztorpoł, imenije, Igumenski ujezd, *
Ojucewiczi, Nowogrudski ujezd, *
Pawełkowo, seło, Minski ujezd, *
Pawlikowszczizna, Słucki ujezd, *
Pawlinowka, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Pawlinowo, ili Kuchockaja Wołja, Pinski ujezd, *
Pawlinowo, ili Łyszcz, Pinski ujezd, *
Pawlinowo, imenije, Mozyrski ujezd, *
Pawlinowo, imenije, Pinski ujezd, *, *, *
Pawlinowo, Minski ujezd, *
Pawłobrody, Bobrujski ujezd, *
Pawłowa Neżewka, imenije, Igumenski ujezd, *
Pawłowka, Borisowski ujezd, *, *
Pawłowka, zastenok, fołwark, Minski ujezd, *, *
Pawłowo, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Pawłowcy, derewnja, Borisowski ujezd, *
Pawłowszczizna, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Pawłowszczina, imenije, urocziszcze, fołwark, Igumenski ujezd, *, *, *
Pawłjukowo, ili Iwanowszczina, Borisowski ujezd, *, *
Pawłjukowszczina, Słucki ujezd, *, *
Pawłjuci, Minski ujezd, *, *
Padłużje, imenije, Bobrujski ujezd, *
Padnewiczi, imenije, Minski ujezd, *
Pazderewo, zastenok, Nowogrudski ujezd, *
Pazderże, imenije, Słucki ujezd, *, *, *
Pazdzerno, imenije, Minski ujezd, *
Pazdirki, derewnja, Minski ujezd, *
Paławkowiczi, Słucki ujezd, *
Pałażewiczi, Bobrujski ujezd, *
Pałedze, Słucki ujezd, *
Pałentin, fołwark, Minski ujezd, *
Paniczi, imenije, Słucki ujezd, *
Pankowszczina, Minski ujezd, *
Pankowo, fołwark, Igumenski ujezd, *
Panszewszczizna, derewnja, Minski ujezd, *
Panjuszkewiczi, Bobrujski ujezd, *
Papernja, imenije, seło, Minski ujezd, *, *
Paradnewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Pareczje / Poreczje, zastenok, imenije, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Pareczje, Borisowski ujezd, *
Pariczi, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Parfenkowiczi, Bobrujski ujezd, *, *
Parszewiczi, imenije, Pinski ujezd, *, *
Paseka, derewnja, urocziszcze, Borisowski ujezd, *, *
Paseka, zastenok, Słucki ujezd, *
Paseka, imenije, Bobrujski ujezd, *, *, *
Paseka, imenije, Minski ujezd, *
Paseka, fołwark, Reczicki ujezd, *
Paseki, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Pastowiczi, Bobrujski ujezd, *, *
Pastuch, urocziszcze, Minski ujezd, *, *
Paustyn, Słucki ujezd, *
Pachomowszczina, zastenok, Minski ujezd, *
Pacejki, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Pacynjany, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Paszkewiczi, imenije, Minski ujezd, *
Paszkowszczina, Minski ujezd, *
Pekalin, imenije, Bobrujski ujezd, *
Pekalin, imenije, urocziszcze, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Pekaliczi / Pokaliczi, imenije, Bobrujski ujezd, *, *, *, *
Penino, zastenok, Minski ujezd, *
Penkowiczi, seło, Pinski ujezd, *
Penkowszczizna, fołwark, Minski ujezd, *
Penki, imenije, Mozyrski ujezd, *
Perebitaja Gora, chutor, Reczicki ujezd, *, *, *
Perewoz, derewnja, Słucki ujezd, *
Perewoz, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Perewołoki, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Perewołoki, imenije, Reczicki ujezd, *
Peregon, Bobrujski ujezd, *
Peredeł, chutor, Bobrujski ujezd, *
Peredełnoje, chutor, Mozyrski ujezd, *
Peredoły, imenije, Pinski ujezd, *
Pereżiry, imenije, Minski ujezd, *, *
Perekałe, Pinski ujezd, *
Perekał, derewnja, urocziszcze, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *
Perekał, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Perekopowszczizna, imenije, Słucki ujezd, *, *
Perekopy, Nowogrudski ujezd, *
Perenał / Perekał, imenije, Bobrujski ujezd, *
Pereniczi, fołwark, Minski ujezd, *
Pereswetowszczina, imenije, Minski ujezd, *
Pereswjatow, Reczicki ujezd, *
Pereseka, imenije, Minski ujezd, *
Perespa, predm., g. Minsk, *
Peretoki, imenije, Reczicki ujezd, *
Peretrutowiczi, Reczicki ujezd, *
Perechodcy, Borisowski ujezd, *
Perechrestje, derewnja, Słucki ujezd, *
Periniczi, fołwark, Minski ujezd, *
Pernja, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Persow, Reczicki ujezd, *
Persten, derewnja, Borisowski ujezd, *
Perunowyj Most, okolica, Igumenski ujezd, *
Perchurowo, zastenok, Minski ujezd, *, *
Perszai, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Pestowina, fołwark, Borisowski ujezd, *
Pesczanki, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Petrewiczi, Nowogrudski ujezd, *
Petrikow, Igumenski ujezd, *
Petrikow, imenije, mesteczko, Mozyrski ujezd, *, *, *, *
Petrickaja Buda, derewnja, Reczicki ujezd, *
Petriszki, urocziszcze, Minski ujezd, *
Petrowiczi / Piotrowiczi, imenije, okolica, Bobrujski ujezd, *, *, *
Petrowiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Petrowiczi, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Petrowiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *, *
Petrowka, Igumenski ujezd, *
Petrowka, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Petrowo, imenije, Minski ujezd, *
Petrowo, fołwark, Borisowski ujezd, *
Petrowszczina, imenije, Minski ujezd, *
Petrozofin, Borisowski ujezd, *
Petrolin, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Petropawłowskaja Słoboda, derewnja, Reczicki ujezd, *
Petrusewszczizna, imenije, Minski ujezd, *, *
Petrusowszczina, derewnja, Borisowski ujezd, *
Petygiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Petyszi, derewnja, Minski ujezd, *
Pecziszcze, Borisowski ujezd, *
Peczugani, zastenok, Igumenski ujezd, *
Peszkewiczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Peszkowo, Pinski ujezd, *, *
Pesznoje, derewnja, Borisowski ujezd, *
Piwoszi, derewnja, Słucki ujezd, *
Piłatowiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Piłnica, derewnja, Minski ujezd, *
Pina, reka, *
Pinkowiczi-Robkowszczizna, imenije, Pinski ujezd, *
Pinsk, gorod, *, *
Piotrowin, ili Darewna, imenije, Pinski ujezd, *
Piratyczi, derewnja, Słucki ujezd, *
Płanta, Pinski ujezd, *
Płaskowiczi, imenije, Słucki ujezd, *, *, *
Płatonowka, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Płaszewo-Gorawoje, chutor, Minski ujezd, *
Płewaki, zastenok, Minski ujezd, *
Płesowiczi, Bobrujski ujezd, *, *
Płjosy, Bobrujski ujezd, *
Płechowo, seło, Nowogrudski ujezd, *
Płeszewiczi, zastenok, Słucki ujezd, *
Płeszczanka, Minski ujezd, *
Płeszczenicy, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Plissa, reka, *
Plitczin, Borisowski ujezd, *
Płosa, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Płoska, zastenok, Bobrujski ujezd, *
Płoski, derewnja, Słucki ujezd, *
Płoskini, Pinski ujezd, *
Płoskoje, imenije, zastenok, Minski ujezd, *, *, *
Płotenica / Płotjanica, fołwark, Borisowski ujezd, *
Płotnica, imenije, fołwark, Pinski ujezd, *, *, *, *, *
Płużiny, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Płjusno, imenije, Bobrujski ujezd, *
Płjanta, imenije, Pinski ujezd, *, *
Płjanta, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Płjantowka, derewnja, Borisowski ujezd, *
Pnjowno, imenije, Pinski ujezd, *, *
Pniwody, Słucki ujezd, *
Pniowno, ili Bereznjak, Pinski ujezd, *
Pobereżi, Borisowski ujezd, *
Poblin, Bobrujski ujezd, *
Pobołowo, mesteczko, Bobrujski ujezd, *
Powarczicy, derewnja, Słucki ujezd, *
Powstka, derewnja, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *, *, *
Pogibłowka, Słucki ujezd, *
Pogonnoje, Reczicki ujezd, *
Pogorełec, derewnja, Minski ujezd, *
Pogorełoje, derewnja, Igumenski ujezd, *
Pogorełoje, imenije, Bobrujski ujezd, *
Pogorełoje, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Pogorełyj Ostrow, Bobrujski ujezd, *
Pogost Zagorodnyj, Pinski ujezd, *
Pogost Zarecznyj, Pinski ujezd, *
Pogost, Bobrujski ujezd, *, *
Pogost, imenije, Słucki ujezd, *
Pograniczje, odnosełje, Borisowski ujezd, *
Pogreba, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Pogułjanka, Minski ujezd, *
Pogułjanka, fołwark, Igumenski ujezd, *
Podbabje, urocziszcze, Borisowski ujezd, *
Podbereżje, imenije, Wiłejski ujezd, *
Podbereżje, imenije, Igumenski ujezd, *
Podbłon, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Podbołotje, Minski ujezd, *
Podbudki, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Podwerby, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Podwołoszka, Igumenski ujezd, *
Podwywenje, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Podwjazy, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Podgai, Borisowski ujezd, *
Podgaj, zastenok, Minski ujezd, *
Podgaj, fołwark, Słucki ujezd, *
Podgajko, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Podgałje, derewnja, chutor, Mozyrski ujezd, *, *
Podgatje, Pinski ujezd, *
Podgod, chutor, Bobrujski ujezd, *
Podgonoje, derewnja, Igumenski ujezd, *
Podgorje, derewnja, Igumenski ujezd, *
Podgrodje, fołwark, Minski ujezd, *
Podgruszewka, urocziszcze, g. Minsk, *
Podguże / Podgurje / Podgorje / Podczuże, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Podgułjajka, fołwark, Igumenski ujezd, *
Podgurże, ili Łysaja Gora, Minski ujezd, *
Poddubje, Bobrujski ujezd, *
Poddubje, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Poddubje, imenije, Minski ujezd, *, *
Podżar, Reczicki ujezd, *
Podżesje / Podoresje, imenije, Bobrujski ujezd, *
Podżirawki, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Podżukowka, Minski ujezd, *
Podzamkowaja, uł., g. Minsk, *
Podzamcze, chutor, Bobrujski ujezd, *
Pod-Iwencze, fołwark, Minski ujezd, *
Podkałwariszcze, urocziszcze, g. Minsk, *
Podkamenje, fołwark, Igumenski ujezd, *, *
Podkomorułje, chutor, Pinski ujezd, *
Podkosje, okolica, urocziszcze, fołwark, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Podkrażinki, chutor, Igumenski ujezd, *
Podkrasje, imenije, Bobrujski ujezd, *
Podkuzmiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Podłesejki, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Podłesica, Igumenski ujezd, *
Podłesje / Podłjasje, Minski ujezd, *
Podłesje, derewnja, imenije, urocziszcze, Słucki ujezd, *, *
Podłesje, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Podlinje, Borisowski ujezd, *
Podlipsk, imenije, Pinski ujezd, *
Podlipcy, derewnja, Słucki ujezd, *
Podłopatje, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Podłużje, derewnja, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Podłjasje, Borisowski ujezd, *
Podłjasje, fołwark, Minski ujezd, *
Podmełkowo, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *, *
Podnewiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Podobołotje, derewnja, Pinski ujezd, *
Podołsełki, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Podonki, Borisowski ujezd, *
Podosinowaja Gora, fołwark, Borisowski ujezd, *, *, *
Podosowok, fołwark, Igumenski ujezd, *
Podosocziszcze, chutor, Bobrujski ujezd, *
Podpinsk, Pinski ujezd, *
Podsadskich, derewnja, Igumenski ujezd, *
Podsenożatki, fołwark, Igumenski ujezd, *
Podsosen, Minski ujezd, *
Podstarin, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Podsytje, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Pożar, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Pożariszcze, imenije, Minski ujezd, *
Pożarowszczizna, derewnja, Minski ujezd, *
Pożeżino, imenije, Minski ujezd, *
Pożog, Pinski ujezd, *
Pozdzeżica, imenije, Minski ujezd, *
Poznjaki, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Pokraszewo, derewnja, imenije, Słucki ujezd, *, *, *
Połbereg, Nowogrudski ujezd, *
Połedze, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Połejewka, imenije, Borisowski ujezd, *
Połełjusz, Borisowski ujezd, *
Połesno, fołwark, Minski ujezd, *
Połetei, chutor, Borisowski ujezd, *
Połeti, derewnja, Minski ujezd, *
Połetnica, senokos, Minski ujezd, *
Polikarpy, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Polikszi, derewnja, Minski ujezd, *
Połkotyczi, Pinski ujezd, *
Połowki, derewnja, Reczicki ujezd, *
Położin, imenije, Igumenski ujezd, *
Połoneczka, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Połonka, Nowogrudski ujezd, *
Połonszczizna, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Połoski, Minski ujezd, *
Połosna, fołwark, Słucki ujezd, *, *
Połoczanka, derewnja, Minski ujezd, *
Połuże / Połużje, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *
Połustawiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Połnoje-Worotiszcze, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Połjadki, fołwark, Igumenski ujezd, *
Połjany, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Pomornica, imenije, Minski ujezd, *
Pomorszczina, imenije, Minski ujezd, *
Pomjanka, zastenok, Słucki ujezd, *
Ponemon, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Ponja, derewnja, Borisowski ujezd, *
Popełewszczina, Słucki ujezd, *
Popełyszki, zastenok, Minski ujezd, *
Popki, imenije, Minski ujezd, *
Popki, imenije, Słucki ujezd, *
Popkowszczina, Minski ujezd, *
Popławy, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Popławy, fołwark, Słucki ujezd, *
Popowa Grada, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Popowka, derewnja, zastenok, Borisowski ujezd, *, *, *, *
Popowka, ili Kaczin, Minski ujezd, *
Popowka, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Popowcy, derewnja, imenije, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *, *
Poreczskaja Puszcza, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Poreczje, Pinski ujezd, *
Poroscy, imenije, Pinski ujezd, *, *, *, *
Porochonsk, Pinski ujezd, *
Poruczin, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Porchoczewo Welikoje i Małoje, Bobrujski ujezd, *
Poseliczi, derewnja, fołwark, Reczicki ujezd, *, *
Posiniczi, imenije, Pinski ujezd, *
Postawnjak, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Postał, ili Kobyliczi, derewnja, Igumenski ujezd, *
Postojka, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Postrżeże / Podstrożje, imenije, Borisowski ujezd, *
Posudy, Reczicki ujezd, *
Poteczeło, imenije, Igumenski ujezd, *
Poti, gorod, Kutaisskaja gub., *
Potreby, derewnja, Minski ujezd, *
Poupriszcze, ili Zaosin, zastenok, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *
Pousje, imenije, Minski ujezd, *
Pochabowszczina, zastenok, Słucki ujezd, *
Pochomowo, Borisowski ujezd, *
Pocejewo, fołwark, Borisowski ujezd, *
Pocejki, imenije, Słucki ujezd, *, *
Poceczoło, imenije, Igumenski ujezd, *
Poczapow, seło, Nowogrudski ujezd, *
Poczapowo, derewnja, imenije, Pinski ujezd, *, *
Prałniki, imenije, Minski ujezd, *, *
Pranczaki, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Prasnica, zastenok, Igumenski ujezd, *
Praszczin, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Preobrażenskaja, uł., g. Minsk, *
Prżewłuka, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *
Prżesmykowszczina, Słucki ujezd, *
Priboj., Igumenski ujezd, *
Priborki / Prżiborki, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Pribudok-Jamnoje, imenije, Reczicki ujezd, *
Priwitowka, Pinski ujezd, *
Prikładniki, Pinski ujezd, *
Priłepy, imenije, Minski ujezd, *, *
Priłesje, fołwark, Minski ujezd, *
Priłuki, imenije, Minski ujezd, *
Priłuki, Nowogrudski ujezd, *
Priparnoje / Prigornoje, chutor, Borisowski ujezd, *
Pripławy, zastenok, Bobrujski ujezd, *
Pripjat, reka, *, *, *
Prisełki, derewnja, imenije, seło, Minski ujezd, *, *, *
Pristan, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Pristromy, derewnja, Minski ujezd, *
Prisynok, imenije, Igumenski ujezd, *
Prityka, Borisowski ujezd, *
Pricepłjony, imenije, Minski ujezd, *
Proboi, Igumenski ujezd, *, *, *
Prowtjuki, derewnja, Reczicki ujezd, *
Progony, derewnja, Borisowski ujezd, *
Promeżki, derewnja, Borisowski ujezd, *
Propławy, zastenok, Bobrujski ujezd, *
Prosce, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Protasewiczi, imenije, Bobrujski ujezd, *
Protasowszczina, zastenok, Igumenski ujezd, *, *, *
Prochody, fołwark, Słucki ujezd, *
Procewiczi, imenije, Słucki ujezd, *
Proszicy, imenije, Słucki ujezd, *
Prudziszcze, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *
Prudiszcze, ili Łjaubenszczina, Borisowski ujezd, *
Prudiszcze, chutor, Bobrujski ujezd, *
Prudok / Prudon, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Prudok, imenije, Reczicki ujezd, *, *, *, *, *
Pruziniszcze, fołwark, Słucki ujezd, *
Prusewiczi, derewnja, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Prusinowo, imenije, Minski ujezd, *
Prusy, imenije, Słucki ujezd, *
Pruszaki, Słucki ujezd, *
Pruszanka, Słucki ujezd, *
Pticz, imenije, Minski ujezd, *
Pticz, reka, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Pugarewo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Pugaczi, derewnja, Minski ujezd, *, *
Pudick, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Pudickaja Słoboda, derewnja, Igumenski ujezd, *
Puzinewiczi / Purinewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Puziczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Puzowo, Słucki ujezd, *
Puzyri, imenije, Borisowski ujezd, *
Pukow, imenije, Igumenski ujezd, *
Puniowszczizna, imenije, Reczicki ujezd, *
Puniszcza, derewnja, Borisowski ujezd, *
Puniszcze, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Puniszcze, Pinski ujezd, *
Puniszcze, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Puncewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Punszczi, derewnja, Słucki ujezd, *
Punszcze, urocziszcze, Minski ujezd, *
Puperowo, Słucki ujezd, *
Pupki, Borisowski ujezd, *
Puriszki, zastenok, Słucki ujezd, *, *
Purnewiczi, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *
Purowszczina, Minski ujezd, *, *
Pusarewo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Pustosełje, derewnja, Borisowski ujezd, *
Pustynja, fołwark, Słucki ujezd, *
Putiłkowiczi / Putyczkowiczi, Borisowski ujezd, *
Putiłowo / Puciłowo, derewnja, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *, *, *
Putnik, derewnja, Wiłejski ujezd, *
Putczino, derewnja, Minski ujezd, *
Putkow, imenije, Igumenski ujezd, *
Puchowiczi, imenije, mesteczko, Igumenski ujezd, *, *, *
Puchowiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Puchowszczina, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *
Pucewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Puckowszczizna, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Pucjakow / Putjakowo, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Puczin, imenije, Pinski ujezd, *
Puszcza, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Puszcza, urocziszcze, fołwark, Borisowski ujezd, *, *
Puszczin, imenije, Igumenski ujezd, *
Pczełnikowo, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Pszczełka, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Pyraszewo, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Pyszaczi, imenije, Borisowski ujezd, *
Pjaseczno, Pinski ujezd, *
Pjaski, derewnja, Igumenski ujezd, *
Pjaskowodka, Borisowski ujezd, *
Pjasoczna, mesteczko, Igumenski ujezd, *
Pjasoczno, Nowogrudski ujezd, *
Pjatewszczizna, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *
Rabinowka, zastenok, Igumenski ujezd, *
Rabowszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Rabuszki, Minski ujezd, *
Rawnopołje, imenije, Igumenski ujezd, *
Rawnopołje, Minski ujezd, *
Ragowiczi, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Radziwiłlimonty, imenije, Słucki ujezd, *, *
Radziwiłłowo, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Radziwiłowszczizna, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Radziłowiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Radzjuki, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Radin, fołwark, Reczicki ujezd, *
Radkow, Słucki ujezd, *, *
Radkowszczizna, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Radogoszcz, ili Podbukłewje, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Radużiczi, Bobrujski ujezd, *
Radusz / Radum, Bobrujski ujezd, *, *
Radczick, imenije, Pinski ujezd, *
Rajowka, imenije, Słucki ujezd, *
Razwei, imenije, Borisowski ujezd, *
Razrywka, Borisowski ujezd, *
Rajcy, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Rakow, Minski ujezd, *
Rakowiczi, zastenok, Słucki ujezd, *, *
Rakowszczizna, derewnja, Minski ujezd, *
Rakosłjanka, chutor, Bobrujski ujezd, *
Rakoszicy, derewnja, Minski ujezd, *
Rakszin, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Rannjaja Reczka, Igumenski ujezd, *
Rapuc, Borisowski ujezd, *
Rasomacha, chutor, Bobrujski ujezd, *
Rasputje, derewnja, Igumenski ujezd, *
Rassochi, Borisowski ujezd, *
Ratkowszczizna, Borisowski ujezd, *
Ratomka, imenije, Minski ujezd, *
Ratomłe, imenije, Minski ujezd, *, *
Ratuticzi, Borisowski ujezd, *, *
Ratyncy, imenije, Minski ujezd, *, *
Raubiczi, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Rafalin, imenije, fołwark, Igumenski ujezd, *, *
Rafałowo, Nowogrudski ujezd, *
Rafałowo, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Rafałowo, fołwark, Borisowski ujezd, *
Racziborki / Racziborok /
Racziborsk, okolica, urocziszcze, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Raczkewiczi, Słucki ujezd, *
Raczkowo-Neżiszcze, fołwark, g. Minsk, *
Raszenpoł, imenije, Igumenski ujezd, *
Raszkowka, Borisowski ujezd, *
Rewszczizna, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Rewjaticzi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Reżica, okolica, Igumenski ujezd, *
Reka, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Remezy, imenije, Mozyrski ujezd, *
Remeł, imenije, Mozyrski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *
Repichowo / Rżepichowo, Nowogrudski ujezd, *, *
Repiczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Repiszcze, okolica, Igumenski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *
Retiszcze, fołwark, Minski ujezd, *
Reut-Połe, fołwark, Borisowski ujezd, *
Reckowszczizna, urocziszcze, Minski ujezd, *
Reczica, imenije, Pinski ujezd, *, *, *
Reczki, imenije, Igumenski ujezd, *
Rżawec, derewnja, Minski ujezd, *
Rżawinskij Most, derewnja, Borisowski ujezd, *
Rżawica, Słucki ujezd, *
Rżawka, senokos, Minski ujezd, *
Rżepiowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Robak, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Robertow-Rynja, Bobrujski ujezd, *
Rowaniczi, imenije, Igumenski ujezd, *
Rowenszczizna, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Rowiny, imenije, Kobrinski ujezd,
Grodnenskaja gub., *
Rownopołsk, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Rownjadz, derewnja, Borisowski ujezd, *
Rowczak, fołwark, Igumenski ujezd, *
Rogacz, fołwark, Mozyrski ujezd, *, *
Rogaczi, fołwark, Minski ujezd, *
Rogaczi, fołwark, Słucki ujezd, *
Rogi, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Rogowszczizna, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Rogosełje, Bobrujski ujezd, *
Rodzewiczi, Borisowski ujezd, *
Rodzewszczina, Minski ujezd, *
Rodzjałowiczi, Pinski ujezd, *
Rodkowszczina, imenije, Igumenski ujezd, *
Rożan, imenije, Słucki ujezd, *
Rożanowo, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Rożna, derewnja, Borisowski ujezd, *
Rożnetowo, Bobrujski ujezd, *, *
Rożok, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Rozłewiczi, imenije, Bobrujski ujezd, *
Rokitna, zastenok, Pinski ujezd, *
Rokitno, Reczicki ujezd, *
Romanica, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Romaniszczi, imenije, Bobrujski ujezd, *
Romanowka, chutor, Reczicki ujezd, *
Romanowo, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Romanowo, mesteczko, Słucki ujezd, *
Romaszki, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *
Rosełje, imenije, Bobrujski ujezd, *
Roskosz, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *, *
Rosławica, fołwark, Recz.u, *
Rosowo, Reczicki ujezd, *
Rosowski, fołwark, Pinski ujezd, *
Rosocha, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Rosocha, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Rospasz, fołwark, Borisowski ujezd, *
Rossowo, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Rochmanki, derewnja, Minski ujezd, *, *
Rocki, derewnja, Minski ujezd, *
Rubeż, fołwark, Borisowski ujezd, *, *
Rubeżewiczi, imenije, Minski ujezd, *, *
Rubeżnoje, ili Starina, fołwark, Igumenski ujezd, *
Rubeł, derewnja, Pinski ujezd, *
Rubiłki, zastenok, Minski ujezd, *
Rudawka, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Rudaki, derewnja, Minski ujezd, *
Rudakow, Reczicki ujezd, *
Rudaszi, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Rudensk, imenije, Igumenski ujezd, *
Rudzewiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Rudzica, Minski ujezd, *
Rudziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Rudka, derewnja, Słucki ujezd, *
Rudka, Pinski ujezd, *
Rudkewiczi / Rutkewiczi, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Rudniki Zarżecznye, zastenok, Słucki ujezd, *
Rudniki, zastenok, Słucki ujezd, *
Rudniki, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Rudno, Słucki ujezd, *
Rudnoje Seło, imenije, Borisowski ujezd, *
Rudnja Żurawłjowa, derewnja, Reczicki ujezd, *
Rudnja Ostrowitaja, imenije, Igumenski ujezd, *
Rudnja Pesocznaja, derewnja, Recz.u, *
Rudnja Smołewiczskaja, derewnja, Reczicki ujezd, *
Rudnja Czernowaja, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Rudnja, d. Minski ujezd, *
Rudnja, derewnja, Pinski ujezd, *
Rudnja, derewnja, Reczicki ujezd, *, *
Rudnja, derewnja, fołwark, chutor, Borisowski ujezd, *, *, *
Rudnja, imenije, Igumenski ujezd, *
Rudnja, Słucki ujezd, *
Rudobełka, Bobrujski ujezd, *
Rudody, Minski ujezd, *, *
Rudsk, urocziszcze, Minski ujezd, *
Rudy, derewnja, Reczicki ujezd, *
Rudych, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Rużanpoł, imenije, Igumenski ujezd, *
Rukawczicy, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Rułewo, derewnja, Minski ujezd, *
Rułjaki, Borisowski ujezd, *
Rusaki, Borisowski ujezd, *
Rusaki, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Rusakowiczi, imenije, Igumenski ujezd, *
Rusakowo, derewnja, Igumenski ujezd, *
Ruseckowszczizna, derewnja, Minski ujezd, *
Rusinowiczi, Minski ujezd, *
Rusinowka, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Ruta, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Ruta-Babnewo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Rutka, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Ruchcza / Ruchcze, imenije, Pinski ujezd, *, *
Ruck, Pinski ujezd, *
Ruczajewka, seło, Reczicki ujezd, *
Ruczin, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *
Rybocznoje, Borisowski ujezd, *
Rybcy, derewnja, Igumenski ujezd, *
Rydłe, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Ryżiki, derewnja, Minski ujezd, *
Ryżica, zastenok, Bobrujski ujezd, *
Ryłowiczi, derewnja, imenije, Bobrujski ujezd, *, *, *
Ryłowszczina, derewnja, Minski ujezd, *, *
Rymaszi, imenije, Słucki ujezd, *
Ryme, imenije, Słucki ujezd, *, *, *
Rymowcy, derewnja, Borisowski ujezd, *
Rymoszi, Słucki ujezd, *
Rymszewka, Reczicki ujezd, *, *
Rynja, Bobrujski ujezd, *
Rychlikowszczina, Słucki ujezd, *
Ryczewo, derewnja, Mozyrski ujezd, *
Sawejki / Cowejki, Słucki ujezd, *
Sawiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Sawiczi, imenije, Słucki ujezd, *
Sawiczi, Recz.u, *
Sawoni, derewnja, Słucki ujezd, *
Sawoszi, ili Połużje, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Sadzawka, fołwark, Minski ujezd, *
Sadki, fołwark, Słucki ujezd, *
Sadkowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Sadowiczi, derewnja, Słucki ujezd, *
Sadowiczi, Nowogrudski ujezd, *
Sadowniki, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Sadowszczina, imenije, Minski ujezd, *, *
Sady, Mozyrski ujezd, *
Sakowiczi, derewnja, Borisowski ujezd, *
Sakowiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Sakowiczi, imenije, Słucki ujezd, *
Sakuny, derewnja, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Samodurowszczina, zastenok, Minski ujezd, *
Samotka, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Samochwałowiczi, imenije, Minski ujezd, *, *
Samułewo, imenije, Igumenski ujezd, *
Samusewszczizna, ili Buda, imenije, Minski ujezd, *
Sanjuki, imenije, Mozyrski ujezd, *
Sanjukowskaja, łesnaja dacza, Mozyrski ujezd, *
Sacziwki, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Saczkowiczi, imenije, okolica, Pinski ujezd, *, *, *
Swaricewiczi, imenije, Pinski ujezd, *
Swachi, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Swerżen Staryj i Nowyj, imenije, Minski ujezd, *
Swetskaja Ruta, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Sweczi, chutor, Reczicki ujezd, *
Swiden, Pinski ujezd, *
Swidera, fołwark, Reczicki ujezd, *
Swiderszczina, Borisowski ujezd, *, *
Swidziczi, Słucki ujezd, *
Swidnja, Pinski ujezd, *, *
Swinki, derewnja, Igumenski ujezd, *
Swirany, Słonimski ujezd, Grodnenskaja gub., *
Swiridowiczi, Reczicki ujezd, *, *
Swiridowo, Reczicki ujezd, *
Swiriszcze, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Swiskowszczina, Słucki ujezd, *
Swisłocz, imenije, Bobrujski ujezd, *
Swisłocz, reka, *, *, *
Switajłowka, imenije, Igumenski ujezd, *
Switjaz, imenije, Słucki ujezd, *, *, *
Switjaz, oz., Nowogrudski ujezd, *
Swiszczipołe, zastenok, Borisowski ujezd, *
Swoboda / Słoboda, imenije, Słucki ujezd, *
Swojkowo, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Sworiczewiczi, imenije, Pinski ujezd, *, *
Sworotwa, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Swojatyczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Swojaszki, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Swjada, imenije, Borisowski ujezd, *
Swjatoje, Borisowski ujezd, *
Swjatoj Dwor, imenije, Igumenski ujezd, *
Sjogda, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Sedełniki, imenije, Mozyrski ujezd, *
Sedliszcze, Minski ujezd, *
Sedliszcze, Pinski ujezd, *
Sejłowiczi, Słucki ujezd, *, *
Sekericzi, zastenok, fołwark, Reczicki ujezd, *, *, *
Sełedcziki, derewnja, Minski ujezd, *
Sełec, derewnja, okolica, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Sełec, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *
Seliszcze / Sełec, chutor, Borisowski ujezd, *
Seliszcze, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Seliszcze, derewnja, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Seliszcze, derewnja, imenije, fołwark, chutor, Borisowski ujezd, *, *, *, *
Seliszcze, zastenok, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *
Seliszcze, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Seliszcze, Pinski ujezd, *
Seliszcze, chutor, Reczicki ujezd, *, *, *
Sełco Dmitrijewskoje, imenije,
Smołenkaja gub., *
Sełco, Bobrujski ujezd, *
Sełcy, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Sełjuty, derewnja, Minski ujezd, *, *
Semeżewo, mesteczko, Słucki ujezd, *
Semenowiczi, imenije, Igumenski ujezd, *
Semigosticzi, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Semkowa Słoboda, zastenok, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Semkowa, reka, *
Sjomkowo, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *
Seneżicy, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Senickoje Połe, Mozyrski ujezd, *
Seniczenjata, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Senkowszczina, Borisowski ujezd, *
Senna / Senno, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Sennica, imenije, Minski ujezd, *
Senczicy, imenije, Pinski ujezd, *
Senko, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Senjawiczi, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Serafinowka, imenije, Minski ujezd, *
Seraja Grjada, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Serwatka, derewnja, imenije, Minski ujezd, *
Serwecz, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Serwicz, reka, *
Sergejewiczi, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Sergejewiczi, imenije, Minski ujezd, *
Sergejewiczskoje, oz., Igumenski ujezd, *
Sergejewka, Bobrujski ujezd, *
Serebrino, Mozyrski ujezd, *
Serebrjanka, zastenok, Min.u, *
Serebrjanka, urocziszcze, g. Minsk, *
Seredneje Seło, derewnja, Minski ujezd, *
Serżputowo, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Serkuły, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Sermjażanka, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Serniki, imenije, okolica, Pinski ujezd, *, *, *
Serye Werby, derewnja, Mozyrski ujezd, *
Setno, Igumenski ujezd, *
Secewin, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Siwaki, chutor, Minski ujezd, *
Siwica, Minski ujezd, *
Siwiczi, Słucki ujezd, *
Sidalin, Minski ujezd, *
Sidorowcy, ili Puniszcze, imenije, Minski ujezd, *
Siżin, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Siliczi, Borisowski ujezd, *, *
Simgorowiczi, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Simoniczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Simonowiczi, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Siniłki, derewnja, Igumenski ujezd, *
Siniło, derewnja, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Sincza, imenije, Igumenski ujezd, *
Sinjawka, mesteczko, Słucki ujezd, *, *
Siołki, fołwark, g. Słuck, *
Sirotka, fołwark, Igumenski ujezd, *
Sitnica, Mozyrski ujezd, *
Sitnja, Reczicki ujezd, *
Sichowo, oz., Pinski ujezd, *
Skabin, Słucki ujezd, *, *
Skalin, imenije, Minski ujezd, *
Skarinowo, Bobrujski ujezd, *
Skepiow, fołwark, Słucki ujezd, *, *
Skirmuntowo, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Skoworodki, fołwark, Borisowski ujezd, *
Skowyszin, imenije, Słucki ujezd, *
Skomoroszki, Nowogrudski ujezd, *, *
Skoriniczi, imenije, Minski ujezd, *
Skoriczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Skorodno, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Skorodno, imenije, Mozyrski ujezd, *, *, *, *
Skorjatyczi, derewnja, Pinski ujezd, *
Skrabniki, zastenok, Igumenski ujezd, *
Skrżidłewo, fołwark, Borisowski ujezd, *
Skrżidłewo, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Skrigałow, Mozyrski ujezd, *
Skrił, imenije, Igumenski ujezd, *
Skriszewo, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Skrobowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Skrundzewszczina, imenije, Minski ujezd, *
Skrygałowskaja Słoboda, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Skuplin / Skupin, Borisowski ujezd, *, *
Skuplin, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Skuraticzi, okolica, Pinski ujezd, *
Skuratowo, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Skuratowo, fołwark, Reczicki ujezd, *
Skuraty, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Sławkowiczi, Bobrujski ujezd, *
Sławkowo, derewnja, zastenok, Słucki ujezd, *, *
Sławogoszcze, fołwark, Borisowski ujezd, *
Sławszczina, zastenok, Minski ujezd, *
Słepiszcze, Słucki ujezd, *
Słepnja, urocziszcze, fołwark, Minski ujezd, *, *
Słepjanka, Minski ujezd, *, *
Sliwa, imenije, Słucki ujezd, *
Sliwki, imenije, Mozyrski ujezd, *
Sliwszczizna, zastenok, Minski ujezd, *
Sliżin, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *
Słoboda Sołotin, Bobrujski ujezd, *
Słoboda, d, Reczicki ujezd, *
Słoboda, derewnja, Borisowski ujezd, *, *, *, *, *, *
Słoboda, derewnja, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Słoboda, derewnja, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *
Słoboda, ili Uzmostje, Borisowski ujezd, *
Słoboda-Macewiczi, derewnja, Igumenski ujezd, *
Słoboda-Skripnica, Bobrujski ujezd, *
Słoboda-Jazowka, Bobrujski ujezd, *
Słobodka, derewnja, zastenok, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *
Słobodka, derewnja, Igumenski ujezd, *, *, *, *
Słobodka, derewnja, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Słobodka, imenije, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *
Słobodka, Słucki ujezd, *
Słopiszcze, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Sługi, chutor, Bobrujski ujezd, *
Słuck, gorod, *, *, *, *
Smiłowiczi, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Smiłowka, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Smogorin, derewnja, Reczicki ujezd, *
Smołewiczi, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Smoliczi, Słucki ujezd, *
Smołowka, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Smołgow, imenije, Słucki ujezd, *
Smołgowok, imenije, Słucki ujezd, *
Smołczicy, imenije, Now.u, *
Smołjari / Smołjary, Borisowski ujezd, *
Smołjarnja, zastenok, Bobrujski ujezd, *
Smorki, Borisowski ujezd, *
Smorodsk, derewnja, Pinski ujezd, *
Smyk-Słobodka, Bobrujski ujezd, *
Snitnjacze, fołwark, Minski ujezd, *, *, *
Snow, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Snjadyn, imenije, Mozyrski ujezd, *
Sobołewszczina, imenije, Minski ujezd, *, *
Soboli, derewnja, Reczicki ujezd, *
Sobornaja, pł., g. Minsk, *
Sowkowo, derewnja, Słucki ujezd, *
Sokołowiczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *, *
Sokołowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Sokołowszczizna, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Sokołowszczina, Minski ujezd, *
Sokołszczina, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Sokołjanki, zastenok, Minski ujezd, *
Sokołjaticzi, imenije, okolica, Słucki ujezd, *, *, *
Sołowji, derewnja, imenije, fołwark, Słucki ujezd, *, *, *
Sołowji, derewnja, fołwark, Minski ujezd, *, *
Sołowjicha, derewnja, Minski ujezd, *
Sołogauszcz, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Sołogubowo, imenije, Mozyrski ujezd, *
Sołodzenewiczi, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *, *, *, *, *
Sołomoreczje, imenije, Minski ujezd, *, *
Sołtanka, Słucki ujezd, *
Sołtanow, Reczicki ujezd, *
Sołtanowskaja łesnaja dacza, Słucki ujezd, *
Sołtanowszczina, imenije, Słucki ujezd, *
Somin, Igumenski ujezd, *
Sopotnicy, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Soroczin, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Sosnowka, fołwark, Pinski ujezd, *
Sosnowcy, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *
Sotnikowo, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Sofijewka, imenije, Minski ujezd, *
Sofijewka, urocziszcze, chutor, Bobrujski ujezd, *, *, *
Sofijewka, fołwark, Igumenski ujezd, *
Soszno, imenije, Pinski ujezd, *, *
Sredneje Płaszewo, zastenok, Minski ujezd, *
Srednije Mokrany, derewnja, Słucki ujezd, *
Stabichow, imenije, Kowałski ujezd Wołynskoj gub., *
Stawiszcze, derewnja, Minski ujezd, *
Stawok, fołwark, Minski ujezd, *
Stażin, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Stai, imenije, Minski ujezd, *
Stajki, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Stajki, Pinski ujezd, *
Stajki, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Stał, Borisowski ujezd, *
Stanewo, imenije, Igumenski ujezd, *
Stanisławow, fołwark, Reczicki ujezd, *
Stanisławow, chutor, Bobrujski ujezd, *
Stanisławowo, ili Sliwki, imenije, Mozyrski ujezd, *
Stanisławowo, imenije, Igumenski ujezd, *
Stanisławowo, imenije, Minski ujezd, *, *
Stanisławowo, Nowogrudski ujezd, *
Stan-Kruł, Borisowski ujezd, *
Stanowiszcze, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Stanowiszcze, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Stanowiszczi, Mozyrski ujezd, *
Stankowo, imenije, Minski ujezd, *
Staraja Belica, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Staryj Borisow, Borisowski ujezd, *
Star. Winkow, fołwark, Słucki ujezd, *
Star. Wołosewiczi, derewnja, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *
Star. Darew, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Star. Dwor, Słucki ujezd, *
Star. Duszew, fołwark, Słucki ujezd, *, *
Star. Zapołje, Borisowski ujezd, *, *, *
Star. Kopył, Słucki ujezd, *
Star. Kroszin, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Star. Łagodki, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Star. Łitwinowiczi, Reczicki ujezd, *
Star. Łogiszin, imenije, Minski ujezd, *
Star. Łomszin, imenije, Minski ujezd, *, *
Star. Łomysz, imenije, Reczicki ujezd, *, *
Star. Łjachowiczi, Słucki ujezd, *
Star. Morozy, zastenok, Słucki ujezd, *
Star. Mysz, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Star. Nowosjołki, imenije, Minski ujezd, *
Star. Rakow, imenije, Minski ujezd, *
Star. Sełec, imenije, Minski ujezd, *
Star. Seło, imenije, Minski ujezd, *
Star. Seło, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Star. Simonowiczi, Mozyrski ujezd, *
Star. Stepy, Bobrujski ujezd, *
Star. Troscenec, Minski ujezd, *
Star. Cecerowka, fołwark, Słucki ujezd, *
Star. Czerwiszczi, derewnja, Pinski ujezd, *
Star. Szack, imenije, Igumenski ujezd, *
Starżinki, Borisowski ujezd, *
Starżinki, imenije, Wiłejski ujezd Wiłenskaja gub., *
Starżinki, imenije, Minski ujezd, *, *, *, *
Starżinki, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Starżinskaja łesnaja dacza, Słucki ujezd, *
Starik, oz., Igumenski ujezd, *
Starin, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Starina Starobinskaja, imenije, Słucki ujezd, *
Starina, derewnja, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Starina, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Starina, imenije, Mozyrski ujezd, *
Starina, imenije, Słucki ujezd, *
Starina, fołwark, Igumenski ujezd, *, *
Starinki, zastenok, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Starica, imenije, Igumenski ujezd, *
Stariczi, Reczicki ujezd, *
Stariszcze, imenije, Minski ujezd, *
Staroberezinskaja łesnaja
dacza, Igumenski ujezd, *
Starobin, mesteczko, Słucki ujezd, *
Starodworiszcze, urocziszcze, Minski ujezd, *
Starojełno, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Starosek, derewnja, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Starosełje, derewnja, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *, *, *, *, *
Starosełje, derewnja, imenije, Słucki ujezd, *, *
Starosełje, imenije, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *
Starosełje, Pinski ujezd, *
Starosełje, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Starcewiczi, derewnja, Słucki ujezd, *
Starczicy, Słucki ujezd, *
Stasin, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Stachłeny, imenije, Słucki ujezd, *
Stachowiczi, Pinski ujezd, *
Stachowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Stachowo, imenije, Pinski ujezd, *
Stwołowiczi, imenije, mesteczko, Nowogrudski ujezd, *, *
Stwołno, Borisowski ujezd, *
Stebłewiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Stekłewszczina, derewnja, Minski ujezd, *
Stepkowo, Słucki ujezd, *
Stepy, Bobrujski ujezd, *
Stepy, fołwark, Słucki ujezd, *
Stefanow, Reczicki ujezd, *
Stefanowo, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *
Stefanowo, fołwark, Igumenski ujezd, *
Stecki, imenije, Minski ujezd, *
Stikłewo / Scikłewo, imenije, Minski ujezd, *, *
Stodoliczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Stodoliszcze, imenije, Minski ujezd, *
Stojeckije, Borisowski ujezd, *
Stojki, imenije, Pinski ujezd, *
Stojło, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Stokrodz / Stokroc, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Stołbunowiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Stołbcy, mesteczko, Minski ujezd, *
Stolin, Pinski ujezd, *
Stołowo, urocziszcze, Minski ujezd, *
Stołowoje, zastenok, Minski ujezd, *
Stołpcy, imenije, Minski ujezd, *, *
Stołczicy, imenije, Pinski ujezd, *
Stopki / Istopki, zastenok, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *, *
Storożowskaja, uł., g. Minsk, *
Stoszany, Pinski ujezd, *
Strapłewcy, derewnja, Minski ujezd, *
Strełkowcy, derewnja, Borisowski ujezd, *
Strełowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *
Streczany, imenije, Minski ujezd, *
Strżałkowo, Borisowski ujezd, *
Striżi / Strażi, Bobrujski ujezd, *
Striczin, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Strokatin / Strachatin, fołwark, Igumenski ujezd, *
Stromowaja Szeja, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Stroczicy, imenije, Minski ujezd, *, *
Struga, imenije, Pinski ujezd, *, *
Strugałowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Strugi, derewnja, imenije, urocziszcze, Minski ujezd, *, *
Strupki, derewnja, Borisowski ujezd, *
Studenec, Słucki ujezd, *, *
Studenka, imenije, Borisowski ujezd, *
Studenka, Nowogrudski ujezd, *
Stużki / Strużki, Bobrujski ujezd, *, *
Stupica, fołwark, Minski ujezd, *
Stuczin, Borisowski ujezd, *
Stytyczew, Pinski ujezd, *
Subotowo, fołwark, Borisowski ujezd, *
Sugaki / Susaki, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Sudarew, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Sudkow, Reczicki ujezd, *
Sudniki, zastenok, Słucki ujezd, *
Sudniki, imenije, Minski ujezd, *
Sudniki-Percy, zastenok, Minski ujezd,
*
Sudobowka, derewnja, Borisowski ujezd, *
Sudorowszczina, Igumenski ujezd, *
Sudcze / Sutcze, Pinski ujezd, *
Suzanpoł, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Suzantowo, fołwark, Borisowski ujezd, *
Suidno, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Suknewiczi, derewnja, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *
Sukowicy, zastenok, Minski ujezd, *
Sukowiczi, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Suła, imenije, Minski ujezd, *, *
Suliżi, f.., Minski ujezd, *
Sułowo, Pinski ujezd, *
Sułżicy, fołwark, Minski ujezd, *
Sułjaticzi, derewnja, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *, *
Sumeżje, derewnja, Minski ujezd, *
Sumenszczina, zastenok, Słucki ujezd, *
Sutin, fołwark, Igumenski ujezd, *, *
Sutkow, Reczicki ujezd, *, *, *
Sutoki, derewnja, imenije, urocziszcze, fołwark, Borisowski ujezd, *, *, *, *, *, *, *
Sucharewo, derewnja, Minski ujezd, *
Suchaja Gora, Minski ujezd, *
Suchliczi, Słucki ujezd, *
Suchowiczi, Mozyrski ujezd, *
Suchowczicy, Słucki ujezd, *
Suchodoły, zastenok, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *
Suchoje, ili Peszkowo, imenije, Pinski ujezd, *, *
Suchopoliwszczicy, Pinski ujezd, *
Suchopoł, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Suchorebszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Suszczin / Suszczinowo, fołwark, Igumenski ujezd, *, *, *
Suszczinsk, imenije, Igumenski ujezd, *
Scha, zastenok, Borisowski ujezd, *
Schody, derewnja, Borisowski ujezd, *
Scepurżicy, Słucki ujezd, *
Sczitcy, derewnja, Reczicki ujezd, *
Syrokomłja, Bobrujski ujezd, *
Syta, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Sytenec, derewnja, Słucki ujezd, *
Sycewiczi, Borisowski ujezd, *, *
Syczewo, imenije, Słucki ujezd, *, *
Syczicha, Słucki ujezd, *
Syszczicy, derewnja, Reczicki ujezd, *
Sjarki, fołwark, Minski ujezd, *
Sjarkowszczizna, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Tabari / Tabory, Minski ujezd, *
Taboriszcze, Borisowski ujezd, *
Taganrog, fołwark, Mozyrski ujezd, *
Tadeuszow, fołwark, Mozyrski ujezd, *, *, *
Tadulin, imenije, Minski ujezd, *
Takowiszcze, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Tałkaczewszczizna, fołwark, Minski ujezd, *
Tał, Bobrujski ujezd, *
Tałminowiczi, derewnja, Słucki ujezd, *
Taneżicy, zastenok, Słucki ujezd, *
Tarakanowka, Borisowski ujezd, *
Tarasewiczi, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Tarasino, zastenok, Borisowski ujezd, *
Tarasowiczi, Bobrujski ujezd, *
Tarasowo, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *, *, *
Tarasowszczina, Nowogrudski ujezd, *
Tarejki, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Tarkany, derewnja, Reczicki ujezd, *
Tarłowszczina / Dorłowszczina, fołwark, Minski ujezd, *
Tartak, derewnja, Borisowski ujezd, *
Taruża / Tarusza, imenije, Reczicki ujezd, *, *, *
Tatarka, derewnja, imenije, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *, *
Tatarki, zastenok, Borisowski ujezd, *
Tatarki, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Tatarskaja, derewnja, Minski ujezd, *
Tatury, zastenok, fołwark, Igumenski ujezd, *, *, *
Taustucha, Borisowski ujezd, *
Twariczewka, okolica, Bobrujski ujezd, *
Teklin Poł / Teklinkow, ur. Bobrujski ujezd, *
Teklinow, imenije, Igumenski ujezd, *
Teklipoł, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Tełechany, imenije, Pinski ujezd, *, *
Tełjadowiczi, Słucki ujezd, *
Tełjatino, urocziszcze, Minski ujezd, *
Temency, Borisowski ujezd, *
Teodorowa, imenije, Pinski ujezd, *
Teofilin, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *
Tepenec, derewnja, Pinski ujezd, *
Terajewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Teracha, derewnja, Igumenski ujezd, *
Terwowiczi / Tyrwowiczi, Pinski ujezd, *
Terebeżow, Pinski ujezd, *
Terebełka, derewnja, Igumenski ujezd, *
Terebełka, reka, *
Tereben, imenije, Brestski ujezd,
Grodnenskaja gub., *
Tereben, Pinski ujezd, *, *
Terebowka, Reczicki ujezd, *
Terezdwor, imenije, Igumenski ujezd, *
Terezino, Reczicki ujezd, *
Teremoszje, ili Jazwin, Bobrujski ujezd, *
Teresin, Pinski ujezd, *
Teresowo, Borisowski ujezd, *
Terespoł, Borisowski ujezd, *, *
Terespoł, imenije, chutor, Słucki ujezd, *, *, *, *
Terespołskaja Słoboda, urocziszcze, Minski ujezd, *
Teresjanowo, Borisowski ujezd, *
Terechowo, fołwark, Borisowski ujezd, *, *
Terpiłowka, urocziszcze, Minski ujezd, *
Teruszki, imenije, Słucki ujezd, *
Tesnowa, Bobrujski ujezd, *
Teterki, Borisowski ujezd, *
Teszkow, fołwark, Reczicki ujezd, *
Teszczin, Igumenski ujezd, *
Timkowiczi, imenije, mesteczko, Słucki ujezd, *, *, *
Timoszewiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Timoszki, fołwark, Minski ujezd, *
Tinwy / Tonwy, imenije, Minski ujezd, *
Titicha, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Tichowka, Bobrujski ujezd, *
Tiszkowszczina, derewnja, Minski ujezd, *
Tkaczi, Borisowski ujezd, *
Towszcza / Touszcze, urocziszcze, Minski ujezd, *, *, *, *
Towjanka, Borisowski ujezd, *
Todorowcy, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Tokarnja, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Tolin, Bobrujski ujezd, *
Tołkaczewiczi, imenije, Igumenski ujezd, *
Tołkaczewszczina, derewnja, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *
Tołubajewo, derewnja, urocziszcze, Minski ujezd, *, *, *
Tomkowiczi, fołwark, Minski ujezd, *
Toporowa, chutor, Bobrujski ujezd, *
Torgoszicy, Pinski ujezd, *
Torguny, seło, Borisowski ujezd, *
Toropowo, Borisowski ujezd, *, *
Torfjanoje bołoto, urocziszcze, Minski ujezd, *
Torczicy, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Trani, zastenok, Borisowski ujezd, *
Traskowszczina, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Tracewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Tracewszczina, Borisowski ujezd, *
Trembin, Borisowski ujezd, *
Tremłja, Bobrujski ujezd, *
Trep, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Trecjaki, fołwark, Borisowski ujezd, *
Triłesje, imenije, urocziszcze, Minski ujezd, *, *
Tripucki, derewnja, Minski ujezd, *
Tricewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Troickoje, Słucki ujezd, *
Troickoje, urocziszcze, Bob.u, *
Troski, Igumenski ujezd, *
Trosnica, zastenok, Igumenski ujezd, *
Trostenec / Trostinec, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *, *
Trostenec, Słucki ujezd, *
Trostenica, Borisowski ujezd, *, *, *
Trostcenica, imenije, Mozyrski ujezd, *
Trostjanka, Igumenski ujezd, *
Trostjanka, chutor, Minski ujezd, *
Trocewszczizna, derewnja, Borisowski ujezd, *
Trojanowka, chutor, Borisowski ujezd, *, *
Trojanowo, seło, Słucki ujezd, *
Trubiczino, derewnja, Minski ujezd, *
Truchanowiczi, fołwark, Igumenski ujezd, *
Truchany, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Tuganowiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Tułonka, imenije, Minski ujezd, *
Tułgowiczi, imenije, Reczicki ujezd, *, *
Tułjatyn, Pinski ujezd, *
Tumarowszczizna, Borisowski ujezd, *
Tumency, Borisowski ujezd, *
Tumiłowiczi, ili Antopoł, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *
Tumszi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Tunewszczizna, fołwark, Reczicki ujezd, *
Tupałszczina, imenije, Minski ujezd, *
Tupczicy, Pinski ujezd, *
Tur, reka, *
Turec, Bobrujski ujezd, *
Turec, imenije, mesteczko, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Turin, Bobrujski ujezd, *, *
Turin, imenije, Igumenski ujezd, *
Turki, Bobrujski ujezd, *, *
Turki, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Turkowszczizna, derewnja, Minski ujezd, *
Turnewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Turow, imenije, Mozyrski ujezd, *
Turowszczina, fołwark, Minski ujezd, *
Turcy, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Turjakowo, Minski ujezd, *, *
Turjanowo, Minski ujezd, *
Tuchowiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Tucza, Słucki ujezd, *
Tuczinka, fołwark, Borisowski ujezd, *
Tuczinki, fołwark, Minski ujezd, *
Tuczkowo, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Tyrołka, fołwark, Borisowski ujezd, *
Tyszina, Igumenski ujezd, *
Tyszkowcy, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Ubałoti, derewnja, Reczicki ujezd, *
Ubed, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Ubeł, imenije, Igumenski ujezd, *
Ubołotje, Borisowski ujezd, *, *
Uborki, zastenok, imenije, urocziszcze, fołwark, Igumenski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *
Uborki, urocziszcze, Minski ujezd, *
Ugły, derewnja, chutor, Bobrujski ujezd, *, *
Ugły, ili Łambowo, imenije, Bobrujski ujezd, *, *
Ugły, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *, *
Ugły, ur. Mozyrski ujezd, *
Ugłjany, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Ugoł, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Ugołec, ili Mał. Morocznaja, Pinski ujezd, *
Ugołec, imenije, Mozyrski ujezd, *
Ugoł, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Ugołje, urocziszcze, Minski ujezd, *
Ugorno, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Ugriniczi, Pinski ujezd, *
Uduba, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Użanka, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Użowka, ur. Bobrujski ujezd, *
Użoga, Słucki ujezd, *
Uzborogi, zastenok, Igumenski ujezd, *
Uzda, mesteczko, Igumenski ujezd, *
Uzdjanka, reka, *
Uzłowskaja, pustosz, Borisowski ujezd, *
Uzłjanka, Igumenski ujezd, *
Uzłjany, derewnja, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *
Uzmadje, Borisowski ujezd, *
Uzmostje, Borisowski ujezd, *
Uzmosze, chutor, Nowogrudski ujezd, *
Uznoczi, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Ukropowiczi, Borisowski ujezd, *, *, *, *, *, *
Ułazowiczi, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *
Ułesje, Borisowski ujezd, *
Uminsk, zastenok, Bobrujski ujezd, *
Unegowo, fołwark, Reczicki ujezd, *
Unerewiczi, Borisowski ujezd, *
Uninec, Reczicki ujezd, *
Uperewiczi, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *
Urwedz, derewnja, fołwark, Słucki ujezd, *, *
Ureczje / Urżecz, imenije, Bobrujski ujezd, *
Usowo, Słucki ujezd, *
Usocha, okolica, urocziszcze, Igumenski ujezd, *, *, *, *, *, *, *
Usochi, Borisowski ujezd, *
Ussa, imenije, Minski ujezd, *
Ussa, reka, *, *, *, *
Ussa-Nowosady, imenije, Minski ujezd, *
Usterchi, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Ustojłowo, imenije, Bobrujski ujezd, *
Ustrone, Słucki ujezd, *
Ustrony, fołwark, Borisowski ujezd, *, *, *, *
Ustron, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Ustron, Minski ujezd, *
Usturje, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Ustje, Borisowski ujezd, *
Ustje, okolica, Igumenski ujezd, *
Ustje, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Usjażi, derewnja, Minski ujezd, *, *
Utecha, Bobrujski ujezd, *
Utechi / Ucecha, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *, *
Uteszin / Utiszina, okolica, Igumenski ujezd, *
Uchwał, Borisowski ujezd, *
Ucecha, fołwark, Borisowski ujezd, *
Ucynka, Minski ujezd, *
Usza, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Usza, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Usza, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *
Uszałowiczi, imenije, Słucki ujezd, *
Fazyn, ferma, Igumenski ujezd, *
Fanipoł, imenije, Minski ujezd, *, *
Fara, ili Szantarowszczizna, zastenok, Słucki ujezd, *
Fastowiczi / Chwostowiczi, Bobrujski ujezd, *, *
Faszczowka, Bobrujski ujezd, *
Fedora, fołwark, Pinski ujezd, *
Fedorka, derewnja, Borisowski ujezd, *, *
Fjodorowka, Słucki ujezd, *
Fedjuki, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Feliksowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Felin, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Felisin, fołwark, Reczicki ujezd, *
Felicijanowo, Igumenski ujezd, *
Felicijanowo, Reczicki ujezd, *
Felicijanowo, fołwark, Minski ujezd, *
Ferberkowo, Słucki ujezd, *
Fizinki, Reczicki ujezd, *
Filipkowiczi, Bobrujski ujezd, *
Filipowiczi, zastenok, Minski ujezd, *
Filipowiczi, Słucki ujezd, *
Filipowo, Borisowski ujezd, *
Filippowiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Filipcze, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Fłorentinowo, ili Buda, Bobrujski ujezd, *
Fłorianowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Fomin Rog, chutor, Bobrujski ujezd, *, *
Fortuny, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Franopoł, Pinski ujezd, *
Franciszkanskaja, uł., g. Minsk, *
Franciszkowo, fołwark, Minski ujezd, *
Franclin / Franulin, Igumenski ujezd, *
Francuzskaja Grebłja, okolica, Igumenski ujezd, *
Fribesowo, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Furmany, Pinski ujezd, *
Chałeckowszczina, fołwark, Minski ujezd, *, *
Chalinok, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Charitonowo, imenije, Minski ujezd, *
Chatapczeskij Bor, Borisowski ujezd, *
Chatucza, Reczicki ujezd, *
Chwedzjuki, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Chwedora, fołwark, Pinski ujezd, *
Chwojna-Łjubasziszki, imenije, Kowenskaja gub., *
Chworosna, Pinski ujezd, *
Chełmowka, Borisowski ujezd, *
Chidra, derewnja, Igumenski ujezd, *
Chidry, Borisowski ujezd, *
Chimirce, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Chmariszki, imenije, Minski ujezd, *
Chmełewka, derewnja, zastenok, imenije, Minski ujezd, *, *
Chmełewszczizna, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Chmełniki, imenije, Pinski ujezd, *, *
Chobno, Reczicki ujezd, *, *
Chodasowo, derewnja, Minski ujezd, *
Chodorki / Chodarki, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Chodorowszczizna, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Chojniki, imenije, mesteczko, Reczicki ujezd, *, *
Chojniki, fołwark, Igumenski ujezd, *
Chojno, derewnja, Mozyrski ujezd, *
Chojno, Pinski ujezd, *
Chołma, Minski ujezd, *
Chołmecz, mesteczko, Reczicki ujezd, *
Chołmowka, derewnja, Borisowski ujezd, *
Chołodniki, derewnja, Reczicki ujezd, *
Chołożin, derewnja, Pinski ujezd, *
Chołożin, Pinski ujezd, *
Chołopeniczi, Bobrujski ujezd, *, *
Chołopeniczi, Borisowski ujezd, *
Chołuj, imenije, Igumenski ujezd, *
Chołchołcy, derewnja, Borisowski ujezd, *
Chołjawa, Słucki ujezd, *
Chołjawszczina, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *, *
Chominka, Słucki ujezd, *
Chomiczki, imenije, fołwark, Mozyrski ujezd, *, *
Chorowat, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Choromcy, Bobrujski ujezd, *
Choromycki, derewnja, Igumenski ujezd, *
Choronew, Reczicki ujezd, *
Chorosowszczina, imenije, fołwark, Słucki ujezd, *, *, *
Chorostow, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Choroszewka, Słucki ujezd, *
Choroszkewiczi, derewnja, Mozyrski ujezd, *
Chorużi, derewnja, Minski ujezd, *
Chorunżewskoje Darewo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Chorunżicy, imenije, Borisowski ujezd, *, *, *
Chotajewiczi, Borisowski ujezd, *
Choteżino, derewnja, Minski ujezd, *
Chotłjany, imenije, Igumenski ujezd, *
Chotowo, imenije, Minski ujezd, *, *
Chotyniczi, Pinski ujezd, *, *
Chocun, Pinski ujezd, *
Chocjuchowo, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Choczen, Bobrujski ujezd, *, *
Chrakowiczi, Reczicki ujezd, *, *
Chrałowszczizna, imenije, Minski ujezd, *
Chranowo, imenije, Słucki ujezd, *
Chrapin, imenije, Pinski ujezd, *, *
Chrenowo, derewnja, Słucki ujezd, *
Chripkowo, imenije, fołwark, Słucki ujezd, *, *, *
Chrołowszczina, imenije, Minski ujezd, *, *
Chrołczicy, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Chsawerin, fołwark, Słucki ujezd, *
Chutorow, imenije, Igumenski ujezd, *
Carewo, Igumenski ujezd, *
Carowcy, derewnja, Słucki ujezd, *
Cwiła, chutor, Słucki ujezd, *
Cwirki, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Cegełnja, Słucki ujezd, *
Cegełnja, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Cegełnja, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Cediłka, urocziszcze, Reczicki ujezd, *
Cezarow Igumenski ujezd, *
Cełewiczi, imenije, Słucki ujezd, *
Cełjakow, imenije, urocziszcze, Igumenski ujezd, *, *, *, *, *
Cełjanka, Igumenski ujezd, *
Ceperka, Słucki ujezd, *
Cepłen, imenije, Igumenski ujezd, *
Cepliwoda, imenije, fołwark, Nowogrudski ujezd, *, *
Cepra, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Cepra, fołwark, Słucki ujezd, *
Cerebut, imenije, Bobrujski ujezd, *
Cerebuty, imenije, Igumenski ujezd, *
Cechanowszczizna, derewnja, Minski ujezd, *
Cechowo, fołwark, Słucki ujezd, *
Cecerowec / Cecerowka, imenije, fołwark, Słucki ujezd, *, *, *
Ceszewłja, Nowogrudski ujezd, *
Ceszkow / Cemkow, imenije, Igumenski ujezd, *
Cimochowszczina, fołwark, Bobrujski ujezd, *
Cinewiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Ciołkowiczi, Pinski ujezd, *
Citwa, imenije, Igumenski ujezd, *
Citowka, reka, *
Cichobutka, imenije, Słucki ujezd, *, *
Cmen, Pinski ujezd, *
Cna, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Cna, zastenok, seło, fołwark, Borisowski ujezd, *, *, *
Cna, Pinski ujezd, *
Cna, fołwark, Borisowski ujezd, *
Cnjanka, zastenok, Minski ujezd, *
Cygany, derewnja, Słucki ujezd, *
Cyrin, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Cyr, imenije, Pinski ujezd, *
Cjagełnja, derewnja, Igumenski ujezd, *
Czabusy, Bobrujski ujezd, *
Czajmodan, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Czajczicy, fołwark, Słucki ujezd, *, *, *
Czanowiczi, imenije, Słucki ujezd, *, *, *, *, *
Czanowszczina, fołwark, Słucki ujezd, *
Czaplicy, imenije, Słucki ujezd, *
Czapłja, derewnja, Minski ujezd, *
Czapłja, derewnja, Pinski ujezd, *
Czapowino, zastenok, Słucki ujezd, *
Czapowiczi, imenije, Słucki ujezd, *
Czarneckije, Słucki ujezd, *
Czarnogubow, Słucki ujezd, *
Czaczkow, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *, *, *, *, *
Czasza, derewnja, Słucki ujezd, *, *
Czebotari, fołwark, Borisowski ujezd, *, *, *
Czełepowo, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Czełonec, derewnja, Mozyrski ujezd, *
Czełjuszczewiczi, ili Starina, Mozyrski ujezd, *
Czełjuszczewiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *, *
Czembrowok, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Czemerin, derewnja, Pinski ujezd, *
Czemkow, imenije, Reczicki ujezd, *, *, *
Czepeli, Słucki ujezd, *
Czepełnja, urocziszcze, Minski ujezd, *
Czepowszczina, fołwark, Słucki ujezd, *
Czepczin, Reczicki ujezd, *
Czerwiszczi, Pinski ujezd, *
Czerwonyj Dwor, imenije, Minski ujezd, *
Czerganowka, urocziszcze, Minski ujezd, *
Czerewaszi, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Czeremesznik, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Czeremok, Minski ujezd, *
Czerkasy, imenije, Minski ujezd, *
Czjornaja Zemłja, Reczicki ujezd, *
Czernaja Łoza, Borisowski ujezd, *
Czernew, derewnja, Reczicki ujezd, *
Czernewiczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Czernewiczi, Pinski ujezd, *
Czernikowszczina, imenije, Minski ujezd, *
Czernino, imenije, Bobrujski ujezd, *
Czernichow, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Czernica, derewnja, imenije, fołwark, Borisowski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Czernicy, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Czernowa / Czernowaja Rudnja, Igumenski ujezd, *
Czernowo, Pinski ujezd, *
Czernowszczina, derewnja, Reczicki ujezd, *
Czernogradije, derewnja, Igumenski ujezd, *
Czernołeski, zastenok, Minski ujezd, *
Czerno-Łuże, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Czernołuczje, derewnja, Borisowski ujezd, *
Czernoruczje, Borisowski ujezd, *
Czjornyj Brod, okolica, Igumenski ujezd, *, *, *
Czjornyj Pribok, Pinski ujezd, *
Czernyszi, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Czernjawszczina, derewnja, Minski ujezd, *
Czertow Stan, Igumenski ujezd, *
Czesławowo, Igumenski ujezd, *
Czechowszczizna, imenije, Minski ujezd, *
Czeczin, Minski ujezd, *
Czeszkow, Reczicki ujezd, *
Czeszniki, imenije, Igumenski ujezd, *
Czeszow, imenije, Reczicki ujezd, *
Czigirinka, fołwark, Igumenski ujezd, *
Cziżewiczi, Słucki ujezd, *
Cziżowka, zastenok, Minski ujezd, *, *
Cziki, fołwark, Minski ujezd, *
Czikołowiczi, fołwark, Reczicki ujezd, *
Czirkowszczina, Słucki ujezd, *
Czirnikow-Rog, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Czistaja Łuża, imenije, Mozyrski ujezd, *, *, *
Czmełewiczi, imenije, Borisowski ujezd, *
Czombrow, fołwark, Nowogrudski ujezd, *
Czombruwok, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Czudin, imenije, Słucki ujezd, *, *
Czupaki, zastenok, urocziszcze, Słucki ujezd, *, *
Czupri, Borisowski ujezd, *
Czuriłowiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Czuchowa, derewnja, Pinski ujezd, *
Czuczany, derewnja, Minski ujezd, *, *, *
Czuczewiczi, imenije, Mozyrski ujezd, *
Szabany, derewnja, Minski ujezd, *, *, *
Szabany, chut, Igumenski ujezd, *
Szabunewszczina, Minski ujezd, *
Szabuni, imenije, chutor, Igumenski ujezd, *, *, *
Szabunki, zastenok, Słucki ujezd, *
Szałaszi, Borisowski ujezd, *
Szałuchowszczizna, fołwark, Igumenski ujezd, *
Szałwiły, fołwark, Minski ujezd, *
Szamowka, fołwark, Borisowski ujezd, *, *
Szamonowki, imenije, Borisowski ujezd, *
Szarajewszczina, Bobrujski ujezd, *, *
Szarajewszczina, Borisowski ujezd, *
Szarkowszczizna, Mozyrski ujezd, *
Szaromysł / Szaryja Mysli, imenije, Igumenski ujezd, *
Szatiłki, Bobrujski ujezd, *
Szatiły, derewnja, Minski ujezd, *
Szack, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Szack, urocziszcze, Minski ujezd, *
Szackaja Łipka, zastenok, Nowogrudski ujezd, *
Szaszki, derewnja, Słucki ujezd, *
Szaszkowo, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Szwabowszczina, derewnja, Minski ujezd, *
Szwedy, derewnja, Słucki ujezd, *
Szejpiczi, zastenok, Minski ujezd, *
Szełegi, derewnja, Igumenski ujezd, *
Szemency, imenije, Borisowski ujezd, *
Szepeli, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Szepiłowka, reka, Minski ujezd, *
Szerejki, imenije, Reczicki ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *
Szerepiczi, derewnja, Reczicki ujezd, *
Szerszuny, imenije, Wiłejski ujezd, Wiłenskaja gub., *
Szestisnopy, derewnja, Igumenski ujezd, *
Sziiczi, imenije, fołwark, Reczicki ujezd, *, *
Szilincy, imenije, fołwark, Borisowski ujezd, *, *, *
Sziłogory, imenije, Borisowski ujezd, *, *
Szimkowo, derewnja, Minski ujezd, *
Szipowka, urocziszcze, Nowogrudski ujezd, *
Szipjany, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Szirokoje Bołoto, ili
Pogułjanka, Minski ujezd, *, *
Sziszickaja łesnaja dacza, Słucki ujezd, *
Sziszki, Słucki ujezd, *
Szija, urocziszcze, Słucki ujezd, *
Szkawiłowka, derewnja, Igumenski ujezd, *
Szkłjancy, Borisowski ujezd, *, *, *
Szkowa, Bobrujski ujezd, *
Szkuraty, imenije, Reczicki ujezd, *
Szłapan, ili Obyszcze, Pinski ujezd, *, *, *
Szłjachetskaja Guba, urocziszcze, Borisowski ujezd, *
Szołkowiczi, fołwark, Reczicki ujezd, *
Szontarewszczina, zastenok, Słucki ujezd, *
Szostaki, imenije, fołwark, Słucki ujezd, *, *
Szostaczki, Słucki ujezd, *
Szpaki, derewnja, Minski ujezd, *
Szpakowszczina, fołwark, Minski ujezd, *
Szpiłki, derewnja, fołwark, Minski ujezd, *, *
Szubiczy, imenije, Prużanski ujezd, Grodnenskaja gub., *
Szubniki, Minski ujezd, *
Szułjaki, zastenok, Słucki ujezd, *, *, *
Szumowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Szumszczina, derewnja, Minski ujezd, *
Szunewka, derewnja, Borisowski ujezd, *
Szczapowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Szczatkow, Bobrujski ujezd, *
Szczedrin, Bobrujski ujezd, *
Szczedrowszczina, zastenok, Minski ujezd, *
Szczeki, imenije, Minski ujezd, *
Szczepki, derewnja, Minski ujezd, *
Szczepowszczina, Słucki ujezd, *, *
Szczerbiny, derewnja, Minski ujezd, *, *
Szczigełszczizna, imenije, Minski ujezd, *
Szczitkowiczi, imenije, Igumenski ujezd, *
Szczitomerżicy, derewnja, imenije, Minski ujezd, *, *
Szczonowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Szczorsy, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *, *
Szczury, derewnja, Minski ujezd, *
Edwardowo, Borisowski ujezd, *
Ejnarowiczi, derewnja, Borisowski ujezd, *
Ejsmonty, imenije, Borisowski ujezd, *
Emełjanowiczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Epimachi, derewnja, Minski ujezd, *
Ernestowszczina, Minski ujezd, *
Juzefin, imenije, Mozyrski ujezd, *
Juzefin, Pinski ujezd, *
Juzefowka, imenije, Mozyrski ujezd, *, *, *
Juzefowka, imenije, Reczicki ujezd, *
Juzefowo, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Juzefowo, imenije, Minski ujezd, *, *, *, *
Juzefowo, imenije, Reczicki ujezd, *
Juzefowo, Słucki ujezd, *
Juzefowszczizna, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Juzef-Połe / Juzefpoł, Bobrujski ujezd, *, *, *
Julijanowo, ili Trembin, Borisowski ujezd, *, *, *
Jułjanpoł, Igumenski ujezd, *
Juniszcze, okolica, Bobrujski ujezd, *, *, *
Juniszcze, Pinski ujezd, *
Juncewszczina, Minski ujezd, *
Jurewiczi, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Jurewiczi, imenije, Reczicki ujezd, *, *
Jurżiszki, Minski ujezd, *
Juriłowo, derewnja, Borisowski ujezd, *
Jurkewiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Jurkewiczi, Mozyrski ujezd, *
Jurkowiczi / Jurkewiczi, imenije, Bobrujski ujezd, *
Jurowszczina, imenije, Borisowski ujezd, *
Jurjewo, seło, Borisowski ujezd, *
Jurjewskaja, uł., g. Minsk, *, *
Justinowo, fołwark, Słucki ujezd, *
Justin-Poł, imenije, Minski ujezd, *
Juchnowiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Juchnowka, derewnja, Borisowski ujezd, *
Juchnowszczina, Borisowski ujezd, *
Jucki, ili Teklinpoł, Minski ujezd, *
Juszkewiczi, derewnja, Nowogrudski ujezd, *, *
Jabłonowszczina, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Jawidowszczina, derewnja, Borisowski ujezd, *
Jaworowszczina, Igumenski ujezd, *, *, *
Jawtory, imenije, Minski ujezd, *
Jagodka, fołwark, Igumenski ujezd, *
Jadlinowo, ili Strugi, Minski ujezd, *
Jazwin, Bobrujski ujezd, *, *
Jazwin, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Jazwinka, Pinski ujezd, *
Jazwiny, zastenok, fołwark, Słucki ujezd, *, *, *, *
Jazwiny, fołwark, Igumenski ujezd, *
Jazowin, derewnja, Słucki ujezd, *
Jazyn, derewnja, Bobrujski ujezd, *
Jakimowiczi, zastenok, imenije, Reczicki ujezd, *, *, *
Jakimowka, imenije, Minski ujezd, *
Jakimowskaja Słoboda, imenije, Reczicki ujezd, *
Jakowica / Jałowica, Borisowski ujezd, *
Jakubowiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Jakubowiczi, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Jakuty, derewnja, Minski ujezd, *
Jakszicy, zastenok, Słucki ujezd, *
Jakszicy, imenije, Igumenski ujezd, *, *, *, *, *
Jałowik, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *
Jaminsk, imenije, zastenok, Bobrujski ujezd, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Jaminy, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Jamiszcze, urocziszcze, Mozyrski ujezd, *
Jamnoje, Igumenski ujezd, *
Jamnoje, Pinski ujezd, *
Jampoł, imenije, Słucki ujezd, *
Jamy, urocziszcze, Pinski ujezd, *
Janin, Bobrujski ujezd, *
Janki , ili Poreczje, Bobrujski ujezd, *
Janki, Bor.u, *
Janko-Gnezdiłowo, imenije, Borisowski ujezd, *
Jannuarewo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Janow, ili Radum, Bobrujski ujezd, *
Janow, imenije, Bobrujski ujezd, *
Janowił, ili Boł. Pupki, Borisowski ujezd, *
Janowiczi, zastenok, Minski ujezd, *
Janowiczi, imenije, Słucki ujezd, *, *
Janowka, Reczicki ujezd, *
Janowka, fołwark, Igumenski ujezd, *, *
Janowo, Borisowski ujezd, *, *
Janowo, ili Łjubcza, Borisowski ujezd, *
Janowo, ili Cna, fołwark, Borisowski ujezd, *
Janowo, imenije, Minski ujezd, *
Janowo, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Janowo, imenije, fołwark, Igumenski ujezd, *, *
Janowo, Mozyrski ujezd, *
Janowo, fołwark, Bobrujski ujezd, *, *, *
Janowszczina, Słucki ujezd, *
Janpoł, mesteczko, Igumenski ujezd, *
Januszewo, Borisowski ujezd, *
Januszkewiczi, derewnja, Minski ujezd, *
Januszki, Minski ujezd, *
Januszkowiczi, Borisowski ujezd, *
Jarkowo, imenije, Minski ujezd, *, *, *
Jaroszewo, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *, *
Jaroszicy, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Jaruga, derewnja, Nowogrudski ujezd, *
Jasewszczina, imenije, Borisowski ujezd, *
Jasewszczina, fołwark, Minski ujezd, *
Jasełda, reka, *
Jasenec, Nowogrudski ujezd, *
Jasen, imenije, Igumenski ujezd, *, *
Jasen, imenije, urocziszcze, Bobrujski ujezd, *, *, *
Jasin, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Jaskewiczi / Jeskowiczi, zastenok, Igumenski ujezd, *
Jaskinka, Bobrujski ujezd, *, *
Jaskowiczi, derewnja, imenije, Słucki ujezd, *
Jasnaja Gora, Borisowski ujezd, *
Jasnowka, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Jasnogorka, derewnja, Borisowski ujezd, *
Jasnyj Łes, Bobrujski ujezd, *
Jasowka, urocziszcze, Igumenski ujezd, *
Jastrżembł, imenije, Nowogrudski ujezd, *, *
Jaskewiczi, seło, Słucki ujezd, *
Jaskowiczi, imenije, Słucki ujezd, *
Jatra, imenije, Nowogrudski ujezd, *
Jacewszczina, imenije, fołwark, Minski ujezd, *, *, *
Jacewszczina, fołwark, Borisowski ujezd, *
Jaczewo, Słucki ujezd, *
Jaczenka, imenije, Minski ujezd, *, *
Jaczenka, seło, Igumenski ujezd, *, *
Jacznoje, urocziszcze, Igumenski ujezd, *

Imennoj ukazateł

Abakanowicz, *
Abezgauz, *
Abiszewa, *
Abłamowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Abmetko, *
Abragimowicz, *, *
Abrażewicz, *
Abramenka, *
Abramow, *
Abramowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Abramowski, *, *, *, *, *, *
Abraszmowicz, *
Awgustowski, *
Awdejewa, *
Awinowicki, *
Awramow, *
Agarkow, *, *
Agejewicz, *
Agrałowicz, *
Adamow, *
Adamowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Adaszkewicz, *
Adaszczik, *
Aduckewicz, *
Ażgirej, *
Azarkewicz, *
Azarowa, *
Ajzełman, *
Ajzenberg, *, *, *
Ajzensztat, *, *, *, *, *
Aksjuticz, *
Akulik, *
Ałeksandrow, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Ałeksandrowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Ałeksejew, *, *
Alimow, *
Ałmazow, *
Ałperowicz, *
Ałftan fon, *, *
Ałchimowicz, *, *
Ambraszkewicz, *
Ambrożewicz, *, *
Ambrosow, *
Ambroszkewicz, *
Ambruszkewicz, *, *
Amejczik, *
Amełjanow, *
Ammon, *
Ananjewa, *
Andżejkowicz, *
Andracki, *
Andrejew, *, *, *, *, *, *, *
Andrejewskaja, *, *
Andrejewski, *, *, *
Andrejczik, *
Andrżejewski, *
Andrżejkowicz, *, *
Andrianow, *
Androsik, *, *
Andrusewicz, *, *, *, *
Andruszkewicz, *, *, *, *
Aneksztejn, *
Aniłowicz, *, *
Anisimow, *
Anisowicz, *
Aniferow, *
Anichwer, *
Aniszczenko, *
Annenkowa, *, *
Annenski, *
Anosik, *
Ansełewski, *
Ansełm, *
Ansiłewski, *
Anti, *
Antonewicz, *
Antonenko, *
Antonow, *, *, *, *, *
Antonowicz, *, *, *, *
Antoszewski, *
Antropowa, *
Antuszewicz, *
Anuszkewicz, *
Ancuta / Ancuto, *, *, *
Apołoski, *
Apraksin, *
Aprek, *
Aramowicz, *, *, *, *, *
Arbenewa, *
Arendt, *, *, *
Arnołdi, *, *
Aronowa, *
Arons, *, *
Aroson, *
Artjomow, *
Artemjew, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Artiszewskij / Arciszewski, *, *, *, *, *, *, *, *
Artjuszenko, *
Archangełskaja, *
Archipenko, *
Arcimowicz, *, *
Arcitowski, *
Asinowicz, *
Asmaczkina, *
Astrachan, *
Atrochimowicz, *
Afanasjew, *, *
Achmatowa, *
Achremenko, *
Achremowicz, *
Acecki, *
Aszijczik, *
Aszkenazi, *, *
Aszpiz, *
Aszurkow, *, *, *
Babanski, *
Babicki, *, *, *
Babicz, *, *, *
Babukowa, *
Bagłej, *
Bagricewicz, *, *
Bagrowa, *
Badewski, *
Baden, *
Badendorf, *
Bajewski, *
Bajeszko, *
Bażanow, *
Bażenowa, *, *
Bazarewski, *, *, *, *, *, *, *, *
Bazyłjuk, *
Bajdak, *
Bajdan, *
Bajraszewski, *
Bajritewski, *
Bakej, *
Baket, *
Bakinowski, *, *, *
Bakinski, *
Bako, *
Bakun, *, *
Bakunenko, *, *
Bałwanowicz, *, *
Bałewicz, *
Balicki, *
Bałcewicz, *
Bałczunas, *
Bampi, *
Banasewicz, *
Banko, *
Bantłe, *, *, *
Ban, *
Bankowski, *
Baran, *, *
Barankow, *
Baranow, *, *
Baranowicz, *, *, *, *, *, *
Baranowskaja, *, *, *, *
Baranowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Barancewicz, *, *, *, *, *
Barasz, *
Barbaszewicz, *, *, *, *, *, *
Barzakowski, *
Barkowski, *
Barsuk, *, *
Barsukow, *
Bartaszewicz, *
Bartełs, *, *
Bartosz, *
Bartoszewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Barszczewski, *
Basmandżi, *
Batura, *, *
Baturżicki, *
Baturin, *
Bachanowicz, *
Bachman, *
Baczarskaja, *
Bacziżmałski, *
Baszinski, *
Baszkirow, *, *
Beganski, *
Begun, *, *
Bedik, *, *, *, *, *, *
Bedikow, *
Bedrowicz, *
Bedrjago, *
Bezdiżski, *
Bezmen, *
Bezobrazow, *, *
Bezprozwannyj, *
Bezruczko, *
Bejlikman, *
Bejlin, *, *
Bejter, *
Bejszer, *, *, *, *
Bekasow, *, *
Bekerow, *
Bełdowskaja, *
Bełewicz, *, *
Bełecki, *
Belikowicz, *, *, *, *
Belina-Belinowicz, *
Belinowicz, *, *, *, *, *, *
Belinski, *
Beliczowski, *
Bełko, *
Bełobłocki, *
Bełobocki, *
Bełowa, *
Bełoweskaja, *
Bełogorski, *
Bełozerski, *
Bełozorowicz, *
Bełokurski, *
Bełopetrowicz, *
Bełostocki, *
Bełous, *
Bełousow, *
Beługa, *
Bełgard, *
Bełkewicz, *
Bełski, *, *, *, *, *, *
Bełjawski, *, *, *
Bełjaew, *, *, *, *, *, *
Bełjak, *
Bełjakow, *
Bełjacherowicz, *
Bełjasz, *
Bendetowicz, *
Bendz, *
Benediktowicz, *
Benecki, *
Benzeman, *
Benkłewski, *, *
Benko, *, *
Benkowski, *, *
Bergeł, *, *
Berezowski, *, *, *
Berezun, *, *, *
Berensztejn, *, *, *
Beresnewicz, *, *, *, *, *, *, *
Beresten, *
Berkłund, *, *
Berkowicz, *
Berlin, *
Berman, *, *
Bernatowicz, *
Bernacki, *
Bernert, *
Bernikowicz, *
Bernowicz, *, *, *, *
Bernsztejn, *
Berchan, *
Bercowski, *, *
Besman, *, *
Betka, *
Bechlij de-, *
Bżezinskaja, *
Bżezowski, *
Bibikow, *, *, *, *, *
Bibinow, *, *, *
Bibko, *
Biderman, *, *
Biłdzjukewicz, *, *, *
Biłdinowa, *, *
Biłman, *
Birułczik, *
Birułja, *, *, *, *, *, *
Birjukowicz, *, *, *, *
Birjutowicz, *
Biskupski, *
Bitner-Bernowicz-Kłewert, *
Bitus, *
Bitjutka / Bicjutka, *, *
Biszłjager, *
Bijuc, *
Błagoweszczenski, *, *, *
Błagowo, *
Błażewicz, *
Błaszkowa, *
Blinow, *
Błok, *, *, *, *
Błociszewski, *
Błocki, *
Błoszczinski, *, *, *
Błjum, *, *
Bobaryka, *
Bobarykin, *
Bobko, *, *
Bobołewicz, *
Bobr, *, *, *, *
Bobrowicz, *, *, *
Bobrowski, *, *, *
Bogatko, *
Bogatyrjow, *
Bogatyrewicz, *
Bogdan, *
Bogdanowa, *
Bogdanowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Bogdanski, *, *, *
Bogdanczuk, *
Bogdaszewski, *, *, *, *, *
Bogin, *
Bogorodski, *
Bogumiłło, *, *
Bogusławski, *, *, *
Bogucki, *, *, *
Bogusz, *, *
Boguszewicz, *, *, *
Boguszewski, *, *, *
Bogusz-Sziszko, *
Bojemski, *
Bożiczko, *, *
Bożok, *
Bok fon, *
Bokun, *, *
Boksza, *
Boksztanski, *
Bołwanowicz, *
Bołewski, *
Bołesławow, *
Bołożinski, *
Bołonin, *
Bołotow, *
Bołtuc / Bołtuc, *, *, *, *
Bołszow, *
Bondarewa, *
Bondarewicz, *
Bondarenko, *
Bondarenkow, *
Bondarik, *
Bondarczuk, *
Bondar, *, *, *
Bondzkewicz, *
Bondorowski, *
Bonczewskaja, *, *, *, *, *
Bonczewski, *, *
Boncz-Osmołowski, *, *
Bor, *
Bordziłowskaja, *
Bordzynski, *
Borejko, *, *, *
Borzakowski, *
Borzdynski, *, *
Borzenko, *, *
Borzobogatow, *
Borzobogatyj, *, *
Borisewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Borisow, *
Boriczewski, *, *
Borkowski, *, *, *, *, *
Borkun, *
Borowik, *, *, *, *
Borowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Borodzicz, *, *, *, *, *, *
Borsek, *
Borsuk, *, *, *
Borsukowa, *
Bortkewicz, *
Bortnewicz, *
Bortnik, *, *, *, *
Bortnikow, *
Bortnowski, *, *, *, *, *
Borut, *
Boruchowicz, *
Borszczewski, *
Bosałygo, *, *
Botwinnik, *
Botjan, *
Bochan, *
Bochwic, *, *, *, *
Bochwickaja, *
Bochenskaja, *
Boczkowski, *
Bojarski, *, *, *
Brawyj, *
Braga, *
Bradke fon, *, *, *
Braże, *
Brakar, *
Branowickaja, *
Bratkowski, *
Bratczik, *
Braude, *, *, *, *, *, *, *
Braun, *
Bregman, *, *, *, *, *
Bredizin, *
Breze, *
Brenert, *, *
Breszczinski, *
Brżazowskaja, *
Brżezinski, *
Brżezicki, *, *, *
Brżezowski, *, *, *, *
Brżestowski, *
Brżozowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Brijen-de-Łassi, *
Briłewski, *, *, *, *, *
Brinberg, *
Bringauz, *
Brink, *
Brinkewicz, *
Briczkowski, *
Brnostowskaja, *
Browka, *
Brodeckaja, *
Brodowicz, *, *
Brodowski, *
Brozin, *, *
Bronec, *
Bronicowa, *, *, *, *
Bronowicki, *, *, *, *
Bronowski, *, *, *
Bronko, *
Brouda, *
Broude, *, *
Brochocki, *, *, *, *
Brut, *
Brucki, *, *
Bruckij-Stempkowski, *
Bugrimow, *
Budagowski, *, *
Budaj, *, *
Budzinski, *, *, *
Budzicki, *
Budzjanowski, *
Budkewicz, *, *
Budkowski, *, *
Budnikow, *, *
Bujewski, *, *
Bużanowski, *
Bużinski, *
Buzanowski, *
Buzuk, *
Bujwid, *, *, *
Bujnewicz, *
Bujnicki, *, *, *, *, *
Bukato, *
Bukatowa, *
Bukatyj, *
Bukin, *
Buko, *
Bukowskaja, *, *
Bukowski, *
Buktorowicz, *
Buławko, *
Bułaj, *
Bułat, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Bułatow, *
Bułgak, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Bułgak-Fłor, *
Bułgarin, *
Bułgarinowa, *
Bułyszkin, *
Bunge, *, *, *, *, *, *, *
Buraczewski, *
Burda, *
Burdzejko, *
Burdziłowski, *
Burenki, *
Burżinski, *, *
Buri, *
Burowa, *
Burcew, *, *
Buseł, *, *, *, *, *, *
Buseł, *, *
Butwiłło, *
Butwiłowski, *, *, *, *
But-Gusaim, *
Butenjow, *, *
Butkewicz, *, *, *
Butłer, *, *
Butrimowicz, *, *
Bucharin, *, *, *
Buchman, *, *, *
Buchowecki, *, *
Buchowicki, *
Bucewicz, *, *, *
Buczeł, *
Buczinski, *
Busz, *, *
Buszkewicz, *
Buszma, *
Bujakowski, *
Bujanowskaja, *, *
Bujanowski, *, *, *, *
Bykow, *, *
Bykowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Byłewski, *
Bylina, *, *
Bylinkewicz, *
Bylino, *, *
Byłczinski, *
Bychowec, *, *
Bychowski, *
Byczkow, *
Byczkowski, *
Byczok, *, *
Bjerkłund, *
Bełli, *
Bjałoweckaja, *
Bjałynickij-Birułja, *, *
Wabiszczewicz, *, *, *
Wabiszczewicz-Płotnicki, *, *
Wagner, *, *, *, *, *
Wadiłło, *
Ważawski, *
Wajngort, *
Wajner, *, *
Wajnsztejn, *
Wajsbun-Potulicki, *
Wakatinski, *
Wakułski, *
Walickaja, *, *, *
Walicki, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Wałkewicz, *
Wałknowski, *
Wałkowicz, *
Wałter, *, *
Wałfson, *
Wałczewski, *
Wałjużenec, *
Wałjużinicz, *, *
Wanin, *
Wankewicz, *, *, *, *
Wankowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Warnawin, *
Warszawski, *
Wasiłewicz, *
Wasiłewskaja, *, *, *, *
Wasiłewskaja-Sacharowa, *
Wasiłewski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Wasiłjew, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Wassinski, *
Wasko, *
Waskow, *
Wasjukewicz, *
Wachajew, *
Wachomczik, *
Wachramejew, *, *
Wacura, *
Waszinski, *
Waszkewicz, *, *, *
Waszcziłko, *
Weweł, *
Wejntał, *
Wejsbrem, *, *, *, *, *
Wejsengof, *
Wejtko, *
Wejsztord, *
Weksłer, *, *
Wełent, *
Wełenczukewicz, *
Wełesnicki, *
Weliki, *, *, *
Weliczkewicz, *, *, *, *, *, *, *
Weliczko, *, *, *
Wełling, *
Wengrżinowski, *
Wendłjand fon, *
Wendorf, *, *
Wenediktow, *, *
Wenckewicz, *
Wencławowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Weraksa, *
Werbiło, *
Werbicki, *, *
Werebej, *
Werjowkin-Szełjuta, *, *
Weremecki, *
Werenicz, *, *, *
Werenicz-Stachowski, *, *
Werenko / Werenko, *, *, *, *, *, *, *, *
Werenski, *
Wereszczako, *, *, *, *, *, *, *
Wereszczik, *
Wereszczinski, *
Werżbickaja, *, *
Werżbicki, *, *, *, *, *, *, *
Werżbowskaja, *, *
Werżbowski, *, *
Werżbołowicz, *, *, *
Werżbołowski, *
Werżejski, *, *
Weriga / Werigo, *, *, *, *, *, *, *
Werigo-Darewski, *, *
Werneke fon, *
Werner, *, *
Wernikowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Wersockaja, *
Wersocki, *
Wercinskaja, *
Wesełowski, *, *, *
Wessołowski, *
Westerman, *
Wetdorf, *
Weczer, *, *, *, *, *, *, *
Weczerewicz, *
Weczołkowskaja, *
Wiwkin, *
Wigdorczik, *, *, *, *, *, *
Widackaja, *
Wizgerd, *, *
Wikarski, *
Wikowskaja, *
Wiktorow, *
Wiłenski, *, *
Wiłenczik, *
Wiłbik, *
Wiłkin, *
Wiłkoneckaja, *
Wiłnewczic, *
Wiłson, *
Wiłtowski, *
Wiłcewicz, *
Wiłczinski, *, *
Wiłjamowski, *, *, *, *, *, *, *
Winarski, *
Winer, *
Wincza, *, *, *, *
Winjarski, *, *
Wirion, *
Wirisz, *
Wirnisz, *
Wirpsza, *, *, *
Wisnewski, *, *
Witwinski, *
Witkewicz, *, *, *, *
Witkind, *
Witko, *
Witkowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Witowicz, *, *
Witorski, *, *, *, *
Wittgensztejn, *, *, * - *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Witte, *
Witte de, *
Wichman, *
Wicura, *
Wisznewskaja, *, *
Wisznewski, *, *, *, *, *, *, *, *
Wiszczinski, *, *
Władimirowa, *
Władkowicz, *
Władyka, *
Własow, *, *
Właszczik, *
Wobe, *
Wowczok, *
Wododzko, *
Wojewoda, *
Wojewodski, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Wojna / Wojno, *, *, *, *, *, *, *, *
Wojniłowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Wojnin, *
Wojnitowicz, *
Wojnicki, *, *, *, *
Wojnicz, *, *, *, *, *
Wojsjata, *
Wojtkewicz, *, *, *
Wojtko, *
Wojtkowskaja, *
Wojtowicz, *
Wojcechowicz, *, *, *
Wojcechowskaja, *
Wojcechowski, *, *, *, *, *, *, *, *
Wojcik, *
Wojszwiłło, *
Wołk, *, *, *, *, *, *
Wołk-Łanewski, *
Wołk-Łewonowicz, *, *, *, *
Wołk-Łeonowicz, *
Wołkowicz, *
Wołkonski, *, *
Wołłowicz, *, *, *, *, *
Wołman, *
Wołowski, *
Wołodzko, *, *, *, *
Wołodkewicz, *, *, *
Wołodkowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Wołodko, *
Wołodko-Zabłockaja, *
Wołożinec, *
Wołonczic, *
Wołosewicz, *, *, *
Wołosecki, *
Wołosjuk, *
Wołotowicz, *
Wołotowski, *, *
Wołczaninow, *, *
Wołczek, *
Wołczik, *
Wołbek, *, *, *
Wołman, *
Wołskaja, *, *, *, *, *
Wołski, *, *, *, *, *, *, *, *
Wołf, *
Wołfson, *, *
Wołjanski, *, *
Wonsowicz, *
Worobej, *, *
Worobjow, *, *, *, *
Woron, *
Woronec, *, *
Woronecki, *
Woronin, *, *, *
Woronicz, *, *, *
Woronko, *
Woronkowicz, *
Woronowicz, *, *, *, *, *
Woroncow-Wełjaminow, *, *, *
Worotnicki, *, *
Worotynec, *
Worotynski, *, *
Worotyncow, *
Wosinski, *, *
Woskresenski, *
Woszczinin, *, *
Wrangeł, *
Wrebłewski, *
Wronski, *
Wroczinski, *, *, *, *
Wrubłewski, *
Wułf, *
Wułfert, *
Wułfowicz, *
Wułf-Ranenburg, *
Wunder, *
Wyganowski, *, *, *, *
Wygodski, *
Wydricki, *
Wyrowski, *
Wysocki, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Wyszemirski, *, *
Wjazowicz, *
Gabaj, *
Gabich, *
Gabow, *
Gaweł fon, *
Gaworowski, *
Gawriłowec, *
Gawriłowicz, *
Gawriłowicz-Sawicki, *
Gawsowicz, *
Gagarina, *
Gagen, *
Gadaszewicz, *
Gadzowicz, *, *
Gajewskaja, *
Gajdenko, *
Gajdukewicz, *, *, *, *
Gajko, *
Gajkowski, *
Gajtun, *
Gaken fon, *, *
Gałaj-Baranowicki, *
Gałecki, *, *, *, *, *
Galimski, *
Galinski, *, *
Galicki, *
Gałkewicz, *
Gałko, *, *
Gałkowski, *, *
Gałowa, *, *
Gałbersztat, *, *
Gałkewicz, *, *
Gałperin, *, *, *, *, *, *, *
Gamez, *, *
Gan, *
Ganelin, *
Ganecki, *
Gap fon, *
Gapanowicz, *, *, *
Garanowicz, *, *
Garbucz, *
Garglinowicz, *
Gardi de ła, *, *
Gardiner, *, *, *
Garinowicz, *
Garlinski, *
Garting, *, *, *, *, *, *, *
Gartung, *
Garunowicz, *
Garfełc, *
Garcewicz, *
Gasperskaja, *
Gass, *
Gatowski, *, *, *, *, *, *
Gauliłkewicz, *
Gausman, *
Gafowicz, *
Gachowicz, *
Gacewicz, *
Gacimski, *
Gaciskaja, *
Gaciski, *, *
Gacki, *
Gaszinski, *, *
Gwardijan, *
Gedeonow, *
Gedrojc, *, *, *, *, *, *
Gedrojc-Jurago, *
Gedronowicz, *
Gedymin, *
Gejden, *, *
Gejdukewicz, *, *, *, *
Gejker, *
Gejman, *
Gejman fon, *
Gejn, *
Gejsztor, *, *, *
Gełer, *, *
Geling, *
Gełłer, *
Gełmersen fon, *, *, *
Gełtman, *, *
Gełsztejn, *
Gembicki, *, *, *, *
Gendełman, *
Genric, *, *
Gerajewski, *
Gerasimowicz, *, *, *, *, *, *, *
Gerd, *
Gerike, *, *
Gerłe, *
Gerłowicz, *, *, *, *
German, *, *, *, *, *, *
Germołkewicz, *
Gerowski, *
Gerc, *
Gercowicz, *
Gercowski, *
Gerczik, *
Getejn, *, *, *
Getman, *
Gecewicz, *, *
Gecow, *, *
Geszwend, *
Gzowski, *
Giżicki, *
Gizbert, *
Giłewa, *
Giłenczik, *
Gilicki, *, *, *, *
Gił, *
Giłdebrant fon, *
Giłdenberg, *
Giłjuk, *
Gimełsztejn, *
Gindenburg, *
Ginzburg, *, *, *, *, *, *, *
Ginter, *, *
Gintowt, *
Ginc, *
Girdwojn, *
Giris, *
Girszowicz, *
Gitkowicz, *
Gławackaja, *
Gładki, *, *
Gładkowskaja, *
Gładow, *
Głaz, *
Głajchengauz, *
Głasko, *, *, *, *
Głembicki, *
Glindzicz, *, *, *
Glinski, *, *, *, *
Głuski, *
Głuchowski, *, *
Głuszak, *
Głuszakowski, *
Głuszanowski, *
Głuszkow, *, *, *
Gnedko, *
Gnoinski, *
Goworko, *, *, *, *
Goworkowskaja, *
Gogenłoge / Gogenłoe, *, *, * - *, *, *, *, *
Gogoł, *
Godaczewskaja, *, *
Godaczewski, *
Godaszewicz, *, *
Godzejewski, *
Godzemba-Godebski, *
Godzijewski, *
Godickij-Cwirko, *
Godłewski, *, *, *, *
Godyckij-Cwirko, *, *, *, *, *, *, *, *
Gojew, *
Gojer fon, *, *, *, *, *, *
Gołenewicz, *, *, *, *
Gołenewski, *
Gołeniszczew-Kutuzow-Tołstoj, *
Gołjonko, *
Gołenczik, *, *
Gołes, *
Gołecki, *, *, *
Golinewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Gołowacz, *, *, *
Gołowicz, *
Gołownina, *, *
Gołownja, *, *, *, *, *
Gołod, *
Gołodec, *, *, *, *, *, *, *, *
Gołołobow, *, *
Gołub, *, *, *, *
Gołubicki, *, *
Gołubko, *
Gołubowicz, *, *
Gołubcow, *
Gołuwko, *
Gołberg, *, *
Gołdberg, *, *, *
Gołdinberg, *
Gołdman, *, *, *, *, *, *
Gołcberg, *
Gołcman, *
Gomełski, *
Gomolicki, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Gonsewski, *
Gonsijewskaja, *
Gonczarik, *
Gopanenko, *
Gorawski, *, *, *
Gorain, *, *
Gorbanew, *
Gorbatowski, *
Gorbatyj, *
Gorbacewicz, *, *, *, *
Gorbacki, *, *
Gorbikow, *
Gorbunowicz, *, *
Gorwatt, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Gordzewicz, *
Gordzejewicz, *, *, *, *, *
Gordzjałkowski, *, *, *
Goregłjad, *, *
Gorenewski, *
Gorecki, *, *, *
Gorin, *
Gorinewski, *
Gorlin, *
Gornicz, *
Gorniczewa, *
Gornowski, *, *, *
Gornosko, *
Gornostajski, *
Gorowski, *
Gorodenski, *, *
Gorodecki, *
Gorodzejski, *
Gorodnicki, *, *, *, *, *
Goroczudo, *
Goroszko, *, *, *, *
Gorski, *, *, *
Gorczakow, *
Goss, *, *
Gotałski, *, *
Gotkowicz, *
Gotlib, *
Gouchsztejn, *, *
Gocwałt, *, *
Grabens, *
Graboweckaja, *
Grabowskaja, *, *, *
Grabowski, *, *, *, *, *, *, *, *
Grawengow, *
Grakowicz, *
Grandidje fon, *
Graczjowa, *
Grebnicki, *
Greger, *
Gregorowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Grejnom, *
Grekowicz, *, *, *
Grecznyj, *
Greszner, *
Grżibowski, *, *, *
Grżimałło, *
Grib, *, *, *
Gribkow, *
Gribowski, *
Gribojedow, *
Grigeł, *
Grigorowicz, *, *, *
Grigorjew, *, *, *, *, *, *
Grizenko, *
Grikow, *
Grinberg, *, *, *, *
Grinwałd, *
Gringauz, *, *
Grinewecki, *
Grinewicz, *, *, *, *, *
Grinewskaja, *, *
Grinewski, *, *
Grinkewicz, *
Grinnari, *
Grincewicz, *, *, *
Gricewicz, *
Gricenko, *
Grickewicz, *, *, *
Griszeł, *, *, *
Griszcz, *
Grozowski, *, *, *, *
Grołebczewskaja, *
Gromak, *
Gromowski, *
Gromyko, *
Grottuz, *, *
Gruda, *
Grudzewicz, *
Grudzinski, *, *
Grudko, *
Gruzewicz, *, *, *, *, *
Grupiłjon, *
Gruszwicki, *, *
Gruszewski, *
Gruszinski, *
Grusznikow, *
Gubenski, *
Gubin, *
Gubkewicz, *
Gudowicz, *
Guzełf, *
Gułewicz, *
Gułenko, *, *, *
Gułbinski, *
Guminskaja, *, *, *, *
Gumnicki, *, *
Gurwicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Gureckaja, *, *, *
Gurecki, *, *
Gurinowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Gurłjand, *
Gurowicz, *
Gurski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Gusak, *, *
Gusew, *, *
Guter, *
Gutkow, *
Gutkowski, *, *, *, *, *, *, *
Gutman, *, *
Gutner, *, *
Gutowski, *, *, *
Gutorowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Gutten-Czapski, *
Gutcajt, *, *, *
Guchman, *, *, *
Gucow, *, *
Gucko, *, *
Guszcza, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Guszczinskaja, *
Dawanec, *
Dawatc, *, *
Dawidowicz, *, *, *, *, *, *, *
Dawidowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Dawydow, *
Danejko, *, *, *, *
Danijeł, *
Daniłow, *
Daniłowicz, *, *, *
Daniłjuk, *
Danowskaja, *, *
Daragan, *, *
Daraszkewicz, *
Dardynski, *
Darewskaja, *, *
Darewskij-Weriga, *, *
Darski, *
Darczanow, *
Dauksza, *
Dachno, *
Dachnowicz-Gaciski, *, *
Dacenko, *
Daszkewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Dworakowski, *
Dworecki, *
Dworżecki, *
Debłek, *
Deweł, *, *, *
Degtjarjow, *
Degtjaricz, *
Dederko, *, *
Dedjuszko, *
Dejnarowicz, *
Dełjaticki, *
Demenczik, *
Demidowicz, *, *
Demidowskaja, *
Denejka, *
Denisewicz, *, *, *, *
Denisenko, *
Denisow, *, *
Denfer, *
Derwiz fon, *
Derwicz fon, *
Dergaj, *
Derewinski, *, *
Derewojed, *, *, *
Derengowski, *, *, *
Dering, *
Derman, *
Despot-Zenowicz, *
Dessis, *
Deceł, *
Decz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Dżiżinski, *
Dżum, *
Dzewczupołski, *, *, *
Dzegełewicz, *
Dzegiłewicz, *
Dzedzjułja, *, *, *, *, *
Dzedicki, *
Dzeżic, *
Dzekonskaja, *
Dzergaj, *
Dzerdzejewski, *, *, *, *
Dzerżinski, *, *
Dzerożinski, *
Dzesławskaja, *
Dziwczepołski, *
Dzikowicki, *
Dzikowicz, *
Dziczkan, *
Dziczkowskaja, *, *
Dziczkowski, *, *
Dzjawgo, *
Dzjakowicz, *, *
Dzjatko, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Diwojna, *
Diłłenius, *
Dimanowski, *
Dimicz, *
Disper, *
Diczkowski, *
Dijakewicz, *, *
Długołenski, *, *
Dłużnewski, *, *
Dmitrenko, *
Dmitrijew, *, *
Dmitrowicz, *, *, *
Dmitrowski, *, *, *
Dmiszewicz, *, *, *, *
Dmochowskaja, *, *
Dobkewicz, *
Dobkin, *, *
Dobkowski, *
Doboszinski, *, *, *, *
Dobrżanski, *
Dobrinski, *, *
Dobrowołski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Dobrosławski, *
Dobrjanski, *
Dobużinskaja, *
Dowgjałło, *
Downar, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Downarowicz, *
Dojneko, *
Dołgorukowa, *, *
Doliwo-Dobrowołski, *, *
Dolinskaja, *
Dołmat, *
Domanowski, *, *
Domanski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Domaszewicz, *, *, *, *
Dombrżanski, *
Dombrow, *, *, *
Dombrowskaja, *, *, *
Dombrowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Domejka / Domejko, *, *
Domentianow, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Dominewski, *
Donejko, *
Donecki, *
Dorejt, *
Doroguncew, *
Dorożajewski, *
Dorożaj, *
Dorożinski, *
Dorofejew, *
Dorochow, *
Doroszewicz, *
Doroszenko, *
Doroszkewicz, *, *
Doroszko, *
Dostojewski, *
Dochtorowicz, *, *
Docenko, *
Drab, *
Drabuszewicz, *
Drausał, *, *, *
Drewecki, *
Dregijer, *
Drejzin, *
Drejcer, *
Drek, *
Dreling fon, *
Dremacz, *
Drżnewicz, *, *, *, *, *
Driżinski, *
Drizinski, *
Drinowski, *, *, *, *
Drobyszewski, *
Drozd, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Drozdowicz, *, *, *, *, *, *, *
Drozdowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Drużiłowski, *
Drużinski, *
Druckoj-Łjubecki, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Dubenecki, *, *, *, *
Dubin, *, *
Dubinowski, *
Dubinski, *, *, *, *
Dubiczinski, *
Dubko, *
Dubłenka, *
Duboweckaja, *
Dubowik, *, *, *, *, *, *, *
Dubowski, *, *
Dubrow, *
Dubrowski, *, *, *
Dubczik, *
Dubczinsij, *
Dubjaga / Dubjago, *, *
Duwe, *
Dudarenok, *
Dudkowski, *
Dukor, *
Dukszinski, *, *, *
Dułeba / Dułebo, *, *
Dułewicz, *, *, *, *, *
Dulicz, *, *
Dułski, *
Dunajewa, *
Dunin, *
Dunin-Borkowski, *
Dunin-Rajecki, *
Dunowski, *
Durnow, *
Durnowo, *, *, *
Dusenok, *
Dusjatskij-Rudomina, *
Dutkowski, *, *
Duchnowski, *
Duchowecki, *
Duszewski, *
Dybowski, *, *, *, *, *, *, *
Dyłewski, *
Dymarski, *
Dyrwanski, *
Dyszewski, *
Dyszłewski, *
Djunant, *
Djatko, *
Jewdokimow, *, *, *, *, *
Jewełow, *
Jewminczik, *
Jewpłow, *, *
Jewropin, *
Jewstafjew, *
Jewstratowa, *
Jewchimec, *
Jeżowski, *, *, *
Jezerski, *, *, *, *, *, *, *, *
Jezubczik, *
Jełaczicz, *
Jełenski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Jełec, *
Jełczaninow, *
Jełnicki, *
Jełski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Jemełjanow, *
Jengałyczew, *
Jenczik, *
Jergołski, *, *, *
Jeremicz, *
Jerżikowicz, *, *, *
Jermak, *
Jermowski, *
Jermołajew, *
Jermolinski, *, *, *
Jermolicz, *
Jermołkewicz, *
Jerszow, *, *
Jesipowicz, *
Jesnjanski, *
Jestafjewa, *
Jesman, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Jefimow, *, *
Jefremow, *, *, *
Jefron, *
Żabo, *, *
Żabuła, *
Żabczinski, *
Żawrid, *, *
Żakowicz, *, *, *
Żałnerowicz, *
Żanowicz, *
Żarkewicz, *, *
Żarski, *
Żartun, *
Żwajdis, *
Żgirowski, *
Żdan, *, *, *
Żdanow, *
Żdanowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Żdanowicz-Gurinowicz, *
Żdanowski, *
Żebrowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Żeglinski, *
Żegulin, *
Żekulin, *
Żełeznowski, *
Żełezowski, *
Żeligowski, *
Żełoki de, *
Żełki de, *
Żełjazowski, *
Żełjachowski, *
Żemczużnikowa, *, *
Żengołowicz, *
Żiburt-Żiburtowicz, *
Żiburtowicz, *, *, *, *, *
Żiwen, *, *, *
Żiwicki, *
Żiwow, *, *
Żiwopiscew, *
Żiglinski, *
Żidkowicz, *
Żidowicz, *, *, *, *, *
Żiżnewski, *, *
Żiznewski, *, *
Żizow, *
Żiłewicz, *
Żilin, *
Żilinski, *, *, *, *, *, *, *, *
Żiłski, *
Żitnewski, *
Żitnikow, *, *, *
Żitnikowicz, *
Żiszkewicz, *
Żmaczinskaja, *
Żmudskij-Plikus, *
Żoli, *
Żołnerkewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Żołnerowicz, *
Żołtkowski, *
Żołtowski, *, *
Żołtok, *
Żołtok-Mitkewicz, *
Żorowin, *
Żudro, *, *, *, *
Żudro-Knobełsdorf, *, *
Żuk, *, *, *, *, *, *, *
Żukow, *, *
Żukowicz, *
Żukowskaja, *, *, *
Żukowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Żułnowski, *
Żurawłjowa, *
Żurawł, *
Żurawski, *, *, *
Żurakowicz, *
Żurbowicz, *
Żurko, *, *
Żuromskaja, *
Żuchowicki, *, *, *, *
Zabawski, *, *
Zabara, *
Zabeła / Zabełła / Zabełło, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Zabłocki, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Zabołocki, *
Zaborowski, *
Zaborodski, *
Zaborski, *
Zabrodski, *, *, *
Zabrocki, *
Zawadskaja, *, *, *
Zawadskaja-Korczewskaja, *
Zawadski, *, *, *, *, *, *, *
Zawitnewicz, *
Zawisza, *, *, *, *, *, *
Zawodnik, *
Zagowałko, *
Zagorowski, *, *, *, *
Zagorskaja, *, *, *, *, *
Zagorski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Zagurski, *, *
Zajenczkowski, *, *
Zazjułnicki, *
Zakgejm, *
Zakolinskaja, *
Zakrewski, *
Zakrżewski, *, *, *, *
Zakrycki, *
Załewski, *
Załenski, *, *, *
Załeskaja, *, *
Załeskij / Załesski, *, *, *, *, *, *
Zaliwako, *
Zaliwski, *, *, *, *, *, *, *, *
Załkind, *
Załcman, *
Zamajski, *, *, *
Zamackaja, *
Zambrżicki, *, *, *
Zamojski, *, *, *
Zandrok, *
Zanewicz, *
Zanewski, *, *, *, *
Zancewicz, *
Zapołskij-Downar, *, *, *, *, *, *
Zapruckaja, *
Zarew, *
Zarembo, *, *
Zarżecki, *
Zarowski, *, *
Zarodysz, *, *
Zasadicz, *
Zasławski, *, *, *, *
Zass, *
Zasułewicz, *
Zaustinski, *, *
Zacharewicz, *, *
Zacharik, *
Zacharin, *
Zacharow, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Zacharczenko, *, *, *, *, *
Zacharjin, *, *
Zacwilichowski, *, *, *
Zajac, *, *, *
Zbaraszewski, *, *, *
Zberanowski, *
Zboriszewski, *
Zborowski, *, *, *
Zboromirski, *, *, *
Zwolinskaja, *
Zgerskaja, *
Zgirski, *, *, *, *, *
Zgorżełski, *
Zdanowicz, *, *, *, *, *
Zdechowskij / Zdzechowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Zdor, *
Zdrojewski, *, *, *, *, *
Zełenkewicz, *
Zełenko, *, *
Zełenski, *
Zelikowicz, *, *
Zelinski, *, *
Zełwowicz, *
Zełdowicz, *, *, *, *, *, *, *, *
Zemacki, *, *, *, *, *
Zemłjanski, *
Zenewicz, *, *, *
Zenec, *
Zenkewicz, *, *, *, *, *, *
Zenkow, *
Zenkowicz, *, *, *
Zenowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Zenowicz-Ołpinski, *
Zenczenko, *
Zenkowicz, *
Zigmuntowicz, *
Ziłberbłat, *
Zimaro, *
Zimnoch, *
Zimogorow, *
Zimodra, *, *
Zisełman, *
Zmaczinski, *, *, *, *
Zmejewski, *
Zmeczerowski, *, *, *, *
Zmitrowicz, *
Zmorowicz, *, *
Znamenskaja, *
Znaczkowski, *
Zołotnicki, *
Zołotow, *, *
Zosimowicz, *
Zubełewicz, *
Zubko, *
Zubkow, *, *, *
Zubkowskaja, *
Zubow, *, *, *
Zubowicz, *, *, *, *, *
Zubrik, *
Zujew, *
Zujewski, *, *, *, *
Zuzemił, *
Zukowicki, *
Zusman, *, *, *
Zygmantowski, *
Zygmuntowski, *, *, *, *
Zył, *, *
Zyrjanin, *, *
Zjabkowski, *
Ibjanski, *
Iwanenko, *, *
Iwanicki, *, *
Iwankewicz, *
Iwanow, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Iwanowa-Sekłjuckaja, *
Iwanowskaja, *, *
Iwanowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Iwanski, *
Iwaszkewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Iwaszczenko, *, *
Ignatowicz, *, *, *, *, *
Ignatczik, *
Ignatjew, *, *
Igowski, *, *
Igrusza, *
Iżickij-German, *, *
Izakow, *
Izwekow, *, *
Izmaiłski, *, *
Izrajelit, *, *, *, *
Izraiłewicz, *
Izjumow, *
Iłazki, *
Iłowajskaja, *
Iłjin, *
Iłjinski, *
Iłjaszewicz, *
Imbra, *
Inglik, *, *, *
Iowenko, *
Iodzewicz, *
Iodka \ Iodko \ Jodka \ Jodko, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Ioseliowicz, *
Ipogorskij-Łenkewicz, *
Isaakow \ Isakow, *, *
Isajew, *
Isajewicz, *
Isaczenko, *
Iskricki, *, *, *, *, *, *, *, *
Itkin, *
Ickowicz, *
Kabak, *, *, *, *
Kabakow, *
Kaban, *
Kawecki, *
Kawrigin, *
Kagan, *, *
Kagł, *
Kadzewicz, *
Każdan, *
Kazakewicz, *, *, *
Kazanski, *
Kazanczuk, *
Kazarin, *, *, *, *
Kazarinow, *, *, *, *
Kazej, *, *
Kazigridskaja, *
Kajdzer, *
Kajzerling, *, *
Kajrowicz, *
Kakariko, *
Kałenda, *
Kałenkewicz, *, *
Kałenow, *
Kałenczinski, *, *
Kałecki, *
Kałeczic, *, *
Kalilinowa, *
Kalinina, *
Kalinowski, *, *, *, *
Kalitski, *
Kałłaur, *, *, *, *, *, *, *
Kałmansow, *
Kałmykow, *
Kałtman, *
Kałtunewicz, *
Kałusowski, *
Kałko, *
Kałmejer, *
Kałnickaja, *
Kałjużin, *
Kamaninskaja, *
Kamenecki, *, *
Kamenko, *
Kamenskaja, *, *, *, *, *
Kamenski, *, *, *, *
Kaminski, *, *, *, *, *, *
Kamockij / Komocki, *, *, *, *, *
Kananowicz, *
Kandinow, *
Kandyba, *
Kanis, *
Kantorow, *
Kantorowicz, *, *, *, *
Kapger, *
Kapec, *
Kapłan, *, *, *, *, *, *, *
Kaplinski, *, *
Kaptjuk, *
Kapustin, *, *, *
Kapustinski, *
Kapcjugowicz, *
Kapszaj, *
Karabanowicz, *, *
Karawajewa, *
Karaganow, *
Karasik, *
Karas, *, *
Karaułow, *
Karaffa-Korbut, *, *, *, *, *
Karaczun, *, *, *
Kardasz, *
Kardinałski, *, *
Karicki, *
Karkanica, *
Karkozewicz, *
Karłow, *
Karłowicz, *
Karnewski, *
Karnejew, *
Karnickij / Kornicki, *, *, *, *, *, *, *
Karpacz, *
Karpenko, *
Karpiłowicz, *, *
Karpowicz, *, *, *, *, *, *, *
Karułski, *
Karuczic, *
Karf, *
Karcewa, *
Karczewski, *, *, *, *
Karszakow, *
Karycki, *
Kasatikow, *
Kasparowicz, *
Kasperowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Kasperskaja, *
Kassowski, *
Katełnikow, *
Katerinin, *
Katusz, *
Kac, *, *, *, *
Kacenegenbogen, *
Kacenełenbogen, *
Kacman, *
Kacnełson, *, *, *
Kaczan, *, *, *, *
Kaczanowicz, *, *
Kaczanowskij / Koczanowski, *, *, *, *, *, *
Kaczergiszski, *
Kaczinski, *, *
Kaszewskaja, *
Kaszic, *, *
Kaszkan, *, *
Kaszuba, *
Kwitka, *
Kwjatkowski, *, *, *, *, *
Kewlicz, *
Kezewicz, *
Kezł, *
Kek fon, *
Kełbasko, *
Kełłer, *
Kełczewski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Kełner, *, *
Kenewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Kerbedz, *, *, *, *
Kerenowski, *, *, *, *
Kerznowski, *
Kernowski, *
Kernożicki, *, *, *, *, *, *
Kersnowski, *, *, *, *, *
Keruł, *
Kerczewski, *
Kiborgitowicz, *
Kijko, *
Kimbar, *
Kimber, *, *, *
Kirbaj, *
Kirdzjuk, *
Kireł, *
Kiren, *
Kirilin, *, *
Kirin, *
Kirkin, *
Kirłakow, *
Kirchner, *, *
Kirsz, *
Kisełewski, *, *, *, *
Kiseł, *, *, *, *, *
Kisiłewicz, *
Kister, *, *, *
Kisterski, *
Kitajewicz, *
Kiticyn, *
Kiszenja, *
Kiszkurno, *, *
Kłatco, *, *, *, *
Kłausuc, *
Kłebanow, *, *, *, *
Kłebcze, *
Kłejnow, *
Kłemontowicz, *, *, *
Kłennicki, *
Kłenowski, *
Kłepcze, *
Kłeckaja, *, *, *, *
Kłecki, *, *, *, *, *
Kłeczkowski, *, *, *, *, *, *
Kłeszewski, *
Kłeszczewskaja, *, *
Klimanski, *
Klimaszewski, *, *, *, *, *, *
Klimenko, *
Klimkowicz, *
Klimow, *
Klimowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Klimontowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Klionowski, *, *
Kliszewski, *
Kłodnickaja, *
Kłop, *
Kłoczko, *
Kłoczkowski, *
Kłoszinski, *
Kłjujko, *
Kłjukowski, *, *, *
Kłjuczinski, *
Kłjauze, *
Kłjackin, *
Kłjaczkin, *
Kmita / Kmito, *, *, *, *, *
Kmjaninskaja, *
Kniszewski, *, *, *
Knobełsdorf, *, *
Knorre, *
Knysz, *
Knyszewski, *, *
Kobanczuk, *
Kobełjacki, *, *
Kobordo, *, *, *, *
Kobrik, *
Kobrinczuk, *
Kobylinski, *, *, *, *
Kobyłjanski, *
Kowałjow, *, *, *
Kowałewskaja, *, *, *
Kowałewski, *, *, *, *, *, *
Kowałenko, *, *
Kował, *
Kowałczuk, *
Kowerskaja, *, *, *
Kowerski, *
Kownackaja, *
Kowner, *
Kowrigin, *
Kowczacki, *
Kowszer, *
Kowszun, *
Kodz, *, *
Kożanowski, *
Kożarski, *
Kożedub, *
Kozakewicz, *, *, *
Kozakow, *
Kozakowskaja, *
Kozeł / Kozełł / Kozełło, *, *, *, *, *
Kozerodski, *
Kozikewicz, *
Kozimirowa, *
Kozinec, *
Kozlin, *
Kozłowskaja, *, *, *, *, *
Kozłowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Kozłjakowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Kozłjaninow, *
Kozopołjanski, *
Kozubowski, *, *
Kozko, *
Kozjukowicz, *
Kozjuczic, *
Kokuszkin, *
Kołb, *, *, *, *, *, *, *
Kołbasko, *, *
Kołb-Sełecki, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Kołgrad, *
Kołeda, *
Kołejnik, *
Kołenda / Kołendo, *, *, *, *, *, *, *
Kołenik, *
Kołenkewicz, *
Kołesinski, *
Kołesnik, *, *, *
Kołesnikow, *, *
Kołecki, *
Kołkowski, *, *
Kołłontaj / Kołontaj, *, *, *, *, *
Kołodejew, *, *
Kołodzinski, *, *
Kołodkina, *
Kołodnyj, *, *
Kołoskow, *
Kołosowa, *
Kołocej, *
Kołoczinski, *
Kołpak, *
Kołtonowski, *
Kołusowski, *
Kołczin, *, *, *
Kołyszko, *, *, *, *, *
Kołbe, *
Kołjago, *
Kołjada, *, *
Kołjadko, *
Kołjankowski, *
Kołjasinskaja, *
Komar, *, *, *, *, *, *, *
Komarowa, *
Komarowski, *, *, *
Komornicki, *, *
Konarżewski, *, *, *
Konarczejewskaja, *
Kondełski, *
Kondratenko, *
Kondratowicz, *, *, *, *, *
Kondratjew, *
Kondyba, *
Konokotina, *
Kononasewicz, *
Kononow, *, *
Kononowicz, *, *, *
Konopacki, *, *, *, *, *, *, *, *
Konoplin, *, *, *, *, *
Konoplina, *, *
Konstantinowicz, *, *
Konstantinowski, *
Kontkowskaja, *
Kontorowicz, *, *, *
Konczinskaja, *
Konjuch, *, *, *
Konjuszewski, *
Kopalinski, *, *, *
Kopełewicz, *
Kopec / Kopc, *, *, *, *
Kopcegowicz, *
Korabanowicz, *
Korałkewicz, *
Korb, *
Korbut, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Korwin-Kossakowski, *
Korwin-Kuczinski, *, *, *
Korebo, *
Korewickaja, *
Korewo, *, *
Korejwo, *
Korecki, *
Korżełew, *
Korżeł, *
Korżenewicz, *, *, *, *
Korżenewski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Korzon, *, *
Korzun, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Korzjuk, *, *, *, *, *, *
Koribut-Daszkewicz, *, *
Koricki, *, *, *, *, *, *, *
Korkozewicz, *, *, *, *
Korkozowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Korkuc, *
Kormakowa, *
Korman, *
Korniłowicz, *
Kornożicki, *
Korobkina, *
Korobko, *, *, *
Korowczenko, *
Koroza, *, *
Korołew, *
Koroł, *, *, *
Korołkewicz, *, *, *, *
Korołczuk, *
Koronewicz, *
Korotkewicz, *, *, *
Korpoczowicz, *
Korsak, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Korsak-Żabo, *
Korsakow, *, *
Korf, *, *
Korczewski, *, *
Korczinski, *
Korczic, *, *
Korycki, *, *
Korjabo, *
Kosobudski, *, *, *, *, *
Kosobucki, *
Kosowski, *, *, *, *
Kosoj, *
Kossakowski, *, *, *, *, *
Kossobudzski, *
Kosteckaja, *
Kostina, *
Kostogorow, *
Kostrowicki, *, *, *, *, *, *, *
Kostjukewicz, *, *, *, *
Kot, *, *
Kotarbinski, *
Kotarinskaja, *
Kotekowski, *
Koteł, *
Kotłowski, *
Kotłubaj, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Kotow, *
Kotowicz, *, *, *, *, *, *, *
Kotronski, *
Kotko, *
Kochan, *, *, *
Kochanowski, *
Koc, *
Koczen, *
Koszełewski, *
Koszkan, *
Koszko, *, *, *
Koszkuł, *, *
Koszuba, *
Krawcowa, *
Krawczenko, *
Kragełski, *, *
Krajewski, *, *
Krajskaja, *
Krapiwnicki, *
Krasinski, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Krasicki, *, *, *
Kraskowski, *, *
Krasner, *
Krasnica, *
Krasnicki, *, *, *
Krasnoboroda, *
Krasnołenckaja, *, *
Krasowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Kraszewski, *, *, *
Krejczman, *
Kremenecki, *
Krempułc, *, *
Krenikewicz, *
Krenski, *
Krepski, *, *, *, *
Kresik, *
Krżelinskaja, *
Krżenewski, *
Krżiwobłocki, *
Krżiżanowski, *, *, *, *
Kriwec, *, *, *, *
Kriwica, *
Kriwicki, *, *, *, *
Kriwołucki, *
Kriwonos, *
Kriwochwojski, *
Kriwoszejew, *
Kriwoszej, *
Kriwoszeina, *
Kriwoszin, *
Kriwoszczeka, *
Krigeł, *
Krimski, *, *
Krininski, *
Krinski, *, *
Kriczewski, *, *
Kriczer, *
Kriczinski, *
Kriszkewicz, *
Kroł, *
Kromkowicz, *
Kromskaja, *, *
Kromski, *, *, *, *, *
Kromskoj, *
Kronkowskaja, *
Kropotkin, *
Krotowicz, *
Krotowskaja, *
Kroszewskaja, *
Kruglik, *, *
Krukowicz, *
Krukowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Krupka, *
Krupski, *, *, *, *, *, *, *, *
Krutałewicz, *
Kruczkowski, *
Kruszewskaja, *
Kruszinski, *, *
Kryłow, *
Kryłowicz, *
Kryszkewicz, *, *
Krysztatik, *
Kube fon, *, *
Kublickaja, *, *
Kublicki, *
Kubrakowski, *
Kudaszewa, *
Kudzin, *, *
Kudzinowicz, *, *, *
Kudrjawec, *
Kuzinec, *
Kuzmicz, *
Kuznecow, *, *
Kuzmenko, *, *
Kuzmin, *, *, *
Kuzmina-Karawajewa, *
Kuzmicz, *, *
Kukałew, *
Kukewicz, *, *, *, *, *
Kuklinski, *
Kukuranowa, *
Kułak, *, *, *, *
Kułakowicz, *
Kułakowski, *, *, *, *
Kułesz, *, *, *
Kułesza, *
Kułeszow, *
Kulik, *, *
Kulikow, *
Kulikowicz, *
Kulikowski, *, *, *, *, *, *, *, *
Kułwanowskaja, *
Kułżinski, *
Kułsza, *
Kunewicz, *
Kunewskaja, *
Kunicki, *
Kunowski, *
Kunc, *
Kuncewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Kuncendorf, *
Kuprejenko, *
Kuprejczik, *, *, *, *
Kupriszczenko, *, *
Kuprijan, *
Kuprijanowicz, *
Kurasz, *
Kureł, *
Kurenewicz, *
Kurżenecki, *, *
Kurindin, *
Kurkowski, *, *, *, *
Kurłjand, *, *, *
Kurłjandczik, *, *
Kurnatowski, *
Kurnewicz, *
Kurowski, *, *, *, *
Kuroczicki, *, *
Kurczewski, *
Kurczicki, *
Kurjanko, *
Kurjanowicz, *
Kustinin, *
Kutajew, *, *
Kutajewa, *, *
Kutasewicz, *, *, *
Kutuzow, *, *
Kutyłowskij-Sokoł, *, *, *
Kucharenok, *
Kucharczik, *, *, *
Kucewicz, *, *, *, *, *, *, *
Kuczwa, *
Kuczewski, *, *, *, *, *
Kuczin, *, *
Kuczinskaja, *, *, *
Kuczinski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Kuczuk, *, *, *
Kjugełgen, *
Łabanowicz, *
Łabowicz, *
Łabuk, *
Łabunja, *
Łabuch, *
Łabyncew, *, *
Ławkowski, *
Ławrenczuk, *
Ławrinowicz, *, *, *
Ławrow, *, *
Łagoda, *
Łagocki, *
Łagunowicz, *, *
Łagutko, *, *
Ładyszew, *, *, *, *
Ładyszewski, *, *, *
Łajeczewski, *
Łazarewicz, *, *, *, *, *, *, *, *
Łazarenko, *
Łazarenko-Didnowski, *
Łazarczik, *
Łajok, *
Łakmunt, *
Łandau, *, *
Łanewskij-Wołk, *, *, *, *, *, *
Łapickaja, *, *
Łapicki, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Łapko, *
Łapkowski, *
Łappo, *, *, *, *, *, *, *, *
Łaptew, *, *
Łaptik, *, *, *, *
Łapucko, *
Łapcenko, *
Łarionow, *
Łaski, *
Łasko, *, *, *
Łaskoj, *
Łasnowicz, *
Łatinnik, *
Łaunberg, *, *, *
Łacinskaja, *
Łacki, *
Łaszkarjow, *, *, *
Łaszkewicz, *, *
Łaszcz, *, *, *
Łebedz, *, *, *, *
Łew, *
Łewandowskaja, *
Łewandowski, *, *, *, *
Łewanowicz, *
Łewaszkewicz, *
Łewiz-of-Menar, *, *
Łewik, *
Łewin, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Łewit, *
Łewicki, *, *, *
Łewkow, *
Łewkowicz, *, *, *, *, *
Łegatowicz, *
Łego, *
Łegocki, *
Łegrand, *
Łedwicz, *
Łednicki, *
Łeduchowski, *, *
Łejbowicz, *, *
Łejbowski, *
Łejden, *
Łejkin, *
Łejkowski, *
Łejnikowski, *
Łekant, *
Łektorski, *
Łjołja, *
Łembowicz, *
Łemeszewski, *, *, *, *
Łemeszko, *
Łemichowa, *
Łemmergirt, *
Łenarskaja, *
Łenewicz, *, *, *, *, *
Łeneszewski, *
Łenkewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Łenskaja, *, *, *
Łenski, *, *, *, *, *, *, *
Łentowski, *, *
Łenczewski, *, *
Łenczewskij-Samotyj, *, *, *, *
Łeonkow, *
Łeonowicz, *, *, *, *, *, *, *
Łeosewicz, *
Łeoszkewicz, *
Łeseckaja, *
Łeskowec, *
Łesli, *
Łesnewski, *, *
Łesun, *, *
Łechaczewski, *
Łecinski, *
Łeczickaja, *
Łeszepowicz, *
Łeszkewicz, *, *, *
Łeszkowicz, *
Łesznewicz, *
Łeszukewicz, *
Łeszukowicz, *
Łeszczen, *
Łeszczenja, *
Łeszcziłowski, *
Łeszczinski, *, *, *, *, *, *, *, *
Łiberman, *, *, *
Łiboszic, *
Łibster, *
Łiwanowski, *
Łiwszic, *, *, *, *, *, *, *, *
Łizen, *
Łilijenfełd, *
Łiłje, *
Łimont, *
Łinjow, *
Łinko, *
Łipen, *, *, *, *, *, *
Łipinskaja, *, *
Łipinski, *, *, *
Łipnicki, *, *, *, *, *, *, *, *
Łipowski, *
Łipski, *, *, *, *, *, *, *, *
Łipsztejn, *
Łis, *, *
Łisankowa, *
Łisenko, *
Łisickaja, *, *
Łisicki, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Łisowski, *, *, *, *, *, *
Łitwin, *
Łitwinok, *
Łitwinczuk, *, *
Łifszic, *, *, *
Łichaczew, *
Łichaczewski, *
Łichodzejewskij /
Łichodzijewski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Łichodziczenski, *
Łichonosow, *
Łichtarowicz, *, *
Łichterman, *, *, *, *
Łiczko, *
Łobażewicz, *
Łobatyj, *
Łobacz, *
Łoboda, *
Łobocki, *, *, *
Łogwin, *
Łogwinow, *
Łogwinowicz, *, *
Łozinski, *, *, *
Łozicki, *, *
Łozowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Łozunowa, *
Łojko, *, *, *, *, *, *, *, *
Łomaka / Łomako, *, *
Łomanowicz, *
Łomaczewski, *
Łomonos, *
Łomski, *, *
Łonginow, *, *, *
Łopata / Łopato, *, *
Łopatko, *
Łopato, *
Łopacki, *
Łopot, *, *
Łopotto, *
Łopuch, *
Łopuszinski, *, *, *, *, *
Łosik, *
Łosicki, *
Łosowski, *
Łos, *
Łoficki, *
Łochmanowicz, *
Łoszinski, *
Łoszickaja, *
Łoszkarjow, *
Łosznickaja, *
Łukawski, *
Łukaszewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Łukaszenja, *
Łukomski, *, *, *, *, *, *
Łukjanenko-Sziszow, *
Łukjanow, *, *
Łukjanczik, *
Łund, *
Łupakow, *
Łupandin, *
Łurje, *, *, *, *
Łustenok, *
Łutkowski, *
Łuchwerczik, *
Łucewicz, *, *, *, *, *
Łuckewicz, *
Łuczinski, *
Łucznicki, *, *
Łuszczicki, *
Łyzow, *
Łykow, *
Łysakowicz, *
Łysakowski, *, *
Łyskow, *
Łysow, *
Łyczkowski, *
Łyszkewicz, *
Łwowa, *, *
Łjubanskaja, *, *, *
Łjubanski, *, *, *, *, *, *, *, *
Łjubimow, *, *
Łjubinski, *, *
Łjubiczankowski, *
Łjubomirskaja, *, *
Łjubosz, *
Łjusternik, *
Łjutorowicz, *
Łjuszinski, *
Łjuszkewicz, *
Łjawdanski, *, *
Łjandres, *
Łjanczewski, *
Łjaskowicz, *, *, *
Łjaskowskaja-Tendetnikowa, *
Łjaskowski, *, *, *, *, *
Łjatecki, *
Łjatickaja, *
Łjatkowski, *, *
Łjaudanskij-Paszkowicz, *
Łjach, *
Łjachowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Łjackaja, *, *
Łjacki, *, *, *, *, *, *, *
Łjaszkewicz, *
Magnuszewski, *, *
Majewski, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Mazo, *, *, *
Mazurik, *
Mazurkewicz, *, *, *, *, *, *, *, *
Majzeł, *, *
Makawecki, *
Makarewicz, *, *, *, *, *, *
Makarowicz, *
Makej, *
Makow, *, *, *
Makowecki, *
Makowicki, *
Makowskaja, *, *
Makowski, *, *, *, *, *
Maksimow, *
Maksimowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Maksimowski, *
Maksimczik, *
Maksimczuk, *
Małakowicz, *
Małafejew, *
Małachowski, *, *, *
Małaszickaja, *
Małaszkewicz, *, *
Małewicz, *, *
Małentynowicz, *, *, *, *
Malijewski, *
Malinowskaja, *, *
Malinowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Malicki, *, *, *
Maliszewskaja, *, *
Małofejew, *
Małyszewa, *
Małyszewicz, *, *
Małyszewski, *
Małyszicki, *, *, *
Małkewicz, *, *, *, *, *, *
Małcew, *
Małcz, *
Małczewski, *, *, *
Małjukewicz, *
Małjuszickaja, *
Małjarewski, *
Mamczic, *
Manasewicz, *
Mankewicz, *, *
Manowczuk, *
Manteł, *
Manusewicz, *, *
Mancewicz, *, *, *, *
Mancztet, *
Mankewicz, *
Manko, *
Mankowski, *, *, *, *, *, *, *
Manjuszko, *
Marburg, *
Margolin, *, *, *, *, *, *, *, *
Marendo, *
Marecki, *
Marinczewa, *
Marinczik, *
Markwart, *
Markewicz, *, *, *, *, *, *
Markijanowicz, *
Markman, *
Markowec, *
Markowicz, *
Marsant, *, *
Marsanti, *, *
Martinenko, *
Martini-Bernardi, *, *
Martinowicz, *
Martiszewicz, *
Martynow, *
Marusow, *
Marcinkewicz, *, *, *, *, *, *, *
Marcinowicz, *
Marcinowski, *, *, *, *
Marciszewski, *
Marczenko, *
Marszak, *
Marszenko, *
Marjanski, *, *
Masałskij / Massałski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Masiłewicz, *
Maskałewicz, *
Masłow, *
Masłowski, *, *, *
Masłjukowec, *
Masonisow, *
Masterow, *
Masjukowec, *
Matwejew, *, *, *
Matkewicz, *
Matkewicz-Żołtok, *
Maturkewicz, *
Matusewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Machnacz, *, *
Machnis, *
Machotko, *
Macejewski, *, *, *
Macesza, *, *
Mackewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Maszewski, *, *, *, *, *
Maszkewicz, *
Maszkow, *, *
Maszłykin, *, *
Mebes, *
Mezen, *, *, *
Mezencew, *
Mezencewa, *, *
Mezin, *, *, *, *
Mejer, *, *
Mejszerowa, *
Mejsztowicz, *, *, *, *
Mejsztorowicz, *
Mełeszkewicz, *, *, *, *
Mełeszko, *
Mełnik, *
Mełnikow, *, *, *, *, *
Mełcer, *
Mełjantowicz, *
Mendiło, *
Menżinski, *
Menicki, *, *
Menko, *
Merżejewski, *, *, *, *, *, *, *
Merżinski, *, *
Merlin, *, *, *, *
Merlinski, *
Merlis, *
Merło-Januszkewicz, *
Mesnikewicz, *
Messit, *
Mester, *, *, *, *, *
Metlicki, *
Mets, *
Mette, *, *, *
Metto, *
Mec, *
Mecik, *
Mecichowski, *
Mecko, *
Migaj, *
Migucki, *
Mizger, *, *, *, *
Mikitewicz, *
Mikiszew, *
Mikłaszewski, *
Mikosz, *
Mikulicz, *, *, *
Mikułskaja, *, *
Mikułski, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Mikuc, *
Miładowskaja, *, *, *, *
Miładowski, *, *, *, *
Miłanowicz, *
Miłanowski, *
Miłaczewski, *, *, *
Miłaszewski, *
Miłewski, *, *, *, *
Miłejkowski, *
Miłecki, *
Milikewicz, *
Miłłer, *, *
Miłoradowicz, *
Miłdsztejn, *
Miłkewicz, *, *, *, *, *, *
Miłczewski, *
Miłjawski, *
Miłjaszewicz, *
Minewicz, *
Minenkow, *, *
Minkewicz, *, *
Minkowicz, *
Minkowski, *
Minning, *
Minski, *
Mintorowicz, *
Minc, *, *, *, *, *
Minczenko, *
Minkow, *
Minkowskaja, *
Minjutko, *
Miraszewski, *
Mirkowski, *
Mirkułewicz, *, *
Mirowicz, *
Mironowicz, *
Mirski, *
Misewicz, *, *, *, *, *, *
Misko, *
Miskow, *
Mitarnowskaja, *
Miter, *
Mitkewicz-Żołtok, *
Mitołd-Goworko, *
Mitrochowicz, *
Michadjuk, *
Michajłow, *, *
Michajłowski, *, *, *, *
Michałewicz, *, *, *, *, *, *, *, *
Michałkewicz, *
Michałowski, *, *, *, *, *, *, *
Michałkewicz, *, *
Michałski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Michaczewski, *
Miched, *
Michełson, *
Michnew, *, *
Michnewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Micger, *
Mickewicz, *, *, *
Młodzjanowski, *, *
Młynski, *, *, *
Mowłjan, *
Mowczan, *, *
Mowszowicz, *, *
Mogiłnicki, *, *, *, *
Modzałewskij / Modzołewski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Możejko, *, *
Możer, *
Mozanowicz, *
Mozgołewski, *, *
Mozołewski, *
Mojgis, *
Moisewicz, *
Mojsewicz, *, *, *, *
Moisejew, *, *, *, *
Mojsejczik, *
Mojczadski, *
Mokrecki, *
Mokrżicki, *, *
Mołgadski, *
Mołłer fon, *
Mołłerius, *
Mołczadski, *, *, *
Mołczan, *
Moni de, *
Monicz, *
Monkewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Monczinski, *
Monjuszko, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Morawski, *, *
Morgensztern, *
Morgolin, *, *, *
Mordasewicz, *, *
Mordus, *
Morend, *, *
Morenc, *
Morensziłdt fon, *
Morzon, *
Moroz, *, *, *, *, *
Morozow, *
Morczuk, *
Morszczenok, *
Moskałewicz, *, *
Mosticki, *
Mostowskaja, *
Motrunczik, *
Mochort, *, *, *, *, *
Moczułski, *
Moszewski, *
Moszinski, *, *
Mosznicki, *
Moszczinski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Moszczicki, *
Mroczkowski, *
Muzyka, *
Muzykant, *
Mułmenko, *
Munwez, *, *
Murawecki, *
Murawicki, *
Murawski, *, *, *
Murawczik, *, *
Muratow, *
Muraszko, *, *, *, *
Murgo, *
Murza-Murzicz, *, *
Murzicz, *
Murowecki, *
Murowicki, *, *
Muromcew, *, *
Muroczko, *
Musin-Puszkina, *
Musicz, *, *, *, *, *
Musnicki, *, *
Mucha, *
Muchłja, *, *
Muszczinski, *
Myslin, *, *
Myslicki, *, *, *, *, *
Myszenkow, *, *
Myszkowski, *
Myszota, *
Mjakota, *
Mjarkowski, *
Nabokowa, *
Naborowski, *, *, *
Nawrodzki, *
Nawrodski, *, *, *
Nawrocki, *
Nagodski, *
Nagornyj, *
Nagorski, *
Nagułewicz, *
Nadworski, *
Nadołski, *
Nazarewski, *
Nazarczik, *
Nazimow, *
Napłeszczic, *
Narbut, *, *
Narbutowicz, *
Narwolin, *
Nargełewicz, *, *
Nargiłewicz, *
Narejko, *, *, *
Narżimski, *, *, *
Narkewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Narkewicz-Iodko, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Narkuskij / Narkusski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Narmont, *
Narnicki, *
Naruszewicz, *, *, *, *, *, *, *, *
Naumow, *
Naumowicz, *, *, *
Naumczik, *
Naftalis, *
Nachamczik, *
Nacejewski, *
Nebero, *
Newar, *
Newełskaja, *
Newerko, *
Newerowskij / Newjarowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Newjadomskaja, *
Newjarowicz, *, *
Negejewicz, *
Nedzwecki, *, *
Nedzezki, *
Nedjakowskaja, *
Nezabytowski, *, *, *, *, *, *, *
Nejgof-Łej, *, *
Nejman, *
Nejfach, *, *, *
Nekrasow, *, *
Nekrasz, *, *, *, *, *
Nekraszewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Nekraszewski, *
Nełjub, *
Nełjubowicz, *
Nemec, *
Nemirko, *
Nemiro, *, *
Nemirowicz-Szczitt, *
Nemkowicz, *
Nemorszanski, *, *, *, *
Nemcowicz, *
Nemczinowicz, *, *, *, *, *, *
Nemczinowski, *
Nenadkewicz, *
Nenarokomow, *
Nepokojnicki, *, *, *, *, *
Nereziusz, *
Nerejter, *, *
Neronski, *, *, *
Nesełowski, *, *
Nesłuchowski, *, *, *, *, *
Nesterenko, *
Nesterowicz, *, *, *, *
Neumojno, *
Nefteł, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Nechajewski, *, *
Nechajczik, *, *
Nechwedowicz, *
Nececki, *, *, *
Necijewski, *, *, *, *
Neciołowski, *
Neczajewa, *
Neczaj, *
Neczaj-Gruzewicz, *
Nijenewicz, *
Nikitin, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Nikołajew, *, *, *, *, *, *, *, *
Nikołski, *
Nikonowicz, *, *
Nikonczik, *
Nikotin, *
Nicki, *
Nicziporowicz, *
Niszczik, *
Nowak, *
Nowakowicz, *
Nowakowskaja, *, *, *, *, *, *
Nowakowski, *, *, *, *, *, *, *, *
Nowik, *, *, *, *, *
Nowikow, *, *
Nowicki, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Nowiczenko, *
Nowodworski, *, *, *, *, *
Nowokowski, *
Nowomejski, *, *
Nowomickaja, *, *, *
Nowoszickaja, *
Nowroczinskaja, *
Nozdrik-Płotnicki, *
Nołken fon, *, *, *, *
Norejko, *, *, *, *
Normann, *
Nosenko, *
Nosonow, *
Nossaken, *
Nossowicz, *
Nuchajczik, *
Nyszłjuk, *
O’Rurk, *, *, *, *, *
Obern de, *
Obodowski, *
Obołenskaja, *
Oborskaja, *, *
Oborski, *, *
Obrampołski, *, *, *, *, *, *, *
Obrewko, *, *
Obricki, *, *, *
Obuchow, *
Obuchowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
O'Byrn de, *
Owerkowicz, *
Owłoczimski, *, *
Owsjanin, *
Ogandżanowa, *
Oginskaja, *
Ogrizko, *
Odachowski, *
Oderkowa, *
Odinec, *, *
Odnomach, *
Odorski, *, *, *
Odynec, *, *, *, *, *, *
Ożiganow, *
Ozembłowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Okinczic, *, *
Okołow, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Okołowicz, *
Okulicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Okunew, *, *
Okunewicz, *
Okun, *
Ołewinski, *, *, *, *
Ołekewicz, *, *, *, *, *
Ołendzki, *, *, *, *, *, *
Ołenski, *
Ołechnowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Ołecki, *, *, *, *
Ołesza, *, *
Ołeszkewicz, *, *, *, *, *, *, *
Ołeszko, *
Olisewicz, *, *, *
Oliferko, *, *
Olich, *
Ołchowski, *, *
Ołszanski, *
Ołszinski, *
Ołjakewicz, *
Omełczuk, *
Onacewicz, *
Onichimowski, *, *, *, *, *
Onufrowicz, *
Oparowa, *
Opacki, *
Opołski, *
Oranowski, *
Oranskaja, *
Oraczewski, *, *, *, *
Orda, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Orda-Czastnyj, *
Ordzina, *, *
Ordynec, *, *
Orechwa, *
Orżechowski, *, *, *
Orlickaja, *
Orłow, *, *
Orłowski, *, *, *, *, *, *
Ortynski, *
Orchowski, *
Oswecimski, *, *
Osejewski, *
Osecimski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Osecinski, *, *, *, *
Osinowicz, *
Osipowicz, *, *
Oskerko, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Oskołkow, *, *, *, *
Osmołowski, *, *, *, *, *, *, *, *
Osmołski, *, *
Osowski, *
Ososno, *
Ostachnowicz, *
Ostaszewicz, *, *
Ostrejko, *, *, *, *, *, *, *, *
Ostrowok, *
Ostrowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Ostromeckaja, *
Ostromecki, *, *
Ostrorog, *, *, *, *
Otto fon, *
Otczik, *
Ofenberg fon, *, *, *, *, *
Ofengenben, *
Ochłopkowa, *
Ochotin, *
Ochramenko, *
Ochromenko, *
Oczapowski, *, *, *, *, *
Oszomko, *
Osztorp, *
Pawlikowski, *, *, *, *, *, *
Pawłow, *, *, *, *, *
Pawłowec, *
Pawłowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Pawłowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Pawłjukowski, *, *
Pawłjuc / Pawłjuc, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Pajewski, *
Pajker, *
Pak, *
Pakułski, *
Pałewicz, *
Pałej, *, *, *
Pałeołog, *
Pałczewski, *, *, *, *, *, *, *, *
Pałczik, *
Pałczinski, *
Pandczulidzew, *
Pankejew, *
Pantałesk, *
Pantcer fon, *
Pancewicz, *, *, *
Parafianowicz, *, *
Parafijanowicz, *
Parżijanowicz, *
Parrot, *
Parfentjewa, *
Parfinowicz, *
Parchimowicz, *
Parchnewicz, *
Parczewski, *, *
Patur, *
Paułs, *, *
Pachałowski, *
Pachwisnew, *
Pacewicz, *
Packewicz, *
Paszkewicz, *, *, *, *, *, *
Paszkewski, *
Paszkow, *
Paszkowicz, *
Paszkowski, *, *, *, *
Pejsz, *
Pekarski, *, *, *, *, *, *, *, *
Pekar, *
Peliksza / Pelikszo, *, *, *, *, *
Peługowa, *
Pełjaszickaja, *
Penkali, *
Pentkowski, *
Perewoszczikowa, *
Peregud, *, *, *, *
Peregud-Pogorżełski, *
Perednja, *
Perełman, *, *
Perepeczin, *
Pereswet-Sołtan, *, *, *, *, *, *, *
Perkowski, *
Perlin, *
Perłow, *, *
Perchurowa, *
Perszic, *
Peske, *
Pesłjak, *, *, *
Pestow, *, *, *, *
Pestrżecki, *, *
Petkowski, *
Petlicz, *
Petnicki, *, *, *
Petrajewskaja, *, *
Petrajewski, *
Petrażicki, *
Petraszewski, *, *, *, *, *
Petraszek, *
Petraszkewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Petraszko, *, *
Petrikowski, *
Petriło, *
Petriło-Petrowskaja, *
Petricki, *, *
Petriczic, *
Petriszcze, *, *, *
Petrow, *, *, *, *, *, *, *
Petrowicz, *, *, *, *, *
Petrowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Petrożicki, *
Petrozolin, *
Petroszkewicz, *, *, *, *
Petrusewicz, *, *, *, *, *, *, *, *
Petrucki, *
Petrjachin, *
Petuchowski, *, *, *
Petygicz, *
Petysz, *
Pechotko, *
Peczenko, *, *, *, *
Peczinski, *
Peczuszka, *
Pżełjaskowski, *
Pigułewski, *, *
Pikełnja, *
Piker, *
Piłecki, *, *, *, *, *
Pilipcewicz, *
Piłkewicz, *, *
Piłjawski, *, *
Pimanowa, *
Pines, *, *
Pinkewicz, *, *
Pinczuk, *, *, *
Piontkowskaja, *
Piontkowski, *
Pioro, *
Piorowski, *
Piotrkowski, *
Piotrowicz, *, *, *, *, *, *
Piotrowskaja, *, *, *
Piotrowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Piotuch, *
Pitko, *
Pickewicz, *
Piszczałło, *, *, *, *
Pławskaja, *, *, *, *
Pławski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Płaskowicki, *, *, *, *
Płatowski, *
Płatonowa, *
Płautin, *
Płaczewski, *
Płaszczinski, *, *
Płewako, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Płemjannikow, *
Płeszko, *
Płeszczinski, *
Plikus, *, *, *
Plisko, *
Pliss, *
Płonski, *
Płoskowicki, *
Płotnikow, *, *
Płotnicki, *, *, *
Płyszewski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Płjuszczinski, *
Płjasow, *, *, *, *, *, *, *, *
Płjater / Płjatter, *, *, *
Powidajko, *
Powmoracki, *
Pogoskaja, *, *
Pogoski, *, *, *, *, *, *
Pogrebicki, *
Podbełło, *
Podwysocki, *
Podgajecki, *, *, *
Podgajski, *, *, *
Podgareckaja, *
Podełło, *
Podłewski, *
Podłeski, *
Podlipski, *
Podobed, *, *, *
Podołski, *
Podosinowik, *
Podskibkowicz, *
Podskrebkowicz, *
Podskrobka, *
Podczekajew, *, *
Podsziwałnikow, *
Pożariski, *
Pożaricki, *
Pozdnjak, *
Poznanskaja, *
Poznjak, *, *, *, *, *, *, *
Poznjakow, *
Pokłewskij-Kozełł, *
Pokłonski, *
Pokrewski, *
Pokrowski, *, *, *
Pokuc, *
Połeżaj, *, *
Połenow, *
Połeszczuk, *, *
Policki, *
Połkowski, *
Połonewicz, *, *
Połonskaja, *, *
Połonski, *, *, *
Połtoracki, *
Połtorżicki, *, *, *, *
Połubinski, *, *
Połujan, *
Połchowski, *, *, *, *, *
Połyka, *
Połko, *
Połkowski, *
Połjuchowicz, *
Połjuchowicz-Sernicki, *
Połjak, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Połjakow, *
Połjanski, *
Połjaszuk, *
Pomekszin, *
Ponomarjow, *
Ponomarenko, *
Pontus, *, *, *
Ponjatowski, *, *
Popereczic, *
Popkowski, *, *
Popławski, *, *, *, *
Popow, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Popowski, *, *, *, *
Porżecki, *, *, *
Porozinski, *
Portnoj, *
Porcjanko / Porcianko /
Porcyjanko, *
Posenicki, *
Postnikow, *, *
Potasz, *
Potaszkin, *
Potemkin, *
Potjomkina, *, *
Potenko, *
Potechin, *
Potopowicz, *
Potocki, *, *, *, *, *, *, *, *
Potreba, *
Potulickij-Wojzbun, *
Pochwisnewski, *
Poczkowski, *
Poczobut, *, *, *
Prakowicz, *
Presman, *
Presnjak, *
Prżezdeckaja, *, *, *
Prżezdecki, *, *, *, *
Prżełjaskowski, *, *, *, *
Prżeradowski, *
Prżesmycki, *, *
Prżibora / Prżiboro, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Prżiborowski, *, *
Prżigodski, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Prżiłucki, *, *
Prżijałkowskaja, *
Pribyłow, *, *
Pribytko, *
Prikowski, *
Prikota, *
Primak, *
Primako, *
Pristrom, *
Pristup, *
Prichodko, *
Prowołocki, *
Prożanski, *
Prożoga, *
Prozor, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Prokopowicz, *, *
Prokopczik, *
Prokofjew, *
Pronewicz, *
Pronkewicz, *
Pronko, *
Propowicz, *
Prorwicz, *, *
Protasewicki, *
Protasewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Protasowicki, *
Protasowski, *, *
Protopowicz, *
Prochor, *
Prochorenko, *
Procewski, *, *
Procz, *
Proszinski, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Prudnikow, *
Prużicki, *
Prusewicz, *, *
Prusinowicz, *
Pruszan, *
Pruszanowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Pruszinski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Pruszkowski, *
Pudłowskaja, *, *
Puzinina, *
Puzinowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Puzyna, *, *, *, *
Puzyrewski, *, *, *, *
Pukacz, *
Pulikowski, *, *
Pułchowski, *
Pułman, *
Pułjanowskaja, *, *
Pułjanowski, *
Punke, *
Pusecki, *
Pusłowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Puttkamer fon, *, *, *, *
Puchałski, *
Pucjata / Pucjato, *, *, *, *
Pucjato-Tarajkowskaja, *
Puszkarewicz, *
Puszkarski, *
Puszkin, *, *, *
Puszkow, *
Puszczin, *, *, *, *, *, *
Pczjołkin, *
Pszenicznikow, *
Pjasecki, *, *, *
Pjaskowski, *
Pjatnicki, *
Rabinowicz, *, *, *, *, *, *, *, *
Rabuszko, *
Rabcewicz, *, *, *
Rabczinski, *, *
Rawwa, *, *, *
Rawikowicz, *, *, *, *
Ragozinski, *
Radeckaja-Mikulicz, *
Radecki, *
Radzewicz, *, *, *, *, *, *, *
Radziwiłł, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, * - *, *, *, *, *, *, *, *, *
Radziwonowicz, *
Radziwonowicz-Dziczkowskaja, *
Radziszewski, *, *
Radzjukewicz, *, *
Radion, *
Radionow, *
Radkewicz, *, *, *
Radus-Zenkowicz, *
Radczenko, *, *
Radjukewicz, *
Rajecki, *, *, *
Razgonow, *
Rajkewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Rajko, *
Rak, *
Rakicki, *, *
Rakow, *
Rakowicz, *
Rakowczuk, *
Rakowszczik, *, *
Rałcewicz, *, *, *, *
Ramułt, *
Ranenburg, *
Rannenkampf fon, *
Rancew, *
Rancewicz, *
Rapewec, *
Rapkow, *
Rapoport, *, *, *
Rapczinski, *
Rass, *
Rassudowski, *
Ratwinski, *
Ratkewicz, *, *, *
Ratynski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Ratkow-Rożnow, *, *
Rafałenko, *
Rafałski, *
Rafor, *
Rachitłewin, *
Rachmałewicz, *
Rachmiłewicz, *, *, *, *, *
Rachowski, *
Raczinski, *, *
Raczkewicz, *, *
Raczkowski, *, *, *, *, *
Raczok, *
Raszkewicz, *
Rdułtowski, *, *, *, *, *, *, *, *
Rewenski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Rewkewicz, *, *, *, *
Regeł, *, *, *
Regułski, *, *
Reznik, *
Rezuchin, *
Rejzman, *
Rejn, *
Rejnik, *
Rejtan, *, *, *
Rejtarowski, *
Rejten, *
Rejchart, *
Rejchnau, *
Rekłewski, *
Rempeł, *, *
Renkeł, *
Reut / Reutt, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Rechnewski, *
Recki, *
Reczicko, *
Reszko, *
Rżewski, *
Rżewuski, *, *, *, *, *, *
Rżenenicki, *
Ribopjer, *
Rideł, *
Rimsza, *, *, *
Rips, *, *, *
Richter, *
Robusz, *
Rowenski, *
Rowinski, *, *
Rogałewicz, *, *
Rogaczewski, *, *, *, *
Rogow, *, *, *, *
Rogowin, *, *
Rogowicz, *
Rogowskaja, *, *, *, *, *, *
Rogowski, *, *, *
Rogożanski, *
Rogożina, *
Rogozinski, *, *
Rogułski, *, *, *
Rodzewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Rodionow, *, *, *
Rodkewicz, *, *, *, *, *, *, *
Rodcewicz, *, *, *
Rodsztejn, *, *
Rożanski, *, *
Rożewskaja, *
Roz, *
Rozwadowskaja, *, *
Rozen, *
Rozenberg, *
Rozenbłjum, *, *
Rozengauz, *, *, *
Rozenson, *
Rozentał, *, *
Rozencwet, *
Rozowski, *
Rokewicz, *
Rokicki, *, *, *, *, *
Rołcew, *
Romazewicz, *
Romanejko, *
Romanenko, *
Romankewicz, *
Romanow, *, *
Romanowicz, *, *, *, *
Romanowskaja, *, *
Romanowski, *, *, *, *, *
Romanczik, *, *
Romaszewicz, *
Romaszewski, *
Romer fon, *
Romiszowskaja, *
Romułski, *, *
Ronczinski, *
Rosinski, *, *, *, *
Rosołko, *, *
Rostiszewski, *, *
Rostkowskaja, *
Rostowski, *
Rotkewicz, *, *, *, *, *, *
Rotsztejn, *
Rochmankowicz, *
Roszkowski, *, *, *
Roszone, *
Rubasznyj, *
Rubes, *, *
Rubin, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Rubinsztejn, *, *, *, *, *, *, *
Rubkewicz, *
Rubłewskaja, *
Rugłsztejn, *
Rudakow, *
Rudakowski, *, *
Rudewskaja, *
Rudzewski, *, *
Rudzejewskij / Rudzijewski, *, *, *, *, *, *, *, *
Rudzinskaja, *
Rudzinski, *, *, *, *, *
Rudzicki, *
Rudzko, *
Rudłewski, *, *
Rudnickaja, *, *
Rudnicki, *
Rudowicz, *
Rudomina, *
Rudsztejn, *
Rużski, *
Rumbowicz, *
Rummeł, *
Rumpeł, *
Runkewicz, *
Runcew, *, *
Runcewicz, *
Rusakow, *
Rusanow, *, *
Rusanowicz, *
Rusecki, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Russow, *
Ruterowskaja, *
Rutkewicz, *, *
Rutkowski, *, *
Rucki, *
Ruckoj, *, *
Rybałtowski, *
Rybicki, *
Rybnikow, *, *, *, *
Rywin, *
Rydzewskaja-Rewenskaja, *
Rydzewski, *, *, *, *, *, *, *
Rydzejewski, *
Ryż, *
Ryżij, *
Rykke, *
Ryłewski, *
Rylikow, *
Rymaszewski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Rymsza, *, *, *
Ryndin, *
Rynejski, *, *, *
Rynkowicz, *
Ryps, *
Rytwinski, *, *, *
Ryszkewicz, *
Rjutgers, *
Rjazanski, *, *, *
Saar, *
Sabiło, *, *
Sabin, *
Saburow, *
Sawełwołf, *
Sawełjew, *
Sawenko, *, *, *
Sawin, *
Sawinicz, *
Sawinskaja, *, *
Sawinski, *, *, *
Sawickaja, *, *, *
Sawicki, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Sawicz, *, *, *, *, *, *, *
Sawon, *
Sawczuk, *
Sagałowicz, *
Sadkowski, *
Sadłucha, *, *
Sadowik, *, *
Sadownikow, *, *
Sadowski, *, *, *, *, *, *, *, *
Sazonowa, *
Sajkowski, *, *
Sajn-Wittgensztejn, *
Sajn-Wittgensztejn-Berłeburg, *, *, *, *, *, *, *
Sak, *
Sakowicz, *, *, *, *, *
Sakun, *, *
Sałtykow, *, *, *
Sałkowski, *, *
Samkowski, *
Samosejko, *, *
Samotyj, *, *, *, *, *, *, *
Samujłenko, *, *
Samygina, *
Sanacki, *
Sankowski, *
Sanocki, *
Sanko, *
Sapelin, *
Saplico, *
Sapożnikow, *, *
Sapocko, *
Saprinowski, *, *, *
Sarajew, *, *
Saraputinski, *
Sargutowicz, *, *, *, *, *, *
Sarnecki, *, *, *
Saułski, *
Safarewicz, *, *, *, *
Sachar, *
Sacharow, *
Sackewicz, *
Sacukewicz, *
Saczik, *
Saczkowski, *
Sboromirski, *
Swaracki, *
Swatko, *
Sweżinski, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Swentickij / Swencicki, *, *, *, *, *
Swentorżeckaja /
Swentorżickaja, *, *, *
Swentorżeckij /
Swentorżicki, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Swentochowski, *, *, *
Swerdłow, *
Swerżinski, *, *, *, *
Swernowski, *
Swetinski, *
Swetlik, *, *
Swetlikowa, *
Swetlikowskaja, *
Swetlicki, *, *
Swetjanicki, *, *
Swecznikow, *, *
Swigacz, *
Swida / Swido, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Swiderski, *
Swidinskaja, *
Swidinski, *, *, *, *, *, *
Swiżinski, *
Swinin, *
Swinko, *
Swiridecki, *
Swirinowski, *
Swirinski, *
Swirski, *, *
Swirszczewski, *
Swjadecki, *
Swjaticki, *
Swjatlicki, *, *
Swjatopołk-Zawadski, *, *
Swjatopołk-Mirski, *, *, *
Swjackaja, *
Sewastjanow, *
Sewerin, *
Sewerowa, *
Sewruk, *, *, *, *, *
Sewrukow, *
Sewrun, *
Segen, *
Sedłecki, *
Sejfert, *
Sekerżicki, *, *, *
Sekłjucki, *, *
Sełecki, *
Seliwerstow, *
Seliwonczik, *
Selicki, *, *, *, *
Sełjuk, *, *
Sełjawa, *
Sełjawka, *
Sełjawo, *
Sełjanko, *
Sełjach, *
Semaszko, *, *, *, *, *
Semenkewicz, *
Semenko, *
Semjonow, *, *, *, *, *
Semiradzki, *
Semiradski, *, *
Semko, *
Semkowicz, *
Semkowski, *, *
Semow, *
Seninskaja, *
Senkewicz, *, *
Sensarskaja, *
Sentijaninow, *
Senczikowski, *
Senkewicz, *, *
Senko, *
Senkowec, *
Serago, *
Serakowskaja, *
Sergejew, *
Sergejewicz, *
Sergijewicz, *
Sergutowicz, *
Serebrjannyj, *
Sereda, *
Seredina, *
Serżputowski, *, *
Serko, *
Sernacki, *
Seryj, *
Seczko, *, *
Sidoracki, *, *
Sidorecki, *
Sidorik, *, *
Sidorowicz, *, *, *, *, *, *, *
Sikorski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Silistrowski, *
Siłwanowicz, *
Simaszko, *
Simonowicz, *
Sinewicz, *
Sinecki, *
Siniło, *
Sinica, *, *
Sinicki, *, *
Sinczuk, *
Sinjaewa, *
Sinjakowicz, *
Sipajło, *, *, *, *, *, *
Sirota, *
Sirotko, *
Sitarski, *
Sitkewicz, *
Sitnik, *, *
Sicinskaja, *, *
Sicinski, *
Siszczinski, *
Skałow, *
Skałski, *, *
Skandrakow, *
Skargo, *
Skarłygin, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Skwarkowskaja, *
Skwarczewski, *, *
Skworcow, *
Skibina, *
Skibickaja, *
Skinder, *, *, *
Skirmunt, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Skok, *
Skorbeża, *
Skorino, *
Skorobogatij, *
Skorobogatow, *
Skorobogatyj, *
Skoropadskaja, *
Skorochod, *, *, *
Skorochodow, *, *, *
Skoczinski, *, *
Skraga, *
Skrżiczewski, *
Skribickaja, *
Skripczik, *
Skripczinski, *
Skrobec, *
Skrodcki, *
Skrocki, *
Skruc, *
Skudin, *
Skudnyj, *
Skulin-Tyszkewicz, *
Skuratowicz, *, *, *, *, *, *
Słabnewicz, *
Sławinski, *, *, *, *
Słatin, *
Słezkin, *
Słepowronski, *
Słepjan, *
Słesarenko, *
Sliwinski, *
Sliwowski, *, *, *, *
Sliżewski, *, *
Slizen, *, *, *, *
Slinko, *
Slinko, *
Sliozberg, *, *, *
Sliczewski, *
Słowaszewski, *, *
Słowinski, *
Słomski, *
Słonewski, *
Słonim, *
Słonimski, *
Słotwinskaja-Proszinskaja, *
Słotwinski, *, *
Służman, *
Słupski, *
Słucki, *, *
Słysz, *, *
Słjaski, *, *
Smajkewicz, *
Smetanin, *, *
Smecjuszewskaja, *
Smigełski, *, *, *
Smidowicz, *
Smirnow, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Smołenskaja, *
Smołenczuk, *
Smolin, *
Smolicz, *, *, *
Smołski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Smołjaninow, *
Smołjak, *, *
Smołjar, *, *
Smorodski, *
Smurgowicz, *
Snarski, *
Sneżko, *
Sneszko, *
Snitko, *, *, *, *
Snicarenko, *
Snjadecki, *, *, *, *, *
Sobołew, *, *
Sobołewski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Soboł, *
Sobocki, *, *
Sowinski, *, *, *
Sozonowec, *
Sokoł, *, *, *, *, *, *
Sokołow, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Sokołowicz, *, *
Sokołowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Sokołski, *, *
Sokołczik, *
Sołłogub, *, *
Sołowej, *, *
Sołowcow, *
Sołowjow, *, *, *
Sołowjanczik, *
Sołoducha, *
Sołomonow, *, *
Sołomski, *
Sołonewicz, *
Sołonec, *, *
Sołonin, *, *
Sołtan, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Somkowicz, *, *, *, *
Songajła, *
Songowicz, *
Sopocko, *, *, *
Soroka, *, *
Soroczinski, *, *, *, *, *
Soroczko, *
Sosinowicz, *, *
Sosnowski, *, *, *, *, *, *, *, *
Sosunkowicz, *
Sotnikowa, *
Spandoni-Basmadżi, *
Spanti, *
Sparkow, *
Spasowicz, *, *, *
Spasski, *
Spewak, *
Spiridowicz, *
Spiridonow, *, *, *, *
Spiczakow, *, *
Srołewicz, *
Stabrowski, *, *
Stawinskaja, *
Stawrowskaja, *
Stadnickij-Kołenda, *
Stanewicz, *, *
Staniszewski, *, *, *, *, *, *, *
Stankewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Stanski, *
Stanskaja, *
Starewicz, *
Starżinskaja, *, *
Starżinski, *, *, *, *, *
Starowojt, *
Starodub, *
Starckewicz, *
Stasewicz, *
Statewicz, *
Statkewicz, *, *, *, *, *, *, *, *
Statkowski, *, *
Stachewicz, *
Stachowicz, *
Stachowski, *
Stackewicz, *
Staszewicz, *, *, *
Staszewski, *
Staszinski, *
Staszkewicz, *, *
Staszkowski, *
Stełnicki, *, *, *
Stempkowskaja, *
Stepanow, *, *, *, *
Stepanowa, *, *
Stepanowicz, *
Stepnowski, *, *, *
Stetkewicz, *, *, *, *, *, *, *, *
Stetkowicz, *
Stefanowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Stecenko, *, *
Steckewicz, *, *, *, *, *, *
Stecki, *, *, *
Stżałko, *
Stżiżewski, *
Stirżinskaja, *
Stodołski, *
Stołkind, *, *
Stołowicz, *
Stołygo, *
Stołjarewski, *
Stołjarow, *
Stoma, *
Stoube, *
Stocki, *, *
Stojanowski, *
Strawinskaja, *, *, *, *, *
Strawinski, *, *, *, *
Stradomski, *
Stratanowicz, *
Stratorowa, *, *, *
Straszinskaja, *
Stremouchow, *
Strenskowski, *
Stretnew, *, *
Stretowicz, *, *
Strech, *
Strżałko, *, *, *
Strżecki, *
Stribułskaja, *
Strigo, *
Striżinskaja, *
Strokowski, *
Strubinski, *
Struwow, *
Strumiłło, *, *, *, *, *, *
Strunewski, *
Struszkowa, *
Stułbo, *
Stuczinski, *
Styczinski, *
Subbocki, *, *, *
Sugak, *, *
Sudakow, *
Sudz, *
Sudnik, *, *, *, *, *, *, *
Sulima, *, *, *, *, *
Sułkowski, *, *, *, *, *, *
Sułkewicz, *
Sumarok, *
Sumestrowski, *
Sumucha, *
Suprankewicz, *
Suprunenko, *
Surawiczew, *
Surewicz, *
Surik, *
Surin, *
Surint, *
Surma, *
Susow, *
Sutin, *
Sutocki, *
Suchodołski, *
Suchorżebski, *
Suchotina, *
Suchocki, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Susza, *
Susziłnikow, *
Suszinski, *, *, *, *, *, *
Suszicki, *
Suszkewicz, *, *
Suszko, *
Suszczewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Suszczewski, *
Suszczenja, *
Suszczinskaja, *, *
Suszczinski, *, *, *, *, *
Scepurżinski, *
Scepuro, *, *
Sczastnyj, *
Sczensnowicz, *
Syzanowicz, *
Sykun, *
Symonow, *
Symonołewicz, *
Syricyn, *
Sycko / Sycko, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Sycz, *
Setkowski, *
Sjanożenski, *, *, *, *
Taborowskaja, *
Tałkowski, *
Tamanin, *
Tarajewicz, *, *, *, *
Tarajkewicz, *
Tarajkowski, *, *
Tarasewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Tarasow, *
Taraszkewicz, *
Targonski, *, *
Tarinskaja, *
Tarkowski, *
Tarłowicz, *
Tarłowski, *, *, *, *
Tarnogurski, *, *
Tatapnicki, *
Tataranowicz, *
Tatarżicki, *
Tatarin, *
Tatarczinski, *
Tatur, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Twardowski, *, *, *
Tedamin, *
Tełszewski, *, *
Temkin, *
Tendetnikow, *
Teodorowicz, *, *, *, *
Teplic, *
Terajewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Terasewicz, *
Terachowicz, *, *
Terenin, *
Terentjew, *, *
Terechowicz, *, *, *, *, *, *, *, *
Tereszko, *, *
Tereszczenko, *
Terikow, *
Terkowski, *
Terłecki, *, *, *
Terłjacki, *
Terpiłowski, *, *, *
Tetjaew, *
Tiżejew, *
Tizengauz, *
Timofejew, *, *
Timofejewicz, *, *
Timoszenko, *, *
Tirman, *, *
Titenko, *
Titow, *, *, *
Tichanowski, *
Tichij, *
Tichmenew, *
Tichonowicz, *
Tkaczew, *
Towstik, *
Tokarew, *
Tołwinski, *
Tołkacz, *, *
Tołoczko, *
Tołpek, *
Tołstik, *
Tołstoj, *, *
Tołsdorf, *
Tołjuk, *
Tomaszewicz, *, *
Tomaszewski, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Tomilin, *
Tomiłowskaja, *
Tomkowicz, *, *, *
Tonajewski, *
Tonaszewski, *
Tondzeł, *
Tonkonog, *
Torapowicz, *
Torgagunski, *
Torgunski, *, *
Torczinski, *, *
Touroginskaja, *
Tosztur, *
Trawin, *
Trawis, *
Trambecki, *
Tranowicz, *
Trachimczik, *
Tracewicki, *
Tracewski, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Trebert, *
Trenewa, *
Trenin, *
Tretjak, *, *
Tretjakow, *
Trżaskowskaja, *, *
Trżeczkowskaja, *
Tribecki, *
Tribuchowskaja, *
Triwuszcz, *
Tridenski, *, *, *, *
Trizna, *
Trikowski, *
Trikutko, *, *
Tripołskaja, *, *
Tripołski, *
Tricz, *, *
Trojka, *
Trombecki, *
Trofimow, *, *
Trocki, *
Trojanowicz, *
Trojanowski, *
Trojanski, *
Trubenow, *
Trubkowski, *
Trusewicz, *
Truskowski, *, *
Truskołjawskaja-Iodko, *
Truchanowicz, *
Truszanowski, *
Truszinski, *, *, *
Tugajewicz, *
Tuganowskaja, *
Tuganowski, *, *, *
Tudorowskij-Gawsowicz, *, *, *, *, *, *, *
Tukałło, *, *
Tukałskij-Nełjubowicz, *
Tułjaticki, *, *
Tumanenko, *
Tumanow, *, *
Tumarewicz, *
Tumas, *
Tumiłow, *
Tumiłowicz, *, *, *, *, *
Tumiłowski, *
Tupałski, *, *, *
Tur, *
Turbowicz, *
Turecki, *, *
Turko, *
Turowicz, *, *
Turowskaja, *
Turcewicz, *, *
Turczewicz, *
Turczik, *
Turczin, *
Turczinowicz, *
Turczinski, *
Tutninski, *
Tucza, *
Tuszinski, *
Tyzengauzen, *
Tyminski, *, *, *
Tysewicz, *
Tyski, *
Tyczina / Tyczino, *, *, *, *, *, *, *
Tyczinin, *
Tyszinski, *
Tyszkewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Tyszko, *
Tjumenew, *
Uwarowa, *
Ugrinowicz, *, *
Uzłowski, *, *, *
Ułan, *, *, *
Ułasewicz, *
Ułasik, *
Ułaszczik, *
Ułjanow, *, *, *
Ułjasko, *
Umecki, *
Uminski, *, *, *, *
Umjastowski, *, *
Ungern-Szternberg, *, *, *
Unichowski, *, *, *, *
Urbanowicz, *, *, *, *, *
Us, *
Usowicz, *
Uspinski, *
Ussakowski, *
Ustin, *
Ustinowicz, *, *, *
Usjukewicz, *
Utkewicz, *
Utjewski, *
Ucechowski, *
Uszinski, *, *, *
Fadejew, *
Fajn, *
Fajnberg, *, *
Fajnsztejn, *
Fałej, *
Fałowicz, *
Fałkowski, *, *
Fałski, *
Fałc-Fejn, *
Fansztgejn, *
Fedzjuszko, *, *, *
Fjodor Jarosławowicz, knjaz, *
Fedorinczik, *
Fjodorow, *, *, *, *, *
Fedorowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Fedjutin, *
Fejgin, *
Fejlicer fon, *
Fejnberg, *
Fełdman, *, *, *, *, *, *, *
Fełkerzam fon, *, *, *, *, *
Fenskaja, *, *, *
Feterman, *
Feszczenko, *
Fidłer, *
Fiłatow, *
Filimonow, *
Filimonczik, *
Filipowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Filippow, *, *
Fiłonenko, *
Fiłonczik, *, *, *, *, *
Finberg, *
Finkełsztejn, *
Finkewicz, *
Fitingof, *
Fiszbejn, *, *, *
Fiszer, *, *, *, *, *
Fiszczewa, *
Fłaks, *
Fłerko, *
Fligeł, *
Fliorko, *
Fłorianowicz, *
Fogeł, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Fogt, *, *, *, *
Foks, *, *
Fotinski, *
Fott, *
Focht, *, *
Franke fon, *
Frankowskaja, *
Franukewicz, *, *
Franckewicz, *, *, *, *, *
Frejdin, *
Frejman, *
Frejt, *
Frenkeł, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Fribes, *, *, *, *, *
Frid, *
Fridłjand, *, *, *, *
Fridłjandski, *
Fridman, *, *, *
Fridmanski, *
Fridson, *
Frizendorf, *
Frołow, *
Fronckewicz, *, *
Frumkin, *
Frumowicz, *
Fuks, *
Furman, *, *, *
Furmanowa, *
Furowicz, *
Furs, *, *, *
Futerfas, *
Fufajewa, *
Chawłowski, *, *, *, *
Chader, *
Chadkewicz, *
Chadyko, *
Chajem, *
Chajkin, *
Chaimowicz, *
Chajnecki, *
Chałaiom, *
Chałembek, *, *
Chałecki, *, *, *, *
Chan, *
Chandecki, *
Chanecki, *, *, *, *, *
Chantinski, *
Charewicz, *, *, *, *, *, *, *, *
Charitonow, *, *
Charitonowicz, *, *
Charkewicz, *
Charłowski, *
Charoł, *
Chasenewicz, *, *, *, *, *
Chast, *
Chaustowicz, *, *
Chwaczuk-Piontowski, *
Chwinewicz, *
Chwojnicki, *, *, *
Chwostow, *, *
Chejfic, *, *, *, *
Chełmowski, *, *
Chełchowski, *, *, *, *, *, *, *
Chigerowicz, *, *
Chiłecki, *
Chilinski, *, *, *
Chiłman, *
Chinewicz, *
Chmara / Chmaro, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Chmełewski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Chmełnicki, *
Chodasewicz, *, *, *, *
Chodaczinski, *
Chodzynski, *
Chodkewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Chodorowskaja, *, *
Chodyko, *
Chojeckaja, *
Chołewo, *, *
Chołecki, *
Chołoweckaja, *
Chołodowicz, *
Chołodowskaja, *, *
Chołodowski, *
Chomentowski, *, *, *, *
Chomicz, *, *, *
Chomski, *
Chomutowski, *
Chorewicz, *, *, *
Choroszin, *
Chorunżaja, *
Chorkow, *
Chosenewicz, *
Chost, *
Chotenko, *
Chotkowski, *, *
Chotko, *
Chotjanowicz, *
Chotjanowski, *, *
Chochoł, *
Chocemowicz, *
Chocjanowicz, *
Chocjanowskaja, *
Chrebtowicz, *, *
Chreptowicz, *, *, *, *
Chreszczanowicz, *
Chrżanowski, *, *
Chrizanowicz, *, *
Christinicz, *
Chriszczonowicz, *
Chroł, *
Chrołowicz, *
Chruł, *
Chrucki, *, *, *
Chrszczonowicz, *
Chudnewicz, *
Chuko, *
Całko, *, *
Carenok, *
Cwirko, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Cwirko-Żełeznowski, *
Cegałko, *
Cedrowski, *
Cezarski, *
Cekawin, *
Cekawyj-Ceprinskij /
Ceprinskij-Cekawyj, *, *, *
Cełecki, *
Cenin, *
Cerech, *
Cereszko, *, *
Cerłjukewicz, *, *
Cerpicki, *
Ceslinskaja, *, *, *
Cechanoweckaja, *, *
Cechanowecki, *
Cechanowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Cechanowski, *, *
Cechowicz, *
Ceszejewski, *
Ciwinskaja, *, *
Ciwinski, *
Ciżewicz, *
Cimochow, *
Cipersztejn, *, *
Cirinski, *
Citwor, *
Citow, *
Citowicz, *
Cichanowski, *
Ciszkewicz, *, *, *
Cukerman, *, *
Cybarew, *
Cybułski, *, *
Cywinski, *, *
Cyłow, *
Cymerman, *
Cjundzewicki, *, *
Cjapko, *
Czajkowski, *, *, *, *, *, *, *
Czainski, *
Czajczinski, *
Czaplin, *
Czaplinski, *, *
Czaplic, *
Czapski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Czarikow, *
Czarkowski, *
Czarnecki, *, *, *, *, *
Czarnowskaja, *, *
Czarnowski, *, *
Czarnockaja, *, *
Czarnocki, *, *, *, *, *, *, *
Czarykow, *
Czebotarjowicz, *
Czebotarenko, *
Czebotorowicz, *
Czewati, *
Czedner, *
Czekotowski, *, *, *, *
Czełjustkin, *, *, *, *
Czełjadinski, *
Czemerżewski, *
Czemerko, *
Czerwinski, *, *
Czerwonnikow, *
Czerepkowski, *
Czerepowicz, *, *, *, *, *
Czereponski, *
Czeret, *
Czerkas, *
Czerkaszina, *
Czernekewicz, *
Czernenki, *
Czerneckaja, *
Czernik, *, *
Czernikewicz, *
Czernikow, *, *, *, *
Czernikowicz, *
Czernichowicz, *
Czernichowski, *
Czernopjatowa, *
Czernuszewicz, *
Czjornyj, *, *
Czernyszewicz, *, *
Czernjawski, *, *, *, *, *, *, *
Czertkowa, *
Czertnik, *
Czertow, *, *, *, *, *, *, *
Czertowicz, *
Czertok, *
Czechowicz, *, *, *, *, *, *, *, *
Czechowski, *, *, *, *, *, *
Czeczet / Czeczot / Czeczott, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Czeczik, *
Czeczko, *
Czeszewicz, *, *
Czeszejko, *
Czigarew, *
Czigarow, *
Czigirjow, *
Cziż, *, *
Cziżewski, *, *
Czipurko, *
Czirkowski, *
Czicziro, *
Czmychow, *, *, *
Czubrik, *
Czugajewski, *
Czugalinski, *
Czudowski, *, *, *
Czujkewicz, *
Czujko, *
Czulicki, *
Czupczik-Gawriłowec, *
Czur, *, *
Czurka, *
Czuchołenko, *
Szaban, *
Szabłowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Szabłjuk, *
Szabunewicz, *
Szabunewski, *, *
Szabunja, *, *
Szawełzon, *, *
Szawerski, *
Szadurskaja, *
Szajkewicz, *
Szałewicz, *, *
Szalima, *, *, *
Szałkowski, *, *
Szałkewicz, *
Szałjuk, *
Szamanski, *
Szamej, *
Szamko, *
Szamkołowicz, *
Szamowicz, *, *
Szantyr, *, *, *, *, *, *, *, *
Szanjawski, *
Szapiro, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Szapowałenko, *
Szaposznikow, *
Szarecki, *
Szarżanowicz, *
Szarkewicz, *, *
Szarpij, *
Szarpio, *
Szatybełko, *
Szachbazowa, *
Szachłowicz, *
Szachnowicz, *, *
Szachow, *
Szachowskaja, *, *
Szachowski, *
Szaciłło, *, *, *, *
Szwanowski, *
Szwarc, *
Szwed, *, *, *, *, *, *
Szwedow, *, *
Szwejkowski, *
Szebeka, *
Szewatowa, *
Szewełjow, *
Szewełjowa, *
Szewełjonowicz, *
Szewicz, *, *, *
Szewcow, *, *, *, *
Szewczuk, *
Szein, *
Szejnbaum, *, *
Szejp, *
Szejpuk, *
Szełgunow, *
Szełjuto, *, *
Szemanski, *
Szembeł, *
Szemet, *, *
Szemetiłło, *, *, *, *, *
Szemesz, *
Szemota, *
Szendzikowski, *, *, *
Szenszin, *, *
Szepanik, *
Szepełłer, *
Szepetnicki, *
Szeremetjewski, *
Szerman, *
Szerszen, *
Szestakow, *, *
Szestjuk, *
Szefteł, *
Szefter, *
Szecht, *
Szibajko, *
Szibajło, *
Szibałko, *
Szigełski, *
Sziker, *
Szikowecki, *
Sziłak, *
Sziłlingfjurst, *, *, *, *
Sziłło, *, *
Sziło, *
Sziłc, *
Sziman, *
Szimanowski, *, *
Szimanski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Szimborski, *, *
Szimeli, *
Szimkewicz, *, *, *
Szimko, *
Szinkman, *, *, *, *
Szipiłło, *
Sziran, *
Szirej, *
Szirko, *
Szirkowa, *
Szirma, *, *, *
Szirokow, *
Sziroczin, *
Szirjaewa, *, *
Szistowski, *, *
Szityka / Szityko, *
Szif, *
Szichanowecki, *
Szichowskaja, *
Sziszanski, *
Sziszka / Sziszko, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Sziszkewicz, *
Sziszkow, *
Sziszkowec, *
Sziszło, *
Szkłjoda, *, *
Szkłennik, *
Szkoda / Szkodo, *, *
Szkodzinski, *
Szkraba, *
Szkurkin, *
Szłejnkor, *, *
Szłejfer, *
Szłemowicz, *
Szłenski, *
Szłjachtjonok, *
Szmak, *
Szmigełski, *
Szmidt, *, *, *, *
Szmidt fon, *, *
Szmiłewicz, *
Szmonaj, *
Szmrot, *
Sznigerowa, *
Sznitko, *, *, *
Sznitkow, *
Sznitnikow, *
Sznobeł, *
Szołomicki, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Szomanski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Szorc, *
Szostak, *, *
Szostakow, *
Szot / Szott, *, *
Szpak, *, *, *
Szpakowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Szpegałski, *
Szpejerson, *
Szpet, *
Szpigałski, *
Szpiganowicz, *, *, *, *, *, *, *
Szpik, *
Szpiłewski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Szpindłer fon, *, *
Szpurik, *
Szram, *
Szrubko, *
Sztakełberg, *
Sztakowski, *
Sztange, *
Sztankowski, *
Sztejn, *
Sztejngauz, *, *
Szteker, *
Szterbrg, *
Sztołder, *
Sztrobeł, *
Sztycko, *
Szuazeł Gufje de, *
Szubo-Jabłonski, *, *
Szujski, *, *
Szukanow, *
Szułgin, *, *, *
Szułc, *
Szułc fon, *
Szułjakowski, *, *, *, *, *
Szumkowa, *
Szumowski, *
Szumski, *, *
Szunewicz, *, *
Szunejko, *, *, *, *
Szunkewicz, *
Szur, *
Szurpacz, *
Szustow, *
Szczarbinski, *
Szczegełski, *
Szczegłow, *
Szczegłowit, *
Szczegłowitow, *
Szczełkan, *, *
Szczepiłło, *
Szczerbakow, *, *
Szczerbinski, *
Szczigełski, *, *
Szczigłow, *
Szczit / Szczitt, *, *, *
Szczuka, *, *
Szczukowa, *
Szczunewicz, *
Szczurbacewicz, *
Szczucki, *, *
Szczuszko, *
Eberłejn, *, *, *
Ebert, *
Ebin, *, *
Ebit, *
Ejdełberg, *
Ejdełman, *, *
Ejsakowicz, *
Ejsm, *
Ejsmont, *, *, *, *, *, *, *, *
Ejsymont, *
Ejtmin, *
Ejchart, *
Ekse fon, *, *
Ełentuch, *
Elijazberg, *, *, *
Ełłjaszkewicz, *
Ełman, *
Ełperin, *
Ełrich, *
Engeł, *, *
Engełgart, *
Engełfełd, *
Endełman, *
Epsztejn, *, *, *, *, *, *
Erżikowicz, *
Erlin, *
Esaułow, *
Esmantowicz, *
Esterrejgejer, *
Estko, *, *
Eskin, *
Esmantowicz, *
Judzikewicz, *
Judicki, *, *
Judycki, *
Jużakowa, *
Jużikewicz, *
Juzwikewicz, *, *
Juzefowicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Juzin, *
Jundziło, *
Junk fon, *
Junkewicz, *
Junkun, *, *
Junockewicz, *
Juncewicz, *
Jurago, *, *, *
Jurak, *
Jurgewicz, *
Jurgenson, *
Jurewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Juricyn, *
Jurkewicz, *, *, *, *
Jurczenko, *, *
Jurjewicz, *, *, *
Juch, *
Juchnewicz, *
Juchnowicz, *, *, *, *, *, *
Juchowicz, *
Jucewicz, *
Juckewicz, *
Juszinski, *, *, *
Juszkewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Juszko, *
Jabłonski, *, *, *, *, *
Jabłoszewski, *
Jawełew, *
Jawełow, *, *
Jawid, *
Jaworski, *, *
Jagłoman, *
Jagłyj, *
Jagodskaja, *
Jagołkowski, *
Jagudin, *, *
Jazwinskaja, *, *
Jazwinski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Jakimow, *
Jakimowicz, *, *, *
Jakimczuk, *
Jakowłew, *, *, *, *, *, *
Jakowski, *
Jaksa-Bykowski, *
Jakubowicz, *, *, *
Jakubowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Jałowski, *, *
Jałymowski, *, *
Janewczinski, *
Janisławski, *, *
Janicki, *, *
Janiszewski, *, *, *, *
Jankewicz, *, *
Jankełew, *, *
Jankełewicz, *
Jankowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Janowecki, *
Janowicki, *
Janowicz, *, *, *, *, *, *, *, *
Janowski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Janusza, *
Januszewicz, *, *
Januszewski, *, *
Januszka, *
Januszkewicz, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Januszkewski, *, *
Jancewicz, *
Janczewski, *, *, *, *
Jarałowa, *
Jarmak, *
Jarmokowicz, *
Jarmolinski, *, *
Jarmołowicz, *, *, *
Jarocki, *
Jarosz, *, *
Jaroszewicz, *, *, *, *, *, *, *
Jaroszewicz-Bortnowski, *, *, *
Jaroszewskaja, *, *
Jaroszenko, *
Jaruszewicz, *
Jarch, *
Jasewicz, *, *
Jasenski, *, *
Jasinski, *, *, *, *, *
Jastremskij / Jastrżembski, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
Jaskewicz, *, *
Jachimowicz, *, *
Jachnow, *
Jachnowicz, *
Jacewicz, *, *, *, *, *
Jackewicz, *, *, *, *, *
Jacuk, *
Jacynowa, *
Jacjuk, *
Jaczewski, *
Jaczinica, *, *
Jaczinicz, *
Jaczinowskaja, *
Jasztołd-Goworko, *, *
Jaszczikowski, *, *
Jaszczinski, *, *
  

На главную